Missie

Fiks wat je kan, deel wat je wil

Repair&Share wil dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve en betaalbare producten. We willen dat producten repareerbaar zijn en zoveel mogelijk gedeeld worden.

We ondersteunen en verbinden initiatieven die dat mogelijk maken, zoals Repair Cafés en uitleendiensten van werkmateriaal. De organisatie fungeert als aanspreekpunt en expertisecentrum over (de impact van) sociaal inclusieve circulair-economische initiatieven.

Overheden en partners die deel- en repareerinitiatieven willen ondersteunen, kunnen rekenen op ons advies. Onder de noemer Recht op Repareren / Right to Repair zetten we druk op producenten en overheden om wegwerpproductie tegen te gaan.

Onze missie

Repair&Share wil de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren door ervoor te zorgen dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zo veel mogelijk worden gedeeld. Door toegenomen bewustzijn, kennis, vaardigheden en mogelijkheden, wordt dit makkelijker en logischer.

Repair&Share stuwt de transitie van consument naar gebruiker, door het aanbod op vlak van repareren en delen toegankelijk te maken voor het brede publiek en een actieve community van gebruikers en aanbieders te creëren.

Repair&Share stimuleert de overgang van producent naar aanbieder. We geven zuurstof aan projecten en bedrijven die bijdragen tot de levensduurverlenging en het delen van producten, door in te zetten op:

  • gedeeld gebruik van producten in tijd (kringloop, tweedehands …)
  • gedeeld gebruik van producten in ruimte (delen of gezamenlijk gebruik)
  • evolutie van producten naar product/diensteneconomie, van bezit naar gebruik
  • reparaties en repareerbaarheid

We werken vanuit de praktijk aan optimale randvoorwaarden voor de opschaling en mainstreaming van die projecten.