Lidmaatschappen

Repair&Share is lid van

 

BBL

In de koepelorganisatie voor milieuverenigingen BBL (Bond Beter Leefmilieu) vindt Repair&Share een enthousiaste medestander.

“In ons werk rond circulaire economie staat slim design, hergebruik en toegang tot diensten boven eigendom centraal. We hebben hierover verschillende initiatieven lopen, onder meer rond het ondersteunen van lokale overheden bij een circulair aankoopbeleid. Om ervoor te zorgen dat het aanbod meegroeit met de vraag, is het van cruciaal belang om de ideeën die leven in het veld genoeg ademruimte te geven. Een organisatie als Repair & Share kan de initiatieven helpen om door te groeien tot volwaardige marktspelers.”
Olivier Beys, Beleidsmedewerker circulaire economie – BBL

ECOS

Het lidmaatschap van ECOS (European Environmental Citizen’s Organisation for Standardisation) biedt ons extra expertise, steun bij lobbywerk en toegang tot internationale netwerken.

“De dossiers waarover wij onderhandelen, zijn doorgaans erg technisch en complex. Daar wordt het brede publiek niet warm van. Toch is de publieke opinie een belangrijke pijler om verandering teweeg te brengen. Dat is zeker iets waar Repair&Share mee kan helpen. En verder kunnen jullie ook druk zetten op jullie eigen overheid. Want die moet de Europese regels telkens in nationale of regionale regelgeving omzetten.”
Mélissa Zill, programme manager – ECOS

RIGHT TO REPAIR

Repair&Share voert campagne voor het Recht op Repareren en werkt daarbij samen met tal van partners. We zijn ook lid van de Europese Right to Repair Campaign.

“At the EU level, there’s a real opportunity for change. This is why several European organisations representing community repair groups, social economy actors, self repair and any citizen who would like to advocate for their right to repair launched the Right to Repair campaign”
Chloé Mikolajczak, campaign coordinator – Right to Repair Europe