Verzekeringen FAQ

Heel wat deel- en repareerinitiatieven zitten met vragen over verzekeringen. In deze FAQ proberen we er zoveel mogelijk te beantwoorden. Heb je een vraag en vind je het antwoord hieronder nog niet terug? Stuur een mailtje naar rosalie(at)repairshare.be.

 1. Ben je als Repair Café of deelinitiatief verplicht om je vrijwilligers te verzekeren?
 2. Als al je vrijwilligers een eigen familiale verzekering hebben, is een extra vrijwilligersverzekering dan wel nodig?
 3. Voor welke risico’s kunnen Repair Cafés en deelinitiatieven zich best verzekeren?
 4. VerzekeringsABC: Wat betekent…
 5. De Gratis Vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid
 6. De Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten vzw
 7. De addertjes onder het gras: wat is (bijna) nooit verzekerd?
 8. Enkele (fictieve) cases…

 

1. Ben je als Repair Café of deelinitiatief verplicht om je vrijwilligers te verzekeren?

Dat hangt ervan af wat je wettelijk statuut is.

 • Is de officiële organisator van je Repair Café of je deelinitiatief een vzw, een openbaar bestuur (bv gemeente), een koepelorganisatie (bv Gezinsbond), een afdeling van een koepelorganisatie (bv Gezinsbond Oostakker), of een feitelijke vereniging met personeel, dan moet die organisatie de vrijwilligers verplicht verzekeren met een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers en een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating.
 • Behoor je niet tot één van de bovenstaande categorieën, dan is je Repair Café of deelinitiatief een feitelijke vereniging zonder personeel, die geen lid is van een koepel. Dan ben je niet verplicht om een verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten. 

Belangrijk:

 • Je moet geen statuten, contract of een geschreven overeenkomst hebben om een feitelijke vereniging te zijn. Van zodra je met verschillende personen samen een activiteit organiseert, kun je als een feitelijke vereniging beschouwd worden. 
 • Dat je niet verplicht bent om een verzekering af te sluiten, wil niet zeggen dat het geen goed idee is om dat wel te doen. Het zorgt voor een betere bescherming van je vrijwilligers. Voor feitelijke verenigingen zonder personeel is de Gratis Vrijwilligersverzekering een interessante keuze.

Terug naar de vragenlijst

 

2. Als al je vrijwilligers een eigen familiale verzekering hebben, is een extra vrijwilligersverzekering dan wel nodig?

De meeste organisaties zijn verplicht om hun vrijwilligers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. In die gevallen volstaat het dus niet dat je vrijwilligers een familiale verzekering hebben. (Zie ook Vraag 1. ‘Ben je verplicht om je vrijwilligers te verzekeren?’)

Enkel feitelijke verenigingen die geen personeel hebben of deel uitmaken van een koepel hebben zijn niet verplicht om hun vrijwilligers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Toch raden we feitelijke verenigingen zonder personeel aan om hun vrijwilligers extra te verzekeren. De Gratis Vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid vraagt wat administratie, maar je vrijwilligers zijn veel beter beschermd dan via hun eigen familiale verzekering. Via hun familiale verzekering zijn vrijwilligers enkel verzekerd voor schade aan derden. Lichamelijke Ongevallen (bv een vrijwilliger valt van een trapje en breekt haar been) zijn niet verzekerd via de familiale verzekering. Dat is wel het geval bij de Gratis Vrijwilligersverzekering. Daarnaast verzekert de Gratis Vrijwilligersverzekering je vrijwilligers ook voor Rechtsbijstand en Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering. Ook deze waarborgen zitten meestal niet in een familiale verzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

3. Voor welke risico’s kunnen Repair Cafés en deelinitiatieven zich best verzekeren?

We raden aan minstens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers en een Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating te nemen. In veel gevallen is dit zelfs verplicht.

We raden repareer- en deelinitiatieven ook aan zich voor volgende risico’s te verzekeren:

 • Lichamelijke Ongevallen Vrijwilligers (bv: een vrijwilliger struikelt over een trapje en breekt haar been)
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering  (bv: een vrijwilliger repareerde een fiets slecht, waardoor de gebruiker ten val kwam en een been brak)
 • Rechtsbijstand Vrijwilligers (bv: er is een conflict over een schadegeval en er komt een rechtszaak van)
 • Brand. Verzekering voor brand in het lokaal van je Repair Café of deelinitiatief zit meestal niet inbegrepen in de vrijwilligersverzekeringen. Of en hoe je je moet verzekeren tegen brand, spreek je normaalgezien af met de eigenaar van het gebouw dat je huurt of gebruikt voor je activiteiten. Dit staat vaak opgenomen in het huurcontract of de gebruiksovereenkomst van het gebouw. Vind je in je huur- of gebruikscontract een clausule ‘afstand van verhaal’ terug? Dan betekent dat dat je als huurder of gebruiker zelf geen verzekering moet afsluiten voor brand of schade aan de locatie omdat dit al inbegrepen is het huur- of gebruikscontract.  Indien je dit niet, terugvindt, dan kun je best bij de eigenaar navragen of je zelf een verzekering moet afsluiten voor brand. Zie ook de case ‘Soldeerbout beschadigt tafel”.

Aanvullend kun je overwegen om je te verzekeren voor Bestuurdersaansprakelijkheid.

We krijgen van deelinitiatieven af en toe de vraag of een diefstalverzekering aan te raden is.
Dit lijkt ons alleen nuttig als je veel dure en vooral nieuwe producten in je deelsysteem hebt. Diefstalverzekeringen zijn meestal duur. Daar komt nog bij dat verzekeringen met afschrijvingstijden werken: als spullen ouder worden, worden ze minder waard. In verzekeringstermen zijn de meeste spullen na 3 jaar amper nog iets waard.

