Projectfiche: Repair Locale

Repair Locale wil het herstellen van producten een boost geven. Met een brede waaier aan partners zetten we in op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers. Repair Locale vertrekt vanuit de sterke thematische expertise rond herstel en de Vlaams-brede aanpak van Repair&Share, en verbindt deze met het lokale netwerk en expertise van van de circulaire hubs in het Circulair Werk(t) netwerk. We brengen alle partners structureel samen rond de tafel om te zoeken naar gedeelde opportuniteiten en oplossingen op maat. Dit doen we in nauwe samenwerking met Herw!n, het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen. 

Twee sporen

Repair Locale bouwt voort op het project Repair zkt HUB (2021-2023). Daarin realiseerden we een aantal succesvolle pilots rond herstel van elektro bij hergebruikcentra en ontwikkelden we expertise en goede praktijken rond het bewarend inzamelen van elektro, businessmodellen voor hersteldiensten, opleiding en tewerkstelling van elektroherstellers in de (sociale) circulaire economie. Deze thematische expertise wordt verder doorontwikkeld in het VLAIO Living Lab Herstel Eerst, een project dat in tandem loopt met Repair Locale.

In Repair Locale (2024-2025) bouwen we verder aan meer samenwerking, een geografische verbreding, en de verankering van oplossingen via het opstarten en versterken van lokale projecten. We werken op twee sporen:

Netwerkontwikkeling met de hubs in het netwerk van Circulair Werk(t)

Herstel staat nog niet in alle hub-regio’s in Vlaanderen even hoog op de agenda. We willen in dit spoor (de aandacht voor) het thema herstel aanwakkeren of verder uitbouwen in de hub-regio’s, door versterkt in te zetten op lokale partnerschappen. We vertrekken vanuit concrete vragen en opportuniteiten die de hubs ervaren in de lokale context. We voerden in 2023 een eerste behoeftenmapping uit bij de hubs om de interesse in het thema herstel voor hun lokale context te verkennen, aan de hand van enkele voorgestelde activiteiten. Deze activiteiten gaan breder dan elektro-herstel: ze zijn gericht op inspireren en activeren van verschillende doelgroepen rond herstel, verbinden van burgers of organisaties, detecteren van lokale behoeften en kansen…
In de loop van het project zullen we uitgevoerde activiteiten, cases en samenwerkingen in de kijker zetten om zoveel mogelijk hubs warm te maken om het thema herstel op de agenda te plaatsen in hun regio.

 

Een intense samenwerking en kennisuitwisseling met 2 pilootregio’s

In de pilootregio’s Brugge en Vlaams-Brabant ontwikkelen we in samenwerking met Circular Hub Brugge en Smart Loops herstel-oplossingen voor elektro in de lokale context, door de wisselwerking tussen het Vlaams-brede en lokale niveau optimaal te benutten. We gaan daarvoor aan de slag rond 2 focusthema’s die baat hebben bij een lokaal genetwerkte aanpak: het uitbreiden van kwalitatieve instroom van elektro bij hergebruikcentra, en de opleiding van doelgroepmedewerkers rond elektroherstel.
Tijdens het project zetten we hierrond pilootprojecten en samwenwerkingsverbanden op. Tussen de pilootregio’s wisselen we kennis, faal- en succesfactoren uit en leren we van elkaar.

Projectnieuws

Repair Locale is een project van Repair&Share vzw en Herw!n. Een aanvraag tot financiële steun werd ingediend bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Een beslissing over deze aanvraag wordt in maart 2024 verwacht.