DEEL IT

Deel IT wil de digitale kloof en ongelijke onderwijskansen van financieel kwetsbare gezinnen verkleinen door in samenwerking met lokale partners DEEL IT punten op te starten over heel Vlaanderen. In deze DEEL IT punten kunnen gezinnen terecht om een gratis PC of ander toestel te lenen, afhankelijk van hun eigen noden en vaardigheden. 

OVER HET PROJECT

Doel: digitale middelen aanbieden voor kwetsbare gezinnen en de levensduur van toestellen verlengen

DEEL IT wil digitale kansen creëren voor elke leerling. DEEL IT punten bieden gezinnen niet alleen een degelijk toestel, maar ook toegang tot het internet, technische ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van de laptops via een buddywerking.

We willen scholen en organisaties die werken met kwetsbare gezinnen vertrouwd maken met deelsystemen. Door in te zetten op gedeeld gebruik van IT materiaal, dat zo lang mogelijk in de kringloop wordt gehouden, draagt het project bij aan de sociaal inclusieve en circulaire economie.

STRATEGIE

samenwerken, gemotiveerde vrijwilligers inzetten en een lerend netwerk uitbouwen

Waar mogelijk werken we samen met partners, zowel in de plaatselijke Deel IT punten, als bovenlokaal in strategische samenwerkingen. Hierbij bieden we ook onze ondersteuning en samenwerking aan voor projecten die kaderen binnen de relanceplannen Vlaamse Veerkracht (Digisprong, Edusprong, Digibanken,…). 

Er zijn heel wat organisaties actief om de digitale kloof te dichten. We geloven dat we door samen te werken meer impact kunnen realiseren en meer kwetsbare gezinnen kunnen bereiken. We bouwen hierbij verder op de expertise die is opgebouwd door Deel IT Deelbaar Mechelen, een samenwerking tussen Deelbaar Mechelen en stad Mechelen.

We willen de ervaring en kennis van alle deelinitiatieven bundelen, uitwisselingsmomenten organiseren en een lerend netwerk opbouwen. De opgebouwde expertise stellen we graag ter beschikking om Deel IT punten te helpen opstarten en bestaande initiatieven te versterken.

Zelf een DEEL IT punt opstarten

We bundelden al heel wat info in het draaiboek “Hoe start ik een DEEL IT punt” en in thematische infofiches en voorbeelddocumenten. We stellen dit gratis ter beschikking aan alle geïnteresseerden. 

Vraag toegang tot onze gedeelde Drive map waar we naast de handleiding nog heel wat andere waardevolle info bundelen.

Wil je zelf een deelinitiatief opstarten of ben je op zoek naar info en ondersteuning? Contacteer Jo Helsen en sluit je aan bij het Lerend Netwerk DEEL IT.

Deel IT is een initiatief van Deelbaar Mechelen en Repair&Share in samenwerking met Cera