Projectfiche: Deel IT

Een sociaal inclusief deelsysteem van laptops voor kwetsbare gezinnen

Projectperiode: 2021-2024
Leading partners: Repair&Share, Cera en Deel IT Deelbaar Mechelen
Met de steun van: Cera

Via Deel IT punten bieden we laptops aan, toegang tot het internet en digitale ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, zodat ze geen schoolachterstand oplopen. We bieden niet alleen technische ondersteuning, maar ondersteunen de kinderen en hun gezinnen ook via een buddysysteem van vrijwilligers.

(c) Pexels

Doel: digitale middelen aanbieden voor kwetsbare gezinnen, levensduur van laptops verlengen

Deel IT wil digitale kansen creëren voor elke leerling en de digitale kloof dichten. Nog steeds hebben heel wat gezinnen geen toegang tot het internet, terwijl er grote hoeveelheden bedrijfslaptops zijn die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen makkelijk ingezet worden in een deelsysteem zodat elk kind en elke jongere die een laptop nodig heeft, er een ter beschikking krijgt.

We willen scholen en organisaties die werken met kwetsbare gezinnen vertrouwd maken met deelsystemen en IT materiaal zo lang mogelijk in de cyclus houden.

Strategie: samenwerken, gemotiveerde vrijwilligers inzetten en een lerend netwerk uitbouwen

Waar we kunnen werken we samen met partners, zowel in de plaatselijke Deel IT punten, als bovenlokaal in strategische samenwerkingen. Er zijn heel wat organisaties actief om de digitale kloof te dichten. We geloven dat we door samen te werken meer impact kunnen realiseren en meer kwetsbare gezinnen kunnen bereiken.

We bouwen hierbij verder op de expertise die is opgebouwd door Deel IT Deelbaar Mechelen, een samenwerking tussen Deelbaar Mechelen en stad Mechelen. We willen de ervaring en kennis van alle deelinitiatieven bundelen, uitwisselingsmomenten organiseren en een lerend netwerk opbouwen. De opgebouwde expertise stellen we graag ter beschikking om Deel IT punten te helpen opstarten en bestaande initiatieven te versterken. We bundelden reeds heel wat info in het draaiboek “hoe start ik een Deel IT punt”.

Wil je zelf een deelinitiatief opstarten of ben je al actief en ben je op zoek naar info en ondersteuning? Contacteer Jo Helsen via jo@repairshare.be en sluit aan bij het lerend netwerk van Deel IT.