Repair Locale wil het herstellen van producten een boost geven. Het project wakkert het bewustzijn en de kennis over herstel van producten aan en helpt de herstelcapaciteit voor elektro verder uit te bouwen. De circulaire hubs en hun lokale ecosystemen spelen hierin een centrale en cruciale rol.

Promotoren: Repair&Share en Herw!n

Projectpartners: BSH Home Appliances, Recupel, VVSG/Interafval, Circular Hub Brugge, Smart Loops Vlaams Brabant, Kringwinkel ’t Rad, Kringwinkel ViTeS, Kringwinkel Hageland

Netwerkpartners: CICO Hub Kortrijk, Hub Kempen+, De Keet Aalst, C3000 (Leuven), Sociaal-Circulaire Hub Gent

Met de steun van: Departement Werk & Sociale Economie

OVER HET PROJECT

Producten herstellen en hergebruiken zou de meest logische optie moeten zijn. Herstel staat echter soms nog eerder beperkt op de radar en er is nood aan meer herstellers en meer instroom van kwalitatieve producten. Deze drempels zorgen ervoor dat nog teveel producten weggegooid worden.

Repair Locale wil hier verandering in brengen door de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers te versterken. We streven ernaar om bruggen te bouwen tussen enerzijds de praktische kennis en lokale netwerken van een aantal circulaire hubs, en anderzijds ons bredere netwerk en expertise op het gebied van herstel.

Repair Locale bouwt voort op het project Repair zkt Hub (2021-2023) en loopt in tandem met het Vlaio Living Lab Herstel EerstWe brengen diverse partners structureel samen rond de tafel om te zoeken naar gedeelde opportuniteiten en oplossingen op maat. Dit doen we in nauwe samenwerking met Herw!n, het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen.

Repair Locale benut de kracht van lokale netwerken om de herstelcapaciteit in Vlaanderen verder uit te bouwen en te verankeren. Op die manier is herstellen van producten niet alleen logisch maar in praktijk ook effectief mogelijk.

STRATEGIE

Repair Locale wil vooruitgang boeken met betrouwbare en geteste oplossingen. We zetten hiervoor twee sporen centraal en delen de leerlessen uit het project.

Herstel staat nog niet bij alle circulaire hubs – uit het Circulair Werk(t) netwerk – even hoog op de agenda. In dit spoor breiden we het thema herstel verder uit en vergroten we het bewustzijn en de kennis hierover. We richten ons op alle soorten producten.

Repair Locale brengt de concrete noden, kansen en actoren rond productherstel per hub verder in kaart, in samenwerking met de trekkers van die respectievelijke hubs. Op basis van deze analyse werken we een traject op maat uit. 

Finaal leidt dit tot het inspireren en mobiliseren van verschillende lokale doelgroepen rond herstel. Enkele tools die hiervoor kunnen worden ingezet, zijn bijvoorbeeld proefprojecten rond opleiding voor herstel of instroom van producten, matchmaking sessies, communicatiecampagnes of thematische netwerk- of publiekevents.

De 5 deelnemende circulaire hubs zijn:

  • CICO Hub Kortrijk
  • Sociaal-Circulaire Hub Gent
  • De Keet Aalst
  • Hub Kempen+
  • C3000 (Leuven)

Het tweede spoor focust specifiek op herstel van elektro in regio’s die al wat verder staan. We concentreren ons daarbij op twee specifieke thema’s die baat hebben bij een lokale, genetwerkte aanpak: een verhoging van de kwalitatieve instroom van elektro bij hergebruikcentra en meer opleiding op gebied van elektro herstel.

We brengen voor beide focusthema’s de specifieke behoeften en obstakels bij de deelnemende hergebruikcentra in kaart en connecteren met het lokale netwerk om nieuwe samenwerkingen op te starten. 

We doen dit met als doel duurzame samenwerking tussen opleidingsverstrekkers en hergebruikcentra te faciliteren, gericht op het verzorgen van op maat gemaakte opleidingen voor medewerkers die bezig zijn met elektro herstel. Tegelijkertijd pakken we de obstakels aan zodat kwalitatieve herstelbare elektro beter doorstroomt naar de hergebruikcentra.

De 2 deelnemende projectpartners zijn:

  • Stad Brugge voor de Circular Hub Brugge met kringwinkel ‘t Rad 
  • Provincie Vlaams-Brabant voor de Smart Loops hub met kringwinkels ViTeS en Hageland

Om herstel van producten zoals elektro te verbeteren, delen we de inzichten en lessen uit het project. 

  • De netwerkontwikkeling met de vijf hubs (uit spoor 1) lichten we toe we aan alle circulaire hubs. Hiermee willen we hen aanmoedigen om herstel lokaal hoger op de agenda te zetten en te versterken.
 
  • Met de pilootregio’s (uit spoor 2) wisselen we praktijkkennis, succes- en faalfactoren uit over de opgezette samenwerkingen en experimenten. Binnen elke pilootregio zetten we in op netwerkvorming, aan de hand van gerichte matchmakingbijeenkomsten toegespitst op de focusthema’s.

Repair Locale is een project van Repair&Share vzw en Herw!n en ontvangt financiële steun van het Departement Werk en Sociale Economie. Het project werd goedgekeurd in april 2024 en loopt tot en met juni 2025.