Terug naar de vragenlijst

 

4. VerzekeringsABC: Wat betekent…

 

Aansprakelijkheid

Bij ‘aansprakelijkheid’ zijn er drie elementen van toepassing: fout, schade en oorzakelijk verband. Je kunt enkel aansprakelijk gesteld worden als je een fout hebt gemaakt én er door die fout schade is ontstaan. Om van aansprakelijkheid te kunnen spreken, is er dus  een oorzakelijk verband nodig dus de fout en de schade. Je kunt iemand enkel aansprakelijk stellen als je kunt bewijzen dat de schade door zijn/haar fout is veroorzaakt. De persoon die aansprakelijk is voor schade, moet die schade volgens de wet vergoeden. 

Bv: Tijdens een Repair Café in het dienstencentrum, legt vrijwilliger Lien een warme soldeerbout op tafel. Daardoor is de tafel beschadigd. Lien moet de schade wettelijk gezien dus vergoeden aan het dienstencentrum.
Bv: Een Babytheek leent een flessenwarmer uit. Bij de ontlener thuis veroorzaakt de flessenwarmer kortsluiting en brand. Bij het uitlenen van het toestel hadden noch de vrijwilliger noch de lener een defect aan het toestel opgemerkt. Het toestel zag er in goede staat uit en ook de vorige ontlener had geen problemen met het toestel gemeld. De kortsluiting kan niet teruggevoerd worden op een fout van de vrijwilliger. De vrijwilliger is niet aansprakelijk voor de brand en dient de schade dus niet te vergoeden.

Belangrijk:

 • een verzekering neemt je aansprakelijkheid nooit weg. Ze komt enkel tussen bij het betalen van de schade die het gevolg is van je fout. Je blijft dus aansprakelijk voor de fout die je gemaakt hebt.
 • de burgerlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers wordt in een aantal gevallen verlegd naar de organisatie. Vrijwilligers zijn dan niet langer persoonlijk aansprakelijk voor een fout. Wordt het Repair Café van Lien uit het voorbeeld hierboven georganiseerd door een vzw, dan wordt niet zij, maar het Repair Café aansprakelijk gesteld. Dat gebeurt door de vrijwilligerswet. Meer hierover bij Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers.
 • veel Repair Cafés werken met huisregels. Hiermee informeren ze bezoekers dat de vrijwilligers van het Repair Café niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan te repareren voorwerpen, zowel op het Repair Café als erna. Dat is een praktijk die we zeker aanraden. De huisregels kunnen duidelijk zichtbaar in het lokaal opgehangen worden. Je kunt aan de onthaaltafel ook vragen dat bezoekers deze regels ondertekenen. Als er een schadegeval is, en er is discussie over de aansprakelijkheid, dan heb je met die huisregels meer kans dat het Repair Café niet aansprakelijk zal gesteld worden, zeker als je vraagt dat bezoekers dit huisreglement ondertekenen. Toch geven de huisregels geen 100% zekerheid. Komt het tot een geschil of rechtszaak, dan is het mogelijk dat de vrijwilliger of het Repair Café toch aansprakelijk wordt gesteld.
 • Is er een schadegeval, dan tref je best geen minnelijke schikking zonder eerst je verzekeraar te consulteren.

Terug naar de vragenlijst

 

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuursvrijwilliger is een vrijwilliger die zich inzet voor de goede gang van zaken in een organisatie, bijvoorbeeld: de financiën van de organisatie bijhouden, activiteiten plannen en opzetten, contracten of verzekeringen afsluiten in naam van de organisatie…
Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid komt tussen bij schade die het gevolg is van bestuursfouten of nalatigheden van bestuursvrijwilligers.

Bv: Een bestuursvrijwilliger vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het lokaal waar het Repair Café doorgaat.
Bv: Er moeten renovatiewerken gebeuren aan het lokaal van de Babytheek. Een bestuursvrijwilliger sluit daartoe een contract af met een niet-geregistreerde aannemer. Tijdens de werken gaat de aannemer failliet. Gevolg: de opdrachtgever is wettelijk verplicht de sociale en fiscale schulden van de niet-geregistreerde aannemer betalen. 
Bv: Een bestuursvrijwilliger van Op Wielekes belooft om fietslessen te voorzien voor de gemeente, maar vergeet dit te organiseren met de vrijwilligers. De gemeente moet de ingeschreven deelnemers terugbetalen en naar huis sturen en eist hiervoor een schadevergoeding aan Op Wielekes.
Bv: De bestuursvrijwilligers van het Repair Café beslissen om een een Repair Café buiten in tenten te laten doorgaan, ondanks dat er zware storm voorspeld is. Tijdens de storm waaien de tenten weg, raakt er materiaal beschadigd en zijn verschillende mensen gewond.

Belangrijk:

 • Je hebt deze verzekering enkel nodig als je je ook voor bestuurdersfouten wilt verzekeren. Voor ‘gewone’ fouten door bestuurders (bv een bestuursvrijwilliger morst koffie op de smartphone van een andere bestuursvrijwilliger) volstaat de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers.
 • Vzw’s en stichtingen zijn verplicht om de namen van hun bestuurders te publiceren bij hun statuten in het Belgisch Staatsblad. Bij deze organisaties is het duidelijk wie bestuursvrijwilliger is en wie niet. Bij feitelijke verenigingen is dat niet het geval. Neem je als feitelijke vereniging een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, spreek dan goed af wie de verzekeraar als bestuursvrijwilligers beschouwt.
 • Het afsluiten van een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid is niet verplicht.
 • Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid is niet opgenomen in de Gratis Vrijwilligersverzekering. Ze is dus altijd betalend.
 • Hou er rekening mee dat ook deze verzekering niet bij elk schadegeval zal tussenkomen en zelden de volledige schade zal dekken. Check ook hier dus goed wat de franchise en maximumbedragen per schadegeval zijn en welke uitsluitingen je verzekering stelt. De kans bestaat bijvoorbeeld dat  een verzekering niet wil tussenkomen bij het vierde voorbeeld hierboven, omdat ze dit als een ‘grove fout’ beschouwt.

