Overheden

Met de partners van de campagne Recht op Repareren werkten we beleidsvoorstellen uit om herstellen makkelijker te maken en de repair-economie te stimuleren. Inspiratie voor verschillende beleidsniveaus: Europees, federaal en regionaal. 

LEES VERDER

Door in te zetten op de herstel- en deeleconomie, kunnen lokale besturen burgers toegang geven tot meer en betere goederen en diensten. Repair&Share levert inspiratie en expertise.

LEES VERDER

Wil je graag concrete maatregelen nemen ter bevordering van de deeleconomie? Dan biedt ook het Memorandum voor de Deeleconomie de nodige inspiratie.

LEES VERDER