Beleidsaanbevelingen repareren

>>> 

Beleidsaanbevelingen campagne Recht op Repareren 

Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Dat is vandaag allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, er zijn geen herstellers in de buurt … Met de campagne Recht op Repareren, gelanceerd in 2020, vragen we politici op het Europese, het federale en het regionale bestuursniveau om daar mee verandering in te brengen. Repareren is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en zorgt voor lokale jobs.

Lees hier onze nota met aanbevelingen Recht op Repareren:
1. Verlengen van de wettelijke garantie
2. Beschikbaar maken van herstelinformatie
3. Beschikbaar maken van wisselstukken
4. Een Belgisch register van herstellers
5. Herstellen goedkoper maken

>>>

Professionele herstellers van klein elektro vragen een toekomst voor hun sector

Samen met De Transformisten (nieuwe naam van Netwerk Bewust Verbruiken) liet Repair&Share een bevraging uitvoeren van professionele herstellers van kleine elektrische huishoudtoestellen in Vlaanderen, met steun van Vlaanderen Circulair. Onderzoeksbureau Möbius nam de bevraging voor haar rekening en voerde eind 2020 twaalf diepte-interviews uit met geautoriseerde service centers, zelfstandige herstellers, zelfstandige verkopers met een eigen hersteldienst, producenten, retailers en Kringwinkels. In maart 2021 brachten we de resultaten naar buiten. Hier vind je het volledige onderzoeksrapport. Repair&Share maakte ook een synthese van de resultaten gekoppeld aan beleidsaanbevelingen over onder meer: 

  • de kostprijs van herstellingen
  • de beschikbaarheid en levertermijn van wisselstukken
  • het bewustzijn van gebruikers over de mogelijkheden en de impact van herstellen
  • de inspraak van professionele herstellers in het beleid rond circulaire economie 

Het onderzoeksrapport en de synthese met beleidsaanbevelingen zijn ook beschikbaar in het Engels. 
Click on the following links to read the English version of the survey report and the English version of the summary report with policy recommendations

>>>

Dossier Repair-Score

Naast bovenstaande maatregelen pleiten we bij onze federale beleidsmakers ook voor het invoeren van een Repair-Score, naar het voorbeeld van Frankrijk. 
Lees meer in:
ons artikel over de Repair Score in Frankrijk
onze beleidsnota over de Repair Score

>>>

Dossier nationaal register van herstellers

We maakten ook een apart dossier over het nationaal register van herstellers:
standpunt van Repair&Share over het opstellen van een nationaal register van herstellers 
nota voor de Belgische Federatie van Elektriciteit en Electronica Branches (F.E.E.)