Terug naar de vragenlijst

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Of ook wel: Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisatie.

Deze verzekering dekt in principe hetzelfde als de Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers. Ze is bedoeld om schadegevallen te verzekeren die niet aan één bepaalde vrijwilliger kunnen worden toegewezen, maar die wel het gevolg zijn van de organisatie van het vrijwilligerswerk.

Bv: Een sandwichbord dat tijdens openingsmomenten van Op Wielekes voor de deur gezet wordt, waait om tegen een voorbijrijdende fietser die hierdoor zwaar ten val komt en een arm breekt.

Belangrijk:

 • Voor veel organisaties is het verplicht om een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating met betrekking tot het vrijwilligerswerk’ af te sluiten.

Terug naar de vragenlijst

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers

Berokkent een vrijwilliger tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk schade aan derden, dan kan een een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers tussenkomen om de schade (deels) te vergoeden.

Bv: Vrijwilliger Sandrine plaatst een zware koffer op een wankel tafeltje dat het gewicht van de tafel duidelijk niet kan dragen. De tafel valt om en de koffer komt terecht op de voet van een bezoeker en die houdt er drie gebroken tenen aan over. 

Belangrijk:

 • Een verzekering komt niet bij alle fouten tussen. Kijk in je polis na welke uitsluitingen je verzekering vermeldt bij de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers. Fouten die vaak uitgesloten zijn van verzekering, zijn grove fouten, fouten onder invloed van dronkenschap, kwaad opzet, schade aan gemotoriseerde voertuigen,…
 • Een verzekering betaalt niet altijd alle kosten van een schadegeval. Vaak is er een franchise en er geldt ook altijd een maximum bedrag per schadegeval. Hoeveel die bedragen, vind je in je verzekeringspolis terug.
 • De vrijwilligerswet verplicht vzw’s, feitelijke verenigingen met betaalde werknemers, lokale besturen, koepelorganisaties en hun afdelingen om een verzekering te nemen voor de burgerlijke aansprakelijkheid van haar vrijwilligers. Deze wet legt bovendien de burgerlijke aansprakelijkheid bij de organisatie en niet bij de vrijwilligers. Maakt een vrijwilliger tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk een fout, dan is het de organisatie die burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, niet de vrijwilliger zelf. Deze wet geldt niet voor feitelijke verenigingen, los van een koepel en zonder betaald personeel. Daar kunnen vrijwilligers wel persoonlijk burgerlijk aansprakelijk gesteld worden als ze een fout maken die schade veroorzaakt aan derden. Deze organisaties hebben ook geen verzekeringsplicht.
 • De bezoekers van een Repair Café worden niet als vrijwilligers beschouwd, maar als deelnemers. Ook al helpen zij bij het herstellen van de voorwerpen. De bezoekers zijn dus niet verzekerd via je verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers.
  In je verzekeringspolis staat normaalgezien omschreven wie de verzekering als een vrijwilliger beschouwt. Indien niet, vraag je dit best na bij je verzekeraar.
 • Bij bestuursvrijwilligers komt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers doorgaans enkel tussen in de schade die voortvloeit uit fouten tijdens het ‘gewone’ vrijwilligerswerk, maar niet uit bestuursfouten.

Bv: Tijdens een bestuursvergadering morst een bestuursvrijwilliger koffie over de smartphone van een andere vrijwilliger. Dit wordt gezien als ‘gewoon’ vrijwilligerswerk en is verzekerd door de Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers.

Vergeet een bestuurder een factuur te betalen of een brandverzekering af te sluiten, dan wordt dit beschouwd als een bestuursfout. Dit is niet verzekerd door de Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers.

Terug naar de vragenlijst

 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering

Er is sprake van Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering als een vrijwilliger een goed of dienst  levert die achteraf (na afloop van de vrijwilligersactiviteit) schade veroorzaakt aan derden.

Bv: Na een kleine herstelling aan haar Senseo door Jan van het lokale Repair Café neemt Yolande haar toestel terug mee naar huis. De dag nadien krijgt Jan telefoon dat het Senseo-apparaat gesmolten is door oververhitting en bovendien het keukenblad van Martine heeft beschadigd.  Als de schade inderdaad het gevolg is van een slechte herstelling  door Jan, dan kan een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering’ de schade aan het keukenblad deels vergoeden. 

Bv: Een Op Wielekes geeft een fietsje mee waarvan de remmen niet blijken te werken. De vrijwilliger had dit niet goed nagekeken. Doordat de remmen niet werken, komt het kindje onderweg naar huis ten val en breekt haar been.

Bv: Thomas maakte tiramisu om op het Repair Café aan de bezoekers te verkopen. De dag nadien krijgen de organisatoren een telefoontje van 5 bezoekers dat ze ziek zijn geworden en een voedselvergiftiging hebben en naar het ziekenhuis moesten. Blijkbaar was er iets mis met de tiramisu van Thomas. 

