Beleidsaanbeveling: Repair Fonds

Beleidsaanbeveling: Repair Fonds

Herstelfonds als hefboom voor de circulaire economie

Met het oog op het voldoen aan Europese verplichtingen en met het oog op de uitvoering van reeds gemaakte Vlaamse en federale plannen inzake klimaat, omgeving en circulaire economie, vormt het verder uitbouwen van de lokale circulaire economie in Vlaanderen en België ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van de huidige beleidsonderhandelingen. Repair&Share schuift een concrete beleidsmaatregel naar voren die hier een essentiële hefboom in kan zijn, namelijk het invoeren van een Repair Fonds.

Waarom is een Repair Fonds nodig?

Hoe werkt het Repair Fonds?

Waarom is het Repair Fonds een goede maatregel om de repair economie te stimuleren?

Interessante links en bronnen

  1. Van Opstal, W., & Borms, L. (2023) Work Integration Ambitions of Startups in the Circular Economy. Annals of Public and Cooperative Economicsen onderzoek van HIVA-KULeuven in het Michelle project
  2. https://cemonitor.be/indicator/circulariteit/r-strategieen/herstelindicator/
  3. https://repairshare.be/herstelgedrag-voor-elektro/
  4. In Frankrijk werden de kortingen berekend op ongeveer 20% van de gemiddelde herstelprijs van een product. De kortingsprijzen kunnen geconsulteerd worden op https://www.bonusreparation.org/.
  5. UPV: Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. In België is er op dit moment enkel een UPV-organisatie voor elektro, namelijk Recupel. De oprichting van UPV-organisaties voor andere productcategorieën, en van een Interregionaal Samenwerkingsakkoord, is lopend. Het lijkt ons dat ook hét moment om een Repair Fonds in de UPV-organisaties in te brengen.
  6. https://www.halteobsolescence.org/rapport-hop-bonus-reparation/