Over

Wat doet Repair&Share?

Repair&Share is het centrum voor initiatieven in de circulaire economie. De organisatie is hét aanspreekpunt en expertisecentrum van en over (de impact van) sociaal inclusieve circulair-economische initiatieven.

Repair&Share wil toegang tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten makkelijker maken. We tonen hoe je kan delen en repareren, hoe toegang belangrijker is dan bezit en we willen de barrières wegwerken die op dit vlak nog bestaan.

We stimuleren een evolutie van consument naar gebruiker en van producent naar aanbieder. We wijzen ook de producenten en bedrijven op de voordelen van deze evolutie en ondersteunen initiatieven die hierin een voortrekkersrol spelen.

Onze missie

Repair&Share wil de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren door ervoor te zorgen dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zo veel mogelijk worden gedeeld. Door toegenomen bewustzijn, kennis, vaardigheden en mogelijkheden, wordt dit makkelijker en logischer.

Repair&Share stuwt de transitie van consument naar gebruiker, door het aanbod op vlak van repareren en delen toegankelijk te maken voor het brede publiek en een actieve community van gebruikers en aanbieders te creëren.

Repair&Share stimuleert de overgang van producent naar aanbieder. We geven zuurstof aan projecten en bedrijven die bijdragen tot de levensduurverlenging en het delen van producten, door in te zetten op:

  • gedeeld gebruik van producten in tijd (kringloop, tweedehands, …) en in ruimte (delen of gezamenlijk gebruik van goederen)
  • een evolutie van producten naar product/diensteneconomie, van bezit naar gebruik.
  • reparaties en repareerbaarheid

We werken vanuit de praktijk aan optimale randvoorwaarden voor de opschaling en mainstreaming van deze projecten.