Belangrijk:

 • Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering komt doorgaans enkel tussen voor de gevolgschade, niet voor de schade aan het herstelde of uitgeleende voorwerp zelf. Dit voorwerp is in het geval het Repair Café immers een ‘goed dat voorwerp uitmaakt van een werk’, of in het geval van Op Wielekes of de Babytheek, een voorwerp dat eigendom is van de Babytheek of Op Wielekes zelf, en niet van een derde. Goederen die het voorwerp uitmaken van een werk en goederen die eigendom zijn van de organisatie zelf, worden doorgaans uitgesloten uit de verzekering.
  In bovenstaande voorbeelden zullen de meeste verzekeringen dus enkel overwegen om tussen te komen in de schade aan het keukenblad en de dokterskosten voor het gebroken been, maar niet in de schade aan de Senseo of het fietsje. Zie ook Toevertrouwd Goed.
 • Check ook hier je polis op uitsluitingen. Fouten die vaak uitgesloten zijn van verzekering, zijn: grove fouten, fouten onder invloed van dronkenschap, kwaad opzet, schade aan gemotoriseerde voertuigen,…
 • Een verzekering betaalt niet altijd alle kosten van een schadegeval. Vaak is er een franchise en er geldt ook altijd een maximum bedrag per schadegeval. Hoeveel die bedragen, vind je in je verzekeringspolis terug.

Terug naar de vragenlijst

 

Contractuele en buitencontractuele Aansprakelijkheid

Er is sprak van contractuele aansprakelijkheid als er een duidelijke mondelinge of schriftelijke afspraak bestaat tussen twee personen. Typische voorbeelden zijn een huurcontract of een leenoverkomst. De meeste verzekeringen dekken enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid van vrijwilligers en de organisatie, niet de contractuele aansprakelijkheid. Bij de Gratis Vrijwilligersverzekering is de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers wel gedekt.

Bv: Een Babytheek organiseert een barbecue voor haar vrijwilligers en huurt daarvoor een partytent. Tijdens de barbecue raakt de tent beschadigd, waardoor er volgens het huurcontract een schadevergoeding moet betaald worden aan de verhuurfirma. Als de verzekering van de Babytheek enkel tussenkomt in buitencontractuele aansprakelijkheid, dan zal ze niet tussenkomen in dit schadegeval.

Belangrijk:

 • Ook een mondelinge afspraak kan als contract beschouwd worden door een verzekering. Stel dat Op Wielekes de tent van één van haar leden had geleend en mondeling had afgesproken dat de tent in dezelfde toestand teruggebracht zou worden, dan is ook hier sprake van contractuele aansprakelijkheid.

Terug naar de vragenlijst

 

Derden

Derden zijn alle andere personen dan de aansprakelijke verzekerde organisatie, de aansprakelijke verzekerde persoon en de personen die bij hem/haar inwonen. 

‘Derden’ is een belangrijk begrip in de verzekeringswereld, omdat verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid enkel schade aan derden dekken, en geen schade aan eigen bezittingen. Dat geldt zowel voor vrijwilligersverzekeringen als voor familiale verzekeringen.

Bv: Maakt een vrijwilliger zijn/haar eigen naaimachine, multimeter of smartphone stuk tijdens het vrijwilligerswerk, dan is dit doorgaans niet verzekerd. 
Bv: Maakt een vrijwilliger een maxicosi van de Babytheek of een naaimachine van het Repair Café stuk, dan is dit doorgaans niet verzekerd. Deze spullen worden immers beschouwd als eigendom van de verzekerde organisatie.
Bv: Maakt een vrijwilliger de naaimachine, multimeter of smartphone van een andere vrijwilliger stuk, dan is dit doorgaans wel verzekerd. Vrijwilligers zijn ten opzichte van elkaar immers derden (tenzij ze bij elkaar inwonen).

Belangrijk: Check in je verzekeringspolis wie je verzekering als derden beschouwt. Dit staat er normaalgezien in omschreven.

Terug naar de vragenlijst

 

Feitelijke vereniging

Van zodra je met verschillende personen samen een activiteit organiseert, kun je als een feitelijke vereniging beschouwd worden. Je moet dus geen statuten, contract of een geschreven overeenkomst hebben om een feitelijke vereniging te zijn. 

Terug naar de vragenlijst

 

Franchise of Vrijstelling

Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval. Veel verzekeringen werken zo om te vermijden dat er veel kleine schadegevallen gemeld worden. Dat heeft als gevolg dat kleine schadegevallen vaak niet verzekerd zijn. 

Bv: Een vrijwilliger beschadigt de fiets van een bezoeker. De schade bedraagt €180. De verzekering werkt met een franchise van €120. Dit betekent dat de vrijwilliger €120 moet betalen, en de verzekering €60. 

De Gratis Vrijwilligersverzekering werkt in de meeste gevallen zonder franchise. 


Terug naar de vragenlijst

 

Lichamelijke Ongevallen

Een ‘ongeval’ is een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg heeft.
Met een verzekering Lichamelijke Ongevallen kun je je vrijwilligers verzekeren voor lichamelijke schade die ze oplopen tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk.  De verzekering kan dan een deel van de dokterskosten, medische kosten of ziekenhuiskosten betalen. Een verzekering Lichamelijke Ongevallen voorziet vaak ook vergoedingen bij tijdelijke of blijvende invaliditeit en bij overlijden.

Bv: Bij het klaarzetten van de tafels voor het Repair Café krijgt Tom een tafel op zijn voet. De voet van Tom is gebroken. 

Bv Vrijwilliger Soumaya gaat met de fiets naar de Babytheek. Onderweg glijdt ze uit, komt ten val en breekt haar pols. Soumaya is verpleegster kan hierdoor verschillende weken haar job niet meer uitoefenen.

