Digipunt Aalst dicht digitale kloof

Aalst wil refurbished toestellen inzetten om digitale kloof te dichten

Om de digitale kloof in Aalst te verkleinen, bundelen de stad Aalst, Stroom vzw en Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen hun krachten. Het Digipunt staat open voor iedereen die worstelt met digitale uitdagingen en voorziet een IT-uitleendienst voor mensen in een financieel kwetsbare positie. Vanaf 2025 wil de stad Aalst inzetten op hergebruik door refurbished materiaal beschikbaar te stellen.

Wij spraken met Tom Calloens van Stroom, de vzw in Aalst die onder andere de Kringwinkel, de Fietserij en het atelier van het Digipunt Aalst beheert.

© Repair&Share

Via de uitleendienst van het Digipunt kunnen mensen met een beperkt budget twee jaar lang kosteloos een laptop gebruiken. Gebruikers volgen een opleidingstraject in samenwerking met Ligo om te leren werken met een laptop of Chromebook. Momenteel zijn er 500 laptops beschikbaar voor wie er nood aan heeft.

Vanaf 2025 wil de stad Aalst een stap verder gaan door refurbished toestellen te schenken aan mensen met een laag inkomen. Dit verloopt via een samenwerking met Stroom vzw, die afgedankte toestellen inzamelt en verwerkt. “De inzameling van toestellen is nu volop bezig. We zijn van start gegaan in september 2023 – toen ook de Deel IT Boost campagne van Repair&Share en Cera werd gelanceerd,” aldus Tom Calloens. 

Hergebruik / sociale economie

Zowel particulieren als bedrijven kunnen toestellen doneren. Alle ingezamelde materiaal wordt vervolgens grondig nagekeken en hersteld, mét garantie dat alle data op elke harde schijf wordt gewist. “We gebruiken hiervoor de procedure van onze koepelorganisatie Herw!n. Af en toe kopen we nieuwe harde schijven aan om toestellen te upgraden en opnieuw sneller te laten functioneren.”

“Bedrijven, maar ook particulieren, kunnen een certificaat opvragen dat er geen bedrijfs- of persoonlijke gegevens op hun toestellen achterblijven."

Marat, de teamcoach van het project, is verantwoordelijk voor het herstelatelier. Hij werd aangesteld binnen een leertraject van de sociale economie. “Met dit project willen we niet alleen de digitale kloof verkleinen en inzetten op hergebruik, maar ook mensen begeleiden om door te stromen naar de reguliere economie,” legt Tom uit.

Zelf materiaal te geef?

Wil je als particulier of als bedrijf IT-materiaal schenken aan Stroom vzw in Aalst? Ga naar het inzamelpunt van de Kringwinkel op de Tragel of neem contact op via de knop hieronder.

Wat kan je doneren: laptops (liefst met bijbehorende oplader)

Stroom vzw is partner van de Deel It Boost campagne, een initiatief van Repair&Share, Cera en Deelbaar Mechelen om digipunten te ondersteunen met materiaal en vrijwilligers.

Meer weten over inzamelpunten in andere regio’s? Bekijk de kaart op de website of mail naar info@repairshare.be.



met steun van: