Beleidsaanbevelingen repareren

De hersteller maakt alles weer goed. Hoe blazen we de herstelsector nieuw leven in?

Beleidsaanbevelingen bij de campagne Recht op Repareren 2021

campagne visual Recht op Repareren 2021In 2020 voerde Repair&Share een bevraging uit bij professionele herstellers van kleine elektrische huishoudteostellen in Vlaanderen. Doel was om zicht te krijgen op de hefbomen en drempels die  professionele herstellers in Vlaanderen ervaren. Als belangrijkste drempel kwam naar voren dat herstelwerk vandaag niet langer economisch rendabel is. Daarnaast is het voor herstellers vaak moeilijk om de nodige reserveonderdelen en informatie van fabrikanten te krijgen.

Voor de campagne Recht op Repareren van oktober 2021 vertaalden we dit onderzoek in beleidsaanbevelingen om de Belgische herstelsector nieuw leven in te blazen. De focus ligt op economische maatregelen zoals een reparatiefonds, repaircheques, BTW- en loonlastenverlaging, tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s, verlaging van wisselstukkenprijzen.

 

Politici, fabrikanten en winkeliers, maak het echt repareerbaar!

Beleidsaanbevelingen bij de campagne Recht op Repareren 2020

Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Dat is vandaag allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, er zijn geen herstellers in de buurt … Met de campagne Recht op Repareren, gelanceerd in 2020, vragen we politici op het Europese, het federale en het regionale bestuursniveau om daar mee verandering in te brengen. Repareren is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en zorgt voor lokale jobs.

Lees hier onze nota met aanbevelingen voor het Recht op Repareren:
1. Verlengen van de wettelijke garantie
2. Beschikbaar maken van herstelinformatie
3. Beschikbaar maken van wisselstukken
4. Een Belgisch register van herstellers
5. Herstellen goedkoper maken>>>

>>>

Dossier Repair-Score

Naast bovenstaande maatregelen pleiten we bij onze federale beleidsmakers ook voor het invoeren van een Repair-Score, naar het voorbeeld van Frankrijk. 
Lees meer in:
ons artikel over de Repair Score in Frankrijk
onze beleidsnota over de Repair Score

>>>

Dossier nationaal register van herstellers

We maakten ook een apart dossier over het nationaal register van herstellers:
standpunt van Repair&Share over het opstellen van een nationaal register van herstellers 
nota voor de Belgische Federatie van Elektriciteit en Electronica Branches (F.E.E.)