REPAIR ZKT HUB

Het project Repair zkt Hub wil het herstellen van elektronische toestellen een boost geven. Met maar liefst 22 partners willen we inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers. Repair zkt Hub gaat voluit voor een collaboratief businessmodel. We brengen alle partners structureel samen rond de tafel om te zoeken naar gedeelde opportuniteiten en oplossingen op maat.

OVER HET PROJECT

Diverse stakeholders zitten rond de tafel om productstromen te optimaliseren: we zoeken naar manieren om meer producten te repareren in plaats van weg te gooien. Zo voorkomen we niet alleen elektronisch afval, maar versterken we ook de reparatiecapaciteit bij (sociale) ondernemingen.

Het project bestaat uit drie thematische werkgroepen om kennis en good practices te delen. Diverse proefprojecten vinden er het licht met als bedoeling nieuwe businessmodellen voor herstel te ontwikkelen.

De eerste bevindingen van het Repair zkt Hub project kan je hier lezen.

Doel: hoe zorgen we ervoor dat herstellers worden opgeleid en doorstromen naar de reguliere economie?

Binnen de circulaire hubs willen we volop inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, zowel binnen bestaande als nieuwe diensten.

We gaan op zoek naar de ideale competentieprofielen voor herstellers binnen de reguliere en sociale economie, als basis voor opleidings- en tewerkstellingsprojecten. 

Doel: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk elektrotoestellen – die potentieel herbruikbaar zijn – worden gerepareerd alvorens ze naar recycling gaan.

Binnen de werkgroep productstromen zetten we in op een betere doorstroom van afgedankte elektro naar herstelcentra. Momenteel lopen er drie proefprojecten:

 

1/ Proefproject Bewarend Inzamelen. Veel apparaten die worden binnengebracht op het reyclagepark, kunnen vaak nog hersteld worden. Het proefproject voorziet speciale karren om herbruikbaar elektro zorgvuldig in te zamelen en loopt momenteel in de recyclageparken van Turnhout, Haacht, Tienen en Herzele. Ontdek hier meer over dit proefproject.

 

2/ Omruilstromen van retailers VandenBorre en B/S/H: zij sturen kleine apparaten die ze zelf niet meer herstellen op naar andere herstelcentra. Tot 47% bleek nog herstelbaar en herverkoopbaar bij Kringwinkels ViTes en Ateljee.

 

 

3/ Recupel Pick-Up service is een gratis dienst van Recupel om oude toestellen bij bedrijven op te halen.

 

Doel: welke businessmodellen rond herstel zijn interessant voor de sociale economie en welke samenwerkingen met de reguliere economie kunnen hieruit voortvloeien.

We bekijken hoe we de ‘Hergebruikcentra (HGC) Elektro’ kunnen uitbreiden en ontwikkelen een Startersgids voor kringwinkels die willen starten met elektro herstel. 

Deze modellen kunnen ook dienen om particulieren en professionelen te helpen met hun herstelactiviteiten. Vb. Repair as a service, verkoop van reserveonderdelen, leasingmodel.

REPAIR ZKT BELEID

Repair&Share en Herw!n formuleerden beleidsvoorstellen om de herstelsector op een structurele manier te versterken, gebaseerd op knelpunten en kansen uit het Repair zkt Hub project. De nota bevat voorstellen om van herstel een rendabele economische activiteit te maken, om repair te stimuleren via de UPV en om opleiding en tewerkstelling van herstellers te versterken.

Nieuwsbrieven Repair zkt Hub

Blijf op de hoogte van het laatste projectnieuws. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als partner of als externe stakeholder.

LEREND NETWERK

Realtime Hub is hét netwerkevent in Vlaanderen over herstel van huishoudelijke elektronische toestellen. Samen met onze projectpartners en stakeholders creëren we een unieke ontmoetingsplek om de toekomst van elektroherstel in Vlaanderen verder uit te stippelen. Na twee succesvolle edities van ‘Realtime Hub’ in 2022, organiseerden we op maandag 4 december 2023 een inspirerend slotevent in BluePoint Brussel.

JOIN OUR NETWORK

Op LinkedIn kunnen we duurzame banden smeden en ons netwerk uitbouwen. Word jij ook lid van de LinkedIn pagina Repair zkt Hub?

 


Repair zkt Hub wordt gerealiseerd met de steun van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) en de Vlaamse overheid (Circulair werkt).

  

Leading partners: Repair&Share en Herw!n

Partners: BSH, De Kringloopwinkel Deltagroep, De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel Vites, De Kringwinkel Zuid-Oost Vlaanderen, Ecowerf, Ibogem, ILVA, IMOG, Ivago, Kringwinkel WEB, Provincie Oost-Vlaanderen, Recupel, Vanden Borre, VVSG/Interafval