Living Lab – Herstel Eerst

Het Living Lab ‘Herstel Eerst’ onderzoekt hoe we de circulaire economie in Vlaanderen kunnen versterken door kapotte eletr(on)ische apparaten eerst te repareren en te hergebruiken, in plaats van het onmiddellijk te recycleren. De focus ligt hierbij op klein huishoudelijk elektro (KHE).

Leading partner en promoteren: Repair&Share, Herw!n en Maakbaar Leuven

Met de steun van: Agentschap Innoveren & Ondernemen

OVER HET PROJECT

Heel wat huishoudtoestellen die vandaag in de recyclagestroom belanden, zijn nog perfect herstel- en herbruikbaar. Het Living Lab Herstel Eerst onderzoekt hoe we de levensduur van klein huishoudelijk elektro kunnen verlengen door het te repareren en/of in hergebruik te brengen. Zo dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie, met een hoger waardebehoud van consumentenelektronica in de hele gebruiksfase en een substantiële vermindering van materiaalgebruik.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is de snelst groeiende afvalstroom. Het louter verhogen van de recyclagegraad biedt hiervoor geen oplossing. Meer herstel en hergebruik van AEEA kan deze nefaste trend helpen keren.

STRATEGIE

 

Concreet zetten we in op vier pistes:

We brengen alle actoren uit de waardeketen samen om structurele uitdagingen binnen de hersteleconomie aan te pakken. Samen met herstellers, producenten, kringloopcentra, retailers, onderzoekers en beleidsmakers zoeken we naar oplossingen voor knelpunten die herstel van klein huishoudelijk elektro in Vlaanderen bemoeilijken, zoals de beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare onderdelen, kwaliteitsgarantie van herstellingen, het ombuigen van consumentengedrag, rendabele businessmodellen,… 

 

Met 'Herstel Eerst' zetten we verder in op de transitie naar een circulaire economie en de Vlaamse beleidsdoelstelling om materiaalverbruik met 30% te verminderen tegen 2030. 

Living Lab ‘Herstel Eerst’ wordt gerealiseerd met de steun van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen.

     

Leading partners & promotoren: Repair&Share, Herw!n en Maakbaar Leuven 

Het project is een breed partnerschap met verschillende Kringwinkels, afvalintercommunales, Recupel, retailers, producenten, herstelbedrijven, en opleidings-, onderzoeks- en overheidsinstellingen.