Handleiding Deel IT

We kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder IT, en dat is ook steeds meer het geval in het onderwijs. Leerlingen worden verondersteld huistaken te maken op hun eigen computer, of online hun lessen te volgen. In kwetsbare gezinnen is dat niet altijd evident. Niet iedereen heeft toegang tot internet, en er zijn veelal niet genoeg computers voor alle gezinsleden. Dat leidt tot een groeiende leerachterstand en sociaal isolement.

Vanuit die bezorgdheid ontstonden verschillende initiatieven die laptops verzamelen en uitdelen of uitlenen. Het vrijwilligersinitiatief Deelbaar Mechelen koos bewust niet voor het uitdelen van laptops, maar pionierde op vlak van een volwaardig deelsysteem.

Samen met Deelbaar Mechelen heeft Repair&Share beslist om een handleiding te ontwikkelen die uitlegt hoe dit systeem werkt. Je kunt ze hier downloaden.

 

Deze handleiding is een uitgave van Repair&Share in samenwerking met Deel IT Mechelen.

Met dank aan de medewerkers van Deelbaar Mechelen voor hun input en het delen van hun kennis.