Laat jij jouw kapotte spullen repareren? Met het Grote Repareeronderzoek willen Vlaanderen Circulair en Netwerk Bewust Verbruiken de knelpunten en drempels in kaart brengen die je als consument ervaart wanneer je iets wilt (laten) repareren. Het onderzoek loopt van november 2018 tot mei 2019. De resultaten zullen in het najaar van 2019 verschijnen.

Repareerbaarheid van spullen testen

Spullen langer gebruiken vermijdt de milieu-impact die gepaard gaat met het produceren van producten. Reparatie speelt een cruciale rol in het verlengen van de levensduur van spullen, en we willen onderzoeken hoe we reparatie kunnen stimuleren. Daarvoor willen we graag de repareerbaarheid van spullen testen en de knelpunten bepalen die jullie ondervinden om iets te (laten) repareren.

Gedurende een periode van 6 maanden (van november 2018 tot mei 2019) zullen de deelnemers bijhouden welke toestellen/producten stuk gaat en wat de afwegingen zijn om iets al dan niet (zelf) te (laten) repareren. Zo kunnen we in kaart brengen welke hindernissen de consumenten tegenkomen, wat reparatie vergemakkelijkt, wat de kostprijs was, etc.

Het Grote Repareeronderzoek Zoekt …

… Herstellers die een interview willen geven – lees meer

… Herstellers multimedia / textiel die willen deelnemen aan een workshop op 25 mei 2019 – lees meer en meld je aan