Projectfiche: Repair zkt HUB(s)

Elektronisch afval vermijden; de repair-capaciteit van (sociale) ondernemingen versterken

Projectperiode: 2021-2022
Leading partners: Repair & Share en Herw!n
Partners: VVSG/Interafval, BSH, Vandenborre, Recupel
Met de steun van: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid (Circulair Werkt)

Dit project brengt relevante spelers samen in een regionale hub. Het onderzoekt manieren om productstromen te optimaliseren en ontwikkelt duurzame businessmodellen rond repair.

Zowel sociale als reguliere ondernemingen kunnen die modellen aanwenden om hun medewerkers op te leiden tot herstellers. Tegelijkertijd kunnen ze dienen om particulieren en professionelen te helpen met hun herstelactiviteiten. Repair zkt HUB(s) focust op elektronische huishoudapparatuur vanwege de grote ecologische impact van (het vermijden van) elektronisch afval en vanwege de sociale kansen die het herstellen van die producten biedt.

 

Foto: Herwin