REPAIR EVERYWHERE

Met het project Repair Everywhere willen we de drempels voor herstel wegwerken met als doel het aantal reparaties laten toenemen. Hiervoor zetten we herstelinitiatieven in de kijker. Om de prijsdrempel aan te pakken, focussen we vooral op Repair Cafés – waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren. Repair Everywhere liep van 1 april 2022 tot en met 20 december 2023. 

OVER HET PROJECT

Uit onderzoek (oa Netwerk Bewust Verbruiken, ADEME en Sire) blijkt dat twee belangrijke drempels consumenten ervan weerhouden om meer te repareren:

  • het feit dat ze niet weten waar ze terecht kunnen om hun spullen te laten repareren
  • het feit dat ze repareren vaak te duur vinden in vergelijking met nieuwkoop.

Zo geeft gemiddeld 50% van de respondenten uit bovenstaande onderzoeken aan dat ze meer zouden repareren als ze wisten hoe en waar dat kon en 75% geeft aan dat het (mogelijke) prijskaartje van een reparatie ervoor zorgt dat ze een nieuwe aankoop verkiezen.

Met het project Repair Everywhere willen we deze twee drempels helpen wegwerken. Zo hopen we het aantal reparaties te doen toenemen. Concreet doen we dat door de bekendheid van repair opties te vergroten. We willen mensen laten zien dat ze overal, of toch op meer plaatsen dan ze denken, met hun kapotte spullen terecht kunnen. Om de prijsdrempel aan te pakken, focussen we vooral op Repair Cafés – waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren.

We zetten hiertoe innovatieve en interactieve werkvormen in, zoals challenges, communicatie- en actietoolkits voor middenveldorganisaties, een educatief aanbod voor jongeren en het delen van goede praktijken en peer learning tussen Repair Cafés.

activiteiten

campagneS

International Repair Day viel in 2022 op 15 oktober en in 2023 op 21 oktober. In 2022 lanceerden we met de campagne Repair Everywhere een oproep om in de week van 8 tot en met 16 oktober zoveel mogelijk te herstellen. In 2023 liep deze Repair Week van 14 tot en met 22 oktober 2023.

Wie kon deelnemen? Organisaties, (jeugd-)verenigingen, Repair Cafés, scholen, bedrijven, bibliotheken, afvalintercommunales, steden en gemeenten,…

Dit was Repair Everywhere 2022.

Dit was Repair Everywhere 2023.

publicaties

Binnen het project ‘Repair Everywhere’ stelden we tal van workshops en educatief materiaal samen waarmee je als Repair Café/school/jeugdbeweging/sociaal-culturele organisatie… aan de slag kan gaan om met jongeren rond het thema repareren te werken. Deze vind je via onderstaande link.

Speciaal op maat voor Repair Cafés publiceerden we daarnaast ook een aantal inspiratiebrochures. In die brochures vind je onder andere tips en voorbeelden over hoe je als Repair Café meer jongeren kan bereiken, en over hoe je goed kan communiceren over je Repair Café.

Inspiratiebrochure ‘Jongeren bereiken met je Repair Café’.

Inspiratiebrochure ‘Communiceren over je Repair Café’.  

Brochure ‘Inspirerende samenwerkingsverbanden voor Repair Cafés’.

projectNIEUWSRepair Everywhere wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid