Wat doen we?

We bouwen expertise op rond levensduurverlenging en reparatie van producten en delen ze met partners via

 • Strategische ketenprojecten rond het herstel van huishoudelijke elektro en textiel
 • Het opzetten en uittesten van pilots met bedrijven en/of burgerinitiatieven
 • Deelname aan onderzoeksprojecten
 • Netwerkevenementen, kennisdelings- en leersessies

 

We vergroten de zichtbaarheid en kracht van de Repareer Beweging en de Repair Economie met

 • Campagnes
 • Activiteiten en projecten
 • Communicatie naar het brede publiek
 • Opiniestukken
 • Beleidswerk

 

We ondersteunen burgerinitiatieven, overheden en ondernemers die op  repareren inzetten, met:

 • Lerende netwerken
 • Handleidingen en tools
 • Pilootprojecten en experimenten
 • Advies en ondersteuning op maat