Projectfiche: Wij Repareren

Wij Repareren: op naar een inclusieve circulaire samenleving

Projectperiode: 2019-2021
Leading partners: De Transformisten, Repair&Share
In samenwerking met: Cera

Met laagdrempelige collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve producten en degelijke diensten. Samen repareren en delen verzekert de toegang tot producten en diensten, geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen. Het biedt bovendien kansen op opleidingen en jobs.

In samenwerking met Cera gaan De Transformisten (nieuwe naam voor Netwerk Bewust Verbruiken) en Repair&Share op zoek naar praktijken die repareren en inclusiviteit samenbrengen.

Ben je actief in de sociale sector en wil je graag een repareer- of deel initiatief starten? Wil je als deel- of repareerinitiatief meer werken rond sociale inclusie? Of wil je graag meer algemene informatie over dit thema? Wij helpen je graag verder.

 

Quotes

“We zullen spelers moeten herintroduceren in onze waardeketen. Vijftig jaar geleden hadden we schoenmakers, kleermakers, hersteldiensten… Die zijn allemaal verdwenen, om de eenvoudige reden dat we niet-repareerbare rommel zijn beginnen te maken. Ik geloof dat die hersteldiensten kunnen terugkomen, op voorwaarde dat de producten die hier op de markt komen degelijk zijn en er een ketensamenwerking ontstaat. Dat kan nieuwe jobs creëren voor de sociale economie.” Uit: ‘Hersteldiensten zijn de toekomst‘, interview met Karine Van Doorsselaer, docente Materialenleer en Ecodesign aan de Universiteit Antwerpen

“Over product-dienst-services, waarbij een bedrijf niet het product op zich verkoopt maar eigenaar blijft en enkel het gebruik en de functionaliteit verkoopt, ben ik voorzichtig positief. Het is belangrijk dat we zoeken naar modellen waarin het eigenaarschap gedeeld wordt tussen consument en producent.”
Uit: ‘Hefbomen voor de hersteleconomie‘, Interview met Karel Van Acker van het platform Circulaire Economie aan de KU Leuven

“We horen veel mensen klagen dat hun computer en smartphone niet goed meer werken, en dat ze niet weten waar ze ermee terecht kunnen. Als er ergens een Repair Café wordt aangekondigd, weten velen niet hoe dat precies werkt.”
Uit: ‘We moeten repareer- en deelinitiatieven bekender maken‘, interview met Elizabeth Rodriguez van FZOVL (ondersteuning zelforganisaties etnisch-culturele minderheden)

“Repareren gebeurt vandaag vaak door vrijwilligers, of in sociale tewerkstelling. De expertise en het werk van deze mensen zijn maatschappelijk en ecologisch erg waardevol, maar worden economisch niet gewaardeerd. Waarom wordt dit werk economisch niet gewaardeerd? Waarom worden zoveel competenties en jobkansen niet benut? En wat zou er gebeuren als we regelgeving zouden ontwikkelen die ons verplicht in elke stad de kapotte toestellen ter plaatse te houden om te laten repareren, hergebruiken en recycleren? Hoeveel en wat voor jobs zou dit creëren?”
Uit: ‘Naar een inclusieve repareer- en deeleconomie‘, interview met Ann Crabbé en Stijn Oosterlynck van het Centre of Research on Environmental and Social Change aan de Universiteit Antwerpen

Repair Cafés stimuleren zowel duurzaamheid als sociale contacten. Daarnaast zorgen ze ervoor dat reparatiekennis doorgegeven wordt, dat mensen zelfredzamer worden en dat ze bewust gemaakt worden van de geplande veroudering en de manier waarop toestellen gemaakt zijn.
Uit: ‘Repareren en delen: de norm binnen vijf jaar‘, projectcoördinator Rosalie Heens licht ‘Wij Repareren’ toe in het magazine van Cera

Om meer kwetsbare mensen te bereiken, is het heel belangrijk om samen te werken met lokale organisaties die al contact hebben met die doelgroep, zoals de Welzijnsschakels, Buurtwerk, Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, jeugdhuizen, afdelingen van KVLV of Landelijke Gilden. Die lokale organisaties hebben immers het beste zicht op de specifieke noden en drempels bij hun leden en contacten.
Uit: ‘Sociale inclusie bij repareer- en deelinitiatieven‘, verslag van netwerkmoment

 

Verslag

In september 2021 is Wij Repareren afgerond, hier vind je een kort projectverslag.