Belangrijk:

 • Verzekeringen stellen als voorwaarde dat minstens één van de oorzaken van het ongeval ‘buiten het organisme’ van de verzekerde ligt. Krijgt een vrijwilliger bijvoorbeeld een hartstilstand, toevallig op het moment dat hij/zij vrijwilligerswerk doet, maar zonder  duidelijke link met het vrijwilligerswerk, dan zal de verzekering niet tussenkomen.
 • De meeste verzekeringen komen niet enkel tussen bij lichamelijke ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk, maar ook bij ongevallen onderweg van en naar het vrijwilligerswerk.  Om aan te tonen dat het ongeval tijdens een verplaatsing in functie van het vrijwilligerswerk gebeurde, moet je wel vaak aantonen dat de vrijwilliger ‘de normale weg’ van/naar het vrijwilligerswerk volgde. Check bij je verzekeraar wat ze verstaan onder ‘de normale’ weg. Hier vind je de voorwaarden van de Gratis Vrijwilligersverzekering en van de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten.
 • Een verzekering betaalt niet altijd alle kosten van een schadegeval. Vaak is er een franchise en er geldt ook altijd een maximum bedrag per schadegeval. Hoeveel die bedragen, vind je in je verzekeringspolis terug.

Terug naar de vragenlijst

 

Premie

Dit is het bedrag dat je jaarlijks aan de verzekering moet betalen.

Terug naar de vragenlijst

 

Verzekering Rechtsbijstand

Deze verzekering is van nuttig als het met een derde tot een conflict komt over een schadegeval.

Een verzekering rechtsbijstand houdt in dat je verzekeraar je rechten verdedigt, eerst in der minne en indien nodig via een rechtszaak. Komt het tot een rechtszaak, dan betaalt de verzekering (deels) de proceskosten en erelonen van advocaten en experten. Een verzekering rechtsbijstand komt doorgaans tussen in deze gevallen:

 • Strafrechterlijk verweer: wanneer je schade hebt veroorzaakt aan een derde en die eist van jou een schadevergoeding
 • Burgerlijk verhaal: wanneer je zelf schade hebt geleden en een schadevergoeding eist van een derde
 • Onvermogen: wanneer de rechtbank oordeelt dat een derde aan jou een schadevergoeding moet betalen, maar die persoon kan niet betalen. In dat geval kan de verzekering de schadevergoeding (deels) aan jou betalen

Belangrijk:

 • Een verzekering betaalt zelden alle kosten van een schadegeval. Vaak is er een franchise en er gelden er ook maximum bedragen per schadegeval. Hoeveel die bedragen, vind je in je verzekeringspolis terug.

Terug naar de vragenlijst

 

Toevertrouwd Goed of Toevertrouwd voorwerp

Vanuit het perspectief van het Repair Cafés of Deelinitiatief is een toevertrouwd goed een voorwerp dat een bezoeker of vrijwilliger aanbiedt aan een andere  vrijwilliger, het Repair Café of het deelinitiatief: 

 • om eraan te werken. Bijvoorbeeld een fiets die ter herstelling wordt aangeboden op het Repair Café. 
 • om het te gebruiken. Bijvoorbeeld een vrijwilliger geeft zijn smartphone aan een andere vrijwilliger, zodat die iets kan opzoeken.
 • om het tijdelijk te bewaren. Bijvoorbeeld een bezoeker van het Repair Café laat zijn gerepareerde televisietoestel aan de kant zetten en gaat ondertussen een boodschap gaat doen. 
 • om het te huren of lenen. Bijvoorbeeld een lid van Op Wielekes leent of verhuurt zijn partytent aan het Op Wielekes depot zodat ze die kunnen gebruiken tijdens een workshop fietsherstel.

Belangrijk:

 • Een verzekering Toevertrouwd Goed gaat altijd over de goederen van derden. Voorwerpen die eigendom zijn van het repareer- of deelinitiatief vallen hier dus niet onder.
 • In veel verzekeringspolissen gelden er uitsluitingen voor toevertrouwde goederen. Kijk dus zeker je polis na op ‘uitsluitingen’. Staat er bijvoorbeeld dat ’te bewerken goederen’ uitgesloten zijn, dan ben je niet verzekerd als een vrijwilliger van het Repair Cafés een voorwerp dat ter reparatie wordt aangeboden, stuk maakt. Ook juwelen en voertuigen zijn vaak uitgesloten van een verzekering Toevertrouwd Goed.

Terug naar de vragenlijst

 

5. De Gratis Vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid

 

Welke risico’s dekt de Gratis Vrijwilligersverzekering?

In principe dekt de Gratis Vrijwilligersverzekering volgende risico’s:

Belangrijk:

 • Bij elk risico gelden een aantal uitsluitingen. Die vind je hier.
 • Is de schade hoog, dan is het mogelijk dat de verzekering de schade niet volledig betaalt. Bij elk schadegeval geldt er immers een maximumbedrag. Is de schade groter dan dit maximumbedrag, dan moet je de rest van het bedrag zelf betalen. Je vindt de maximumbedragen terug in de polis van de Gratis Vrijwilligersverzekering. Daar vind je ook meer details over welke specifieke schadegevallen allemaal zijn inbegrepen in de verzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

Dekt de Gratis Vrijwilligersverzekering ook BA Na levering?

Ja. Maar er gelden wel bepaalde uitsluitingen.

Terug naar de vragenlijst

 

Dekt de Gratis Vrijwilligersverzekering Rechtsbijstand?

Ja. Maar er gelden wel bepaalde uitsluitingen.

Terug naar de vragenlijst

 

Welke risico’s dekt de Gratis Vrijwilligersverzekering niet?

De Gratis Vrijwilligersverzekering geeft geen dekking voor

Wil je deze zaken verzekeren, dan zul je daarvoor een extra verzekering moeten afsluiten bij een andere verzekeraar.

De Gratis Vrijwilligersverzekering hanteert ook verschillende uitsluitingen. Ze komt bijvoorbeeld niet tussen bij:

 • schade aan de eigen organisatie (bv een vrijwilliger laat een flessenwarmer van de Babytheek vallen)
 • schade die een vrijwilliger aan de eigen goederen veroorzaakt (bv vrijwilliger maakt zijn eigen naaimachine stuk)
 • schade aan toevertrouwde motorvoertuigen van derden (bv een Repair Café vrijwilliger herstelt een speedelec en beschadigt deze tijdens de herstelling). Het geval waarbij een vrijwilliger met zijn fiets onderweg naar het Repair Café tegen een auto rijdt en een kras maakt, is wel verzekerd. De auto is op dat moment immers geen toevertrouwd voorwerp.
 • schade door motorvoertuigen (bv bijvoorbeeld een vrijwilliger die met de wagen of bromfiets naar het Repair Café komt en daarbij een andere wagen aanrijdt). Bij deze schadegevallen geldt de gewone autoverzekering van het motorvoertuig.
 • schade door grove schuld (bv vechtpartijen, dronkenschap,kwaad opzet,…)

Alle details over de uitsluitingen vind je in de de polis van de Gratis Vrijwilligersverzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

Hoeveel franchise betaal je bij de Gratis Vrijwilligersverzekering?

In de meeste gevallen betaal je geen franchise. Er zijn slechts twee uitzonderingen:

 • Bij lichamelijke ongevallen en bij schade aan brillen wordt uitzonderlijk tussengekomen in de schade aan eigen goederen (behalve schade aan motorvoertuigen). Hier betaal je wel een franchise van €100 per schadegeval.
 • Bij schade aan tijdelijk gebruikte of gehuurde gebouwen, bedraagt de franchise 10% met een minimum van € 125 en een maximum van € 500 per schadegeval.

Zie ook de polis van de Gratis Vrijwilligersverzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

Hoe hoog zijn de waarborgen per schadegeval?

Je vindt de maximumbedragen per schadegeval terug in de polis van de Gratis Vrijwilligersverzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

Is de Gratis Vrijwilligersverzekering een goede keuze voor jouw Repair Café?

Ben je een feitelijke vereniging of vzw zonder personeel? En organiseer je minder dan 1.000 vrijwilligersuren per jaar? Dan is de Gratis Vrijwilligersverzekering wellicht een goede keuze. De voordelen ten opzichte van veel andere verzekeringen zijn:

De nadelen ten opzichte van veel betalende verzekeringen zijn:

 • Feitelijke verenigingen of vzw’s met personeel kunnen niet intekenen.
 • Het aantal vrijwilligersuren dat je kunt verzekeren, is beperkt tot 1.000 per jaar. Bij andere verzekeringen kun je meer uren per jaar laten verzekeren.
 • De Gratis Vrijwilligersverzekering vraagt veel administratie: je moet voor elke activiteit minstens 48u op voorhand je activiteit en het aantal vrijwilligers registreren. Andere verzekeringen vragen doorgaans minder administratie.
 • Vanaf 48u op voorhand kun je een activiteit niet meer annuleren, of het aantal deelnemers aanpassen. Ging de activiteit niet door, of waren er minder vrijwilligers dan voorzien, dan ben je die uren toch kwijt. Andere verzekeringen zijn hier doorgaans flexibeler in.

Terug naar de vragenlijst

 

Is de Gratis Vrijwilligersverzekering een goede keuze voor jouw deelinitiatief?

Ben je een feitelijke vereniging of vzw zonder personeel? En organiseer je minder dan 1.000 vrijwilligersuren per jaar? Dan is de Gratis Vrijwilligersverzekering wellicht een goede keuze. De voordelen ten opzichte van veel andere verzekeringen zijn:

De nadelen ten opzichte van de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten zijn:

 • Feitelijke verenigingen of vzws met personeel kunnen niet intekenen.
 • Het aantal vrijwilligersuren dat je kunt verzekeren, is beperkt tot 1.000 per jaar.
 • De vergoeding bij Lichamelijke Ongevallen ligt een stuk lager.
 • De Gratis Vrijwilligersverzekering vraagt veel meer administratie: je moet voor elke activiteit minstens 48u op voorhand je activiteit en het aantal vrijwilligers registreren. Bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven geef je één maal per jaar het aantal activiteiten en vrijwilligers door.
 • Vanaf 48u op voorhand kun je een activiteit niet meer annuleren, of het aantal deelnemers aanpassen. Ging de activiteit niet door, of waren er minder vrijwilligers dan voorzien, dan ben je die uren toch kwijt.

Terug naar de vragenlijst

 

Wat is een vrijwilligersuur?

Elk begonnen uur dat een vrijwilliger vrijwilligerswerk doet is een vrijwilligersuur.

Bv: je organiseert een Repair Café met 15 vrijwilligers. Het Repair Café duurt 4u. Dan heb je 15 x 4 = 60 vrijwilligersuren.
In deze setting kun je per jaar dus een 10-tal Repair Café bijeenkomsten verzekeren, plus enkele extra uren voor opbouw en opkuis, en een aantal vergaderingen.

Terug naar de vragenlijst

 

Hoe teken je in op de Gratis Vrijwilligersverzekering?

Je vindt de aanvraagprocedure hier. In grote lijnen verloopt het intekenen zo:

 • Je moet eerst een erkenningsnummer aanvragen. Dat kan digitaal via vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be. Normaal krijg je binnen de 3 weken een erkenningsnummer toegekend. Dit nummer hoef je maar één keer aan te vragen.
 • Ten laatste 48u voor elke vrijwilligersactiviteit moet je je activiteit en het aantal vrijwilligers aangeven op vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be. Pas dan zijn je vrijwilligers effectief verzekerd.

Terug naar de vragenlijst

 

Kun je bij de Gratis Vrijwilligersverzekering uren bij kopen?

Neen. Dat is niet mogelijk.

Terug naar de vragenlijst

 

Wat als de uren die je ingaf bij de Gratis Vrijwilligersverzekering niet doorgingen? Kun je die uren terugkrijgen?

