Projectfiche: Repair Everywhere

Projectperiode: 2022-2023
Met de steun van: de Vlaamse Overheid

Uit onderzoek (oa Netwerk Bewust Verbruiken, ADEME en Sire) blijkt dat twee belangrijke drempels  consumenten ervan weerhouden om meer te repareren:

  • het feit dat ze niet weten waar ze terecht kunnen om hun spullen te laten repareren
  • het feit dat ze repareren vaak te duur vinden in vergelijking met nieuwkoop.

Zo geeft gemiddeld 50% van de respondenten uit bovenstaande onderzoeken aan dat ze meer zouden repareren als ze wisten hoe en waar dat kon en 75% geeft aan dat het (mogelijke) prijskaartje van een reparatie ervoor zorgt dat ze een nieuwe aankoop verkiezen.

Met het project Repair Everywhere willen we deze twee drempels helpen wegwerken. Zo hopen we het aantal reparaties te doen toenemen. Concreet doen we dat door de bekendheid van repair opties te vergroten. We willen mensen laten zien dat ze overal, of toch op meer plaatsen dan ze denken, met hun kapotte spullen terecht kunnen. Om de prijsdrempel aan te pakken, focussen we vooral op Repair Cafés – waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren.

We zetten hiertoe innovatieve en interactieve werkvormen in, zoals challenges, communicatie- en actietoolkits voor middenveldorganisaties, een educatief aanbod voor jongeren en het delen van goede praktijken en peer learning tussen Repair Cafés.

Projectactiviteiten

 
  • Communicatiecampagnes om de bekendheid en het bereik van repair initiatieven te vergroten
  • Uitbreiding van de Repair Kaart met repair initiatieven voor fietsen en textiel 
  • Educatief materiaal voor leerkrachten en scholen
  • Workshops, tips en ondersteuning voor Repair Café vrijwilligers om hun bekendheid en bereik te vergroten

Project Nieuws

 
  • In juli 2022 startten we met de mapping textiel- en fietsherstellers in Vlaanderen.
  • Samen met Stad Roeselare, Avansa Mid- en ZuidWest, Avansa Regio Brugge en Avansa Oostende-Westhoek organiseerden we een Trefmoment voor Repair Café vrijwilligers in West-Vlaanderen op 15 september 2022. Met onder andere workshops over communicatie en over het bereiken van jongeren.
  • Van 8 tot met 16 oktober 2022 lanceerden we de campagne #RepairEverywhere. Met een activiteitentoolkit en oproep aan bibliotheken, amateurkunsten, organisaties, scholen, jeugdbewegingen, steden & gemeenten, afvalintercommunales, professionele herstellers en Repair Cafés om mee te doen. Op International Repair Day (15 oktober 2022) organiseerden we zelf  ook een event in Hasselt.

Heb je vragen over het project Repair Everywhere? Concateer Rosalie Heens via rosalie@repairshare.be.