Projecten

E6

PROJECTPERIODE: 2024-2026

Ecosystems for Extended-lifetime of End-of-use Electrical and Electronical Equipment
LEADING PARTNERS: SAXION HOGESCHOOL (NL)
MET STEUN VAN: INTERREG NWE EN VLAANDEREN CIRCULAIR

In 5 landen zetten we lokale samenwerkingen op voor het verlengen van de levensduur van elektr(on)ische apparaten. We ontwikkelen en testen technologie voor triage en diagnose, we experimenteren met businessmodellen en communicatiecampagnes, we onderzoeken welke beleidsmaatregelen kunnen helpen om repareren, refurbishen en tweedehands aantrekkelijker te maken dan recyclage. Lees meer

Living lab - HERSTEL EERST

PROJECTPERIODE: 2023-2025
De levensduur van klein elektro verlengen door herstel als eerste optie aan te bieden
Leading partner en promotoren: Repair&Share, Herw!n en Maakbaar Leuven
MET STEUN VANAgentschap Innoveren & Ondernemen

Heel wat huishoudtoestellen die vandaag in de recyclagestroom belanden, zijn nog perfect herstel- en herbruikbaar. Het Living Lab Herstel Eerst onderzoekt hoe we de levensduur van klein huishoudelijk elektro kunnen verlengen door het te repareren en/of in hergebruik te brengen. Zo dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie, met een hoger waardebehoud van consumentenelektronica in de hele gebruiksfase en een substantiële vermindering van materiaalgebruik. Lees meer

Repair Locale

PROJECTPERIODE: 2024-2025
Het bewustzijn en de kennis over herstel van producten aanwakkeren; herstelcapaciteit voor elektro verder uitbouwen
LEADING PARTNER EN PROMOTor: REPAIR&SHARE en HERW!N
MET STEUN VAN: departement werk en sociale economie van de vlaamse overheid

Het belang van herstel wordt vaak over het hoofd gezien, wat leidt tot een tekort aan herstellers en een beperkte instroom van kwaliteitsvolle producten. Daardoor worden producten nog te vaak weggegooid. Repair Locale wil dit veranderen door de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers te vergroten. We bouwen bruggen tussen enerzijds de praktische kennis en lokale netwerken van een aantal circulaire hubs, en anderzijds ons bredere netwerk en expertise op het gebied van herstel. Lees meer

VAN NAALD TOT DRAAD

PROJECTPERIODE: 2024 

Textiel beter onderhouden, herstellen of laten repareren; vrijwillige en professionele textielherstellers versterken en in de kijker zetten
Met de steun van: de Vlaamse Overheid

Uit onderzoek blijkt dat textiel een grote negatieve impact heeft op ons leefmilieu en klimaat. De fast fashion industrie zet ons aan om snel en veel nieuwe kleren te kopen. Ook de kwaliteit van de kledij gaat achteruit, waardoor ze minder lang in vorm blijft en sneller stuk gaat. Textiel is vaak eenvoudig te onderhouden en te repareren, maar veel mensen missen de vaardigheden en kennis om kleding goed te onderhouden en/of te herstellen. Ze hebben vaak ook niet het nodige materiaal (bv een naaimachine) of weten ze niet waar ze kledij kunnen laten repareren. Met dit project willen we de drempels weghalen en Vlamingen enthousiasmeren om vaker een kledingstuk te (laten) repareren. Lees meer 

DEEL IT

PROJECTPERIODE: 2021-2024

Een sociaal inclusief deelsysteem van laptops voor kwetsbare gezinnen
LEADING PARTNERS: REPAIR&SHARE, CERA EN DEEL IT DEELBAAR MECHELEN
MET STEUN VAN: CERA

Deel IT wil de digitale kloof en ongelijke onderwijskansen van financieel kwetsbare gezinnen verkleinen door over heel Vlaanderen deelpunten op te starten die gezinnen toegang geven tot kwalitatieve laptops en internet. De deelpunten bieden gezinnen niet alleen technische ondersteuning, maar ook begeleiding bij het gebruik van de laptops via een buddywerking. Door in te zetten op gedeeld gebruik van computers, met materiaal dat zo lang mogelijk in de kringloop wordt gehouden, werkt het project tegelijkertijd aan sociale inclusie en aan circulaire economie. Lees meer

afgelopen projecten

De bekendheid en het bereik van repair initiatieven vergroten
Projectperiode: 2022-2023
MET STEUN VAN: DE VLAAMSE OVERHEID

Het project Repair Everywhere wil twee belangrijke drempels voor repair wegwerken, nl. dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen om hun spullen te repareren en dat repareren vaak wordt beschouwd als te duur in vergelijking met nieuwkoop. Concreet doen we dat door de bekendheid van herstelopties – en vooral Repair Cafés waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren – te vergroten. We zetten innovatieve en interactieve werkvormen in, zoals challenges, communicatie- en actietoolkits voor middenveldorganisaties, een educatief aanbod voor jongeren en het delen van good practices en peer learning tussen Repair Cafés. Lees meer

Deel- en herstelinitiatieven samenbrengen en versterken
Projectperiode: 2021-2023
PARTNERS: STAD HASSELT, REPAIR & SHARE EN AVANSA
MET DE STEUN VAN VLAAMS MINISTER SOMERS EN DE VVSG IKV PROJECTOPROEP LOKALE KLIMAATACTIE

Met de oprichting van een incubator voor deel- en herstelinitiatieven wil de stad Hasselt de levensduurverlening van producten zo evident en gemakkelijk mogelijk maken voor alle Hasselaren. Lees meer

