Herstelgedrag voor elektro

Om beter te begrijpen waarom mensen ervoor kiezen om hun elektro te laten repareren en welke factoren hierbij een rol spelen, heeft Repair&Share een onderzoek uitgevoerd onder de Belgische bevolking. In het voorjaar 2024 bevroeg iVox voor ons 1.000 Belgen – 56% Nederlandstaligen en 44% Franstaligen.

De bevraging kadert in het VLAIO Living Lab Herstel Eerst, met als focus het herstellen van klein huishoudelijk elektro.  

 

Icoontejs_samen2

Dit rapport geeft een overzicht van de opvallendste cijfers en inzichten uit het onderzoek.

Conclusies

Het onderzoek toont dat mensen bereid zijn om elektro te herstellen. Mechanismen die daarbij helpen: de motivatie om spullen langer te laten meegaan, vertrouwen in retailers, fabrikanten en zelfstandige herstellers en de garantie die je ontvangt op een hersteld product.

Toch zijn er ook heel wat drempels. Te weinig mensen kennen opties in hun buurt om iets te laten herstellen. Daarnaast leeft de verwachting dat defecten aan elektro moeilijk te repareren zijn. Voor elektro met een erg lage aankoopprijs blijken de drempels extra groot. Mensen zijn minder geneigd om die kleine toestellen te laten herstellen, de prijs die ze ervoor willen betalen ligt ook een stuk lager.

Een aantal stimulansen kunnen helpen om deze drempels te overwinnen. Zo spreken mensen hun voorkeur uit voor een langere garantieperiode, een kwaliteitslabel voor de hersteller, een lager btw-tarief op de herstelkosten en een prijsverlaging. Zo’n prijsverlaging kan bijvoorbeeld in de vorm van een herstelbonus. Ook sterke communicatie kan de barrières verder wegnemen: een breder verspreiding van de Repair Kaart laat mensen zien waar ze in hun buurt terecht kunnen voor een reparatie.

Repair&Share zal de inzichten uit deze studie gebruiken om gerichte beleidsvoorstellen uit te werken die het herstel van klein elektro meer kansen geven. We ondersteunen er ook repair-initiatieven mee die bijdragen aan een duurzame samenleving waarin herstel van elektro de norm wordt.

Voor meer informatie over de bevraging: contacteer Charlotte