Je kunt uren enkel tot 48u voor de activiteit annuleren.
Vanaf 48u voor de activiteit, kun je ingegeven uren niet meer aanpassen en ben je ze dus kwijt.

Terug naar de vragenlijst

 

Zijn vrijwilligers verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen terwijl ze onderweg zijn van of naar een vrijwilligersactiviteit?

Ja. Op voorwaarde dat zij de ‘normale weg’ volgen. De ‘normale weg’ wordt gewordt geïnterpreteerd naar analogie van het begrip arbeidsweg in de wetgeving op de arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971). In grote lijnen betekent dit:

 • De normale weg is niet persé de kortste of vlugste weg
 • Bij het bepalen van de normale weg mag je rekening houden met factoren zoals file of weersomstandigheden
 • Omwegen of oponthoud worden als ‘normaal’ beschouwd in het geval van:
  • carpooling
  • het afzetten en afhalen van kinderen op school of de kinderopvang
  •  een minimale omweg of een minimaal oponthoud (bv even binnenspringen bij de bakker)
  • overmacht (bv wegomlegging of overstroming)
  • een zuiver persoonlijke reden (bv zwangere vrouw neemt de tram in plaats van te stappen)

Terug naar de vragenlijst

 

Zijn Repair Cafés vrijwilligers verzekerd als ze thuis herstellingen voor het Repair Café doen?

Ja, maar enkel wanneer deze activiteiten ten minste 48u op voorhand als vrijwilligersuren zijn ingegeven op vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be.

Terug naar de vragenlijst

 

Zijn vrijwilligers verzekerd als ze boodschappen gaan doen voor het Repair Café, affiches gaan ophangen voor de Babytheek, het depot van Op Wielekes klaarzetten,…?

Ja, maar enkel wanneer deze activiteiten ten minste 48u op voorhand als vrijwilligersuren zijn ingegeven op vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be.

Terug naar de vragenlijst

 

6. De Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten vzw

Wat is de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten vzw?

De Transformisten vzw heeft een Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven afgesloten. Babytheken en Op Wielekes die dat wensen, kunnen zich hierbij aansluiten.

In principe dekt de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten volgende risico’s:

Wat zijn de voordelen van deze verzekeringsdekkingen zijn ten opzichte van de gratis vrijwilligersverzekering? Welke activiteiten worden er wel of niet verzekerd? Hoe hoog zijn de maximumberagen per schadegeval? Hoe hoog ligt de franchise…? Het zijn allemaal vragen waarmee je terecht kan bij KBC-verzekeringsagentschap Vandenbroucke die optreedt als verzekeringstussenpersoon met betrekking tot deze verzekeringsovereenkomst:
KBC-Verzekeringsagentschap Vandenbroucke BV
Martijn Van Torhoutstraat 108
9700 Ename
Tel. 055/31.26.78
E-Mail: vdb@verz.kbc.be

Terug naar de vragenlijst

 

Welke aansluitingsbijdrage betaal je voor de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven?

Voor 30 euro per jaar kun je alle vrijwilligers van je Op Wielekes depot of Babytheek verzekeren.

Terug naar de vragenlijst

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan te sluiten bij deze collectieve verzekering?

Je kunt je aansluiten bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van De Transformisten als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je bent een Op Wielekes depot of Babytheek.
 • Je bent een vzw of feitelijke vereniging (gemeentes kunnen dus niet aansluiten bij deze verzekering).
 • Je betaalt jaarlijks €30 aan De Transformisten vzw.
 • Je geeft elk jaar door hoeveel activiteiten je het voorbije jaar organiseerde en hoeveel vrijwilligers daaraan deelnamen. 
 • Je geeft minstens één contactpersoon door, die De Transformisten kunnen contacteren om deze gegevens op te vragen (zodat zij deze kan doorgeven aan de KBC-verzekeringsagent)

Aangesloten deelinitiatieven kunnen jaarlijks beslissen of ze bij de verzekering willen aangesloten blijven of niet.

Terug naar de vragenlijst

 

Hoe sluit je je aan bij deze collectieve verzekering?

Je kunt intekenen via dit inschrijvings.

Door het invullen van dit formulier geef je aan interesse te hebben om aan te sluiten bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven. Na het invullen zal de KBC-verzekeringsagent je alle nodige informatie bezorgen over de verzekering.

Terug naar de vragenlijst

 

Wat is een vrijwilligersactiviteit?

Een vrijwilligersactiviteit is een activiteit waar vrijwilligers aan meewerken. Bijvoorbeeld: de openingsmomenten van de Babytheek of je Op Wielekes depot, een fietsherstel sessie met de vrijwilligers, de grote schoonmaak van de Babytheek, een workshop begeleid door vrijwilligers, vergaderingen met de vrijwilligers, een etentje met de vrijwilligers,…

Terug naar de vragenlijst

 

Kunnen ook andere deelinitiatieven dan Op Wielekes en Babytheken aansluiten bij de collectieve verzekering?

Voorlopig kan dat niet.
Als er veel interesse komt van andere deelinitiatieven, zullen we met de verzekeraar bekijken of we de verzekering kunnen uitbreiden naar andere deelinitiatieven.
Interesse? Stuur een mailtje naar rosalie(at)detransformisten.be.