Jongeren warm maken voor onderhoud en repair
Projectperiode: 2021-2023
LEADING PARTNER: VIVES HOGESCHOOL
MET STEUN VAN: VLAANDEREN – AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN

Repair Teens wil 12- tot 14-jarigen enthousiasmeren voor onderhoud en herstel als onderdeel van de circulaire economie. Met praktische opdrachten en bezoeken aan Repair Cafés en bedrijven gaan jongeren zelf aan de slag om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen rond repair op te lossen. Zo hopen we jongeren warm te maken voor een onderhoudsberoep in de industrie en/of vrijwilligerswerk in de repair beweging. Lees meer

Elektronisch afval vermijden; de repair-capaciteit van (sociale) ondernemingen versterken
PROJECTPERIODE: 2021-2023 
LEADING PARTNERS: REPAIR&SHARE EN HERW!N
PARTNERS: BSH, DE KRINGLOOPWINKEL DELTAGROEP, DE KRINGWINKEL ATELJEE, DE KRINGWINKEL HAGELAND, DE KRINGWINKEL VITES, DE KRINGWINKEL ZUID-OOST VLAANDEREN, ECOWERF, IBOGEM, ILVA, IMOG, IVAGO, KRINGWINKEL WEB, RECUPEL, VANDEN BORRE, VVSG/INTERAFVAL
MET DE STEUN VAN: HET EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF), DE VLAAMSE OVERHEID (CIRCULAIR WERKT), PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Dit project brengt relevante spelers samen in een regionale hub. Het onderzoekt manieren om productstromen te optimaliseren en ontwikkelt duurzame businessmodellen rond repair. Lees meer

Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy
Projectperiode: 2020-2022
LEADING PARTNER: STAD LEUVEN
MET STEUN VAN: EUROPESE COMMISSIE – INTERREG NWE

Het Europese project Sharepair wil digitale ondersteuning van herstellingen ontwikkelen en zo meer gebruikers stimuleren om producten te (laten) repareren. Verhoogt het aantal succesvolle herstelinitiatieven, dan verkleint de afvalberg. Sharepair beoogt ook een bredere sensibilisering over het belang van reparaties. Bij het streven naar een duurzame circulaire economie, wordt het belang van repareren van producten immers dikwijls onderschat. Repair&Share focust in dit project op breed sensibiliseren onder de noemer ‘Recht op Repareren’. Lees meer

Het concept van gereedschapsbibliotheken wint terrein in Vlaams-Brabant
Projectperiode: 2020-2021
Leading partners: BBL en Samenlevingsopbouw
Met steun van: Provincie Vlaams-Brabant

Een gereedschapsbibliotheek is een non-profit uitleendienst voor werktuigen. Leden krijgen toegang tot een ruim assortiment kwaliteitsgereedschap bestemd voor renovaties, reparaties en onderhoud in huis en tuin. Hun lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt voor de aankoop en het onderhoud van kwalitatief gereedschap. Samenlevingsopbouw en Bond Beter Leefmilieu begeleidt nieuwe gereedschapsbibliotheken als ‘pilootprojecten’ in Vlaams-Brabant: De Werkbank in Opwijk, MAAKbar in Leuven, Huis DIEvers in Diest, De Maakhangaar in Dilbeek en initiatieven in Tienen en Asse. Repair&Share ondersteunt met de organisatie van een lerend netwerk, handleidingen en vormingen voor organisatoren, communicatie en promotie. Lees meer

Op naar een inclusieve circulaire samenleving
Projectperiode: 2019-2021
Leading partners: Netwerk Bewust Verbruiken, Repair&Share
In samenwerking met: Cera

Met laagdrempelige collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve producten en degelijke diensten. Samen repareren en delen verzekert de toegang tot producten en diensten, geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen. Het biedt bovendien kansen op opleidingen en jobs. Lees meer

Deelinitiatieven helpen bij de ontwikkeling van hun digitaal platform
PROJECTPERIODE: 2020-2021
LEADING PARTNER: BOS+
PARTNERS: CATAPA, DE TRANSFORMISTEN, REPAIR&SHARE
MET STEUN VAN: BRUSSELS INTERNATIONAL, VLAANDEREN CIRCULAIR EN DGD

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. Die smartphone zit echter vol materialen waarvoor mijnbouw nodig is. Mijnbouw is één van de 4 grootste drijvers van ontbossing. Met een escape-room, een city game en diverse workshops maken we jongeren bewust van de ecologische en sociale impact van smartphones en reiken we tips aan rond duurzaam smartphone gebruik. Repair&Share nam in november 2021 het partnerschap over van De Transformisten in dit project. Lees meer

Op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren
PROJECTPERIODE: 2018-2020
LEADING PARTNER: NETWERK BEWUST VERBRUIKEN
MET STEUN VAN: VLAANDEREN CIRCULAIR

Samen met gebruikers, herstellers, verkopers en fabrikanten op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren. Het Grote Repareeronderzoek verkende methodes om stakeholders te betrekken bij het detecteren van problemen en het zoeken naar oplossingen. Samen met de stakeholders formuleert het aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame, repareerbare producten met een lagere milieu-impact. Repair&Share zet de aanbevelingen die uit het onderzoek komen om in acties binnen het Europese project Sharepair, en breidt het onderzoek en de acties uit naar een Europese schaal. Lees meer in deze afsluitende projectfiche bij partner Vlaanderen Circulair of op de site van Netwerk Bewust Verbruiken