Het Grote Repareeronderzoek

Netwerk Bewust Verbruiken (nu: De Transformisten) voerde een langlopend onderzoek naar de houding van Vlamingen ten opzichte van repareren: het Grote Repareeronderzoek. Ben jij een handige hersteller? Wanneer gaat je herstelling fout? Laat jij jouw kapotte spullen repareren of kies je voor vernieuwen? Met dit onderzoek luisterden we uitgebreid naar jouw ervaringen en brachten we in kaart welke knelpunten en drempels mensen ervaren wanneer ze overwegen om iets te (laten) repareren. Met steun van Vlaanderen Circulair.

Waarom?

Spullen produceren heeft een grote milieu- en klimaatimpact. Reparatie speelt een cruciale rol in het verlengen van de levensduur van spullen en is dus één van sleutels in het tegengaan van milieuschade en klimaatopwarming. Daarom willen we onderzoeken hoe we reparatie kunnen stimuleren. We testen de repareerbaarheid van spullen en bevragen mensen over de knelpunten die ze ondervinden wanneer ze iets willen (laten) repareren.

Aanpak

 

1. Duizend Vlamingen over repareren

In opdracht van Netwerk Bewust Verbruiken deed het onderzoeksbureau iVOX een online enquête over reparaties. De enquête is uitgevoerd in november 2018 bij een groep van 1.000 Vlamingen, representatief voor de hele Vlaamse bevolking in hun diversiteit volgens geslacht, leeftijd en diploma. Opvallend resultaat: volgens 86% van de ondervraagden moet het makkelijker worden om kapotte spullen te repareren.

 

2. Diepgaande bevraging

In november 2018 tot mei 2019 voerden we ook een intensief onderzoek bij een groep mensen die zich vrijwillig had aangemeld voor Het Grote Repareeronderzoek. Voor dat onderzoek hadden 144 zich aangemeld. Uiteindelijk werkten 89 mensen effectief mee. De deelnemers vertelden ons welke ervaringen ze opdeden met voorwerpen die stuk gaan, welke afwegingen ze maakten wanneer ze beslisten om iets al dan niet te (laten) repareren.

Hoe gingen we tewerk? Maandelijks kregen de deelnemers een uitnodiging om hun verslag van de maand in te geven. Met die getuigenissen brengen we in kaart welke producten stuk gaan, welke successen mensen ervaren, welke hindernissen ze ervaren, welke factoren een reparatie in de hand werken, wat de gemiddelde kostprijs van een reparatie is enz.

We verwerken de output onder de noemer ‘Het Grote Repareeronderzoek stelt de vragen’

 

3. Repair Labs

Op 25 mei 2019 deden we een workshop met reparateurs multimedia in de MAAKbar in Leuven. Hier lees je het verslag van die sessie. Op 10 juni 2019 volgde een workshop met reparateurs textiel, “textielchirurgen”, in DOEK in Antwerpen. Verslag volgt. Op 20 oktober 2019 verzamelden we herstellers huishoudtoestellen in Het Uilekot in Herzele. Hier vind je het verslag.

We gaan ook het veld in om individuele herstellers naar hun ervaringen en drijfveren te vragen.

 

4. Co-creatiesessies

In co-creatiesessies met gebruikers, reparateurs en producenten verzamelen we oplossingen voor de hindernissen die gebruikers en reparateurs ervaren. De aanbevelingen en pionierservaringen zetten we dan om in tips voor andere gebruikers, zodat we meer gebruikers bewust kunnen maken van reparatiemogelijkheden. Er staan 2 co-creatiemomenten op het programma: woensdag 12 februari en woensdag 11 maart 2020 bij BSH Home Appliances in Brussel (Jette).

 

De finale

Het Grote Repareeronderzoek rondt af met een conferentie op vrijdag 27 maart 2020 in Leuven: REPAIR is THE FUTURE. Daar lichten we alle bevindingen toe, laten we inspirerende experten aan het woord en schetsen we een duurzame toekomst met repareerbare spullen en gemotiveerde reparateurs.

Het Grote Repareeronderzoek is de roepnaam van het project ‘Repairable’. Dat is een project van Netwerk Bewust Verbruiken met ondersteuning van Vlaanderen Circulair

In dit project werken we samen met Komosie en de Stuyverij voor het uitwerken van methodieken. Het gehele project wordt bewaakt en geadviseerd door BSH Home Appliances, KU Leuven, VITO, Komosie, iFixit, Maakbaar Leuven, Test-Aankoop en Departement Omgeving. Mede dankzij sponsoring en steun van Fairphone, MudJeans en Sugru kunnen we producten testen en meer mensen aanzetten tot repareren.