Beleidsaanbevelingen repareren

Dossier Repair-Score

De federale regering heeft een Actieplan goedgekeurd met 25 maatregelen ter verwezenlijking van de circulaire economie. Het opnemen van een repair-score is een van de voorgestelde maatregelen en moet ervoor zorgen dat een label in één oogopslag duidelijk maakt hoe goed een product te repareren is. Een dergelijke score op toestellen stimuleert zowel consumenten als producenten om voor herstelbare producten te kiezen en zet fabrikanten aan tot meer ecologisch ontwerp.

In onze meest recente nota naar beleidsmakers verwelkomen we dat de federale regering ons voorstel meeneemt om alvast voor een aantal elektrische toestellen een repair-score in te voeren in België. Verder, willen we ook de aandachtspunten benadrukken waarmee beleidsmakers rekening moeten houden voor een betrouwbare en effectieve score. We baseren ons hiervoor op onze analyse van het systeem dat momenteel van toepassing is in Frankrijk.

  • In een eerdere nota (2020) onderstreepten we reeds het belang en de voordelen van de repair-score.

 

Repair zkt Beleid – Hefbomen voor de repair-economie

(c) Herw!n

In deze nota doen Repair&Share en Herw!n beleidsvoorstellen om de herstelsector op een structurele manier te versterken. De nota bevat voorstellen om van herstel een rendabele economische activiteit te maken, om repair te stimuleren via de UPV en om opleiding en tewerkstelling van herstellers te versterken. De beleidsvoorstellen zijn gebaseerd op knelpunten en kansen die kwamen bloot te liggen tijdens het project Repair zkt Hub 2021-2022.

De beleidsnota Repair zkt Beleid lees je hier

 

De hersteller maakt alles weer goed. Hoe blazen we de herstelsector nieuw leven in?

Beleidsaanbevelingen bij de campagne Recht op Repareren 2021

campagne visual Recht op Repareren 2021In 2020 voerde Repair&Share een bevraging uit bij professionele herstellers van kleine elektrische huishoudteostellen in Vlaanderen. Doel was om zicht te krijgen op de hefbomen en drempels die  professionele herstellers in Vlaanderen ervaren. Als belangrijkste drempel kwam naar voren dat herstelwerk vandaag niet langer economisch rendabel is. Daarnaast is het voor herstellers vaak moeilijk om de nodige reserveonderdelen en informatie van fabrikanten te krijgen.

Voor de campagne Recht op Repareren van oktober 2021 vertaalden we dit onderzoek in beleidsaanbevelingen om de Belgische herstelsector nieuw leven in te blazen. De focus ligt op economische maatregelen zoals een reparatiefonds, repaircheques, BTW- en loonlastenverlaging, tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s, verlaging van wisselstukkenprijzen.

 

Politici, fabrikanten en winkeliers, maak het echt repareerbaar!

Beleidsaanbevelingen bij de campagne Recht op Repareren 2020

Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Dat is vandaag allesbehalve evident. Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, er zijn geen herstellers in de buurt … Met de campagne Recht op Repareren, gelanceerd in 2020, vragen we politici op het Europese, het federale en het regionale bestuursniveau om daar mee verandering in te brengen. Repareren is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en zorgt voor lokale jobs.

Lees hier onze nota met aanbevelingen voor het Recht op Repareren:
1. Verlengen van de wettelijke garantie
2. Beschikbaar maken van herstelinformatie
3. Beschikbaar maken van wisselstukken
4. Een Belgisch register van herstellers
5. Herstellen goedkoper maken>>>

>>>

Dossier nationaal register van herstellers

We maakten ook een apart dossier over het nationaal register van herstellers:
standpunt van Repair&Share over het opstellen van een nationaal register van herstellers 
nota voor de Belgische Federatie van Elektriciteit en Electronica Branches (F.E.E.)