REPAIR EVERYWHERE

Met het project Repair Everywhere willen we de drempels voor herstel wegwerken met als doel het aantal reparaties laten toenemen. Hiervoor zetten we herstelinitiatieven in de kijker. Om de prijsdrempel aan te pakken, focussen we vooral op Repair Cafés – waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren.

OVER HET PROJECT

Uit onderzoek (oa Netwerk Bewust Verbruiken, ADEME en Sire) blijkt dat twee belangrijke drempels consumenten ervan weerhouden om meer te repareren:

  • het feit dat ze niet weten waar ze terecht kunnen om hun spullen te laten repareren
  • het feit dat ze repareren vaak te duur vinden in vergelijking met nieuwkoop.

Zo geeft gemiddeld 50% van de respondenten uit bovenstaande onderzoeken aan dat ze meer zouden repareren als ze wisten hoe en waar dat kon en 75% geeft aan dat het (mogelijke) prijskaartje van een reparatie ervoor zorgt dat ze een nieuwe aankoop verkiezen.

Met het project Repair Everywhere willen we deze twee drempels helpen wegwerken. Zo hopen we het aantal reparaties te doen toenemen. Concreet doen we dat door de bekendheid van repair opties te vergroten. We willen mensen laten zien dat ze overal, of toch op meer plaatsen dan ze denken, met hun kapotte spullen terecht kunnen. Om de prijsdrempel aan te pakken, focussen we vooral op Repair Cafés – waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren.

We zetten hiertoe innovatieve en interactieve werkvormen in, zoals challenges, communicatie- en actietoolkits voor middenveldorganisaties, een educatief aanbod voor jongeren en het delen van goede praktijken en peer learning tussen Repair Cafés.

activiteiten

campagne

Van 8 tot met 16 oktober 2022 lanceerden we de campagne #RepairEverywhere. Met een activiteitentoolkit en oproep aan bibliotheken, amateurkunsten, organisaties, scholen, jeugdbewegingen, steden & gemeenten, afvalintercommunales, professionele herstellers en Repair Cafés om mee te doen. Op International Repair Day (15 oktober 2022) organiseerden we zelf ook een event in Hasselt.

projectNIEUWSRepair Everywhere wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid