Start een Deel IT punt op school

De digitalisering speelt steeds een grotere rol in onze samenleving. Dat geldt ook voor scholen: thuisonderwijs, online lessen, blended learning, huiswerk op de computer, educatieve spelletjes, Bingel, Sprintplus, Smartschool… Laptops en tablets zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Digitalisering kan een middel zijn om de kwaliteit en het pedagogisch project te verbeteren. Het biedt kansen om te differentiëren, om het leeraanbod aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de noden van het kind. 

Helaas, is niet elk kind digitaal mee. Niet elke leerling beschikt thuis over een computer of een stabiele internetverbinding. Vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen ervaren hier problemen mee. Zo dreigen ze leerachterstand op te lopen en uitgesloten te worden op school en in hun sociaal leven en vrije tijd.

Gelukkig kan je daar als school iets aan doen. Door een Deel IT Punt te organiseren, geef je alle leerlingen toegang tot het nodige IT materiaal voor hun taken en lessen.

wat is een deel it punt

Bij een Deel IT punt kunnen leerlingen die dat nodig hebben een laptop, Chromebook of tablet lenen. Ze krijgen niet alleen een goed werkend toestel, maar ook hulp van een persoonlijke buddy. Die gaat bij de leerlingen thuis langs om het toestel met internet te verbinden en te helpen bij vragen of problemen. Sommige Deel IT Punten, zoals Deel IT Mechelen, bieden gezinnen ook een internetverbinding aan.

Veel scholen hebben het voordeel dat leerkrachten, brugfiguren, zorgleerkrachten of zorgcoördinatoren al een goed contact hebben met leerlingen uit kwetsbare gezinnen. Is dat het geval in jouw school? Dan heb je een stapje voor en hoef je met de school of oudervereniging niet noodzakelijk een buddywerking met vrijwilligers op touw te zetten om de leerlingen goed te begeleiden.

De voordelen van Deel IT

Als het gaat om het wegwerken van de digitale kloof, dan biedt Deel IT een aantal voordelen ten opzichte van het weggeven van computers:

  • Is er een defect aan de laptop? Dan komt de leerling niet zonder laptop te zitten, maar kan hij/zij een ander toestel uit het systeem gebruiken. De defecte laptop kan ondertussen gerepareerd worden om later opnieuw in het systeem ingebracht te worden.
  • Verlaat een leerling de school? Dan verdwijnt de laptop niet, maar kan hij aan een volgende leerling uitgeleend worden.
  • Kwetsbare gezinnen hebben soms minder kennis en middelen om computers goed te gebruiken en up to date te houden. De buddywerking begeleidt gezinnen hierin en helpt bij problemen.
  • Scholen verkleinen tegelijkertijd de digitale kloof en hun ecologische voetafdruk.
  • Tijdelijke middelen zoals Digisprong zijn eindig, met een DEEL IT punt werken we aan een duurzaam systeem dat ook kan verdergezet worden als er geen middelen meer beschikbaar zijn. Het is een sociaal inclusief systeem, er worden geen kosten doorgerekend aan de ouders.
  • Het is voor scholen een kans om ouders te betrekken die iets voor sociale inclusie of het klimaat willen doen.

HOE START JE EEN DEEL IT PUNT?

Een Deel IT punt kun je relatief snel en eenvoudig opzetten. We helpen je alvast op weg met de gratis online handleiding Deel IT. Voor de rest heb je alleen nog laptops en enkele enthousiaste vrijwilligers nodig. Ook voor het werven van de nodige vrijwilligers kan je op onze steun rekenen, onder andere door het inzetten van het Good Company programma van Cera.

Een Deel IT punt kan overigens ook perfect getrokken worden door een oudervereniging of een vereniging die actief is in huiswerkbegeleiding. Deel IT Mechelen, het allereerste Deel IT punt, is een vrijwilligersinitiatief.

Startersgids
  • Download gratis onze online handleiding “Hoe start ik een DEEL IT punt”
  • Ga naar de gedeelde Drive map voor thematische infofiches: Waar kan ik terecht voor inzameling of aankoop van materiaal, hoe zorg ik voor een goedkope internet aansluiting. Je vindt er ook bijlagen bij het draaiboek en voorbeelddocumenten.
  • Vraag gratis je gepersonaliseerd Deel IT logo en visuals voor je website, Instagram, Twitter, Facebook, E-mail door een mailtje te sturen naar jo@repairshare.be. Je kunt ook een template krijgen voor een gedrukte flyer.

LEREND NETWERK

Bovendien sta je er niet alleen voor. Je kunt gratis lid worden van het Lerend Netwerk Deel IT. Daar kun je terecht met vragen en leer je van de ervaringen van andere Deel IT punten. Word gratis lid van het Lerend Netwerk Deel IT.  Stuur een mailtje naar jo@repairshare.be

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Wil je lid worden van het Lerend Netwerk Deel IT? Zoek je nog tips nodig om je directie, leerkrachten, ouderraad,… warm te maken voor een Deel It punt? ontacteer ons vrijblijvend jo@repairshare.be