Terug naar de vragenlijst

 

7. De addertjes onder het gras: wat is (bijna) nooit verzekerd in vrijwilligersverzekeringen?

 

 • Kleine schadegevallen (bv onder de €120 euro). Zie ook: franchise
 • Schade aan/door gemotoriseerde voertuigen. Hiervoor wordt normaal de autoverzekering van het voertuig aangesproken.
 • Schade aan je eigen materiaal. Zie ook: derden
 • Diefstal. Check dit in je verzekeringspolis bij ‘uitsluitingen’.
 • Brand in het lokaal van je Repair Café of deelinitiatief. Zie ook: hier.
 • De voorwerpen die je op het Repair Café herstelt. Zie ook: Toevertrouwd Voorwerp.
 • Schade door dronkenschap, kwaad opzet (bv diefstal), bedrog, grove fout, herhaaldelijke dezelfde fout maken,…
 • Schade door strafrechterlijke fouten (bv een vrijwilliger begaat een misdrijf of overtreding)
 • Schade veroorzaakt door bezoekers. Bezoekers worden immers niet als vrijwilligers beschouwd. Ook niet als ze, in het geval van Repair Cafés, mee helpen herstellingen uitvoeren. Als een bezoeker schade veroorzaakt kan je wel de familiale verzekering van de bezoeker aanspreken.

 

Terug naar de vragenlijst

 

8. Enkele (ficitieve) cases… 

De cases hieronder zijn allemaal fictief. Gelukkig deed zich tot nog toe geen ernstig schadegeval voor bij een repareer- of deelinitiatief. We vermelden deze cases enkel omdat ze kunnen helpen je verzekeringspolis te begrijpen.

Voedselvergiftiging na Repair Café of openingsreceptie Babytheek

Thomas maakte tiramisu om op het Repair Café aan de bezoekers te verkopen. De dag nadien krijgen de organisatoren een telefoontje van 5 bezoekers dat ze ziek zijn geworden en een voedselvergiftiging hebben en naar het ziekenhuis moesten. Blijkbaar was er iets mis met de tiramisu van Thomas.

Dit wordt de meeste verzekeringen als een geval van Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering beschouwd. Ben je aangesloten bij de Gratis Vrijwilligersverzekering of bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van de Transformisten? Dan ben je hiervoor verzekerd en kan de verzekering tussenkomen in de medische kosten van de bezoekers. Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of er sprake is van aansprakelijkheid.

Terug naar de vragenlijst

 

Vrijwilliger maakt de naaimachine of smartphone van een andere vrijwilliger stuk

Vrijwilliger Soumaya brengt haar eigen naaimachine mee naar het Repair Café. Terwijl Soumaya een pauze neemt, vraagt vrijwilliger Jana of ze de naaimachine van Soumaya even mag gebruiken voor een herstelling.  De stof die Jana probeert te herstellen, is echter te zwaar voor de naaimachine van Soumaya, waardoor het mechanisme van de naaimachine beschadigd is.

Babytheek vrijwilliger Jonas vertelt heel een grappige anecdote aan vrijwilliger Evy. In zijn enthousiasme maakt hij een grote armbeweging en slaat per ongeluk de smartphone van Evy uit haar handen. De smartphone valt op de grond en het scherm is gebroken.

Heb je een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers‘, dan is zo’n schadegeval normaal gezien verzekerd. De vrijwilligers zijn immers derden tegenover elkaar. Dit is het geval bij de de Gratis Vrijwilligersverzekering of bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van de Transformisten. Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of er sprake is van aansprakelijkheid.
Is de naaimachine eigendom van het Repair Café, maakt Soumaya zelf haar naaimachine stuk, of laat Evy haar smartphone vallen zonder dat ze een duw krijgt van een Jonas, dan valt dat niet onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers. In die gevallen gaat het immers niet over schade aan derden.

Terug naar de vragenlijst

 

Ongeval met fiets tijdens Repair Café

Simon repareert op het Repair Café de fiets van Sandra. Als hij klaar is, vraagt Simon aan Sandra om haar fiets eens te testen op de koer van het Repair Café. Tijdens de testrit blijkt dat Simon het stuur niet goed heeft vastgedraaid. Daardoor komt Sandra ten val, breekt haar bril en verstuikt ze haar pols. 

De meeste verzekeringen zien dit als een geval van Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers. Dit betekent dat ze kunnen tussenkomen in de medische kosten en de schade aan de bril van Sandra. Loopt de fiets van Sandra extra schade op, dan zal dat in de meeste gevallen niet verzekerd zijn. Veel verzekeringen vergoeden immers geen schade aan goederen die toevertrouwd worden om bewerkt te worden. Bij de Gratis Vrijwilligersverzekering zou het kunnen dat de verzekering wel tussenkomt, aangezien we deze uitsluiting niet in de polis terug vinden. Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of de aansprakelijkheid duidelijk kan aangetoond worden. Ook is het de vraag hoeveel waarde de verzekering zal toekennen aan een fiets die al beschadigd was.

Terug naar de vragenlijst

 

Ongeval met slecht gerepareerde kinderfiets

Vrijwilliger Kris zet een kinderfietsje voor Op Wielekes in orde en leent dit nadien uit aan Elie. Wanneer Elie met zijn ouders naar huis fietst, moeten ze remmen voor een verkeerkeerslicht. De remmen van Elies fietsje blijken echter niet te werken en Elie rijdt door het rood, botst daarbij op een auto en komt ten val. De fiets is beschadigd en bij de val heeft Elie zijn arm gebroken. Ook de auto is licht beschadigd. 

De meeste verzekeringen zien dit als een geval van Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering. Ben je hiervoor verzekerd, dan kan de verzekering tussenkomen in de medische kosten van Elie en de schade aan de auto. Dit is het geval bij de de Gratis Vrijwilligersverzekering of bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van de Transformisten. Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of er sprake is van aansprakelijkheid van de vrijwilliger of de organisatie.

De verzekering zal niet tussenkomen in de schade aan de fiets van Elie, aangezien die eigendom van Op Wielekes is.

Terug naar de vragenlijst

 

Soldeerbout beschadigt tafel tijdens Repair Café

Tijdens een Repair Café in het dienstencentrum, legt vrijwilliger Lien een warme soldeerbout op tafel. Daardoor is de tafel beschadigd. De tafel is geen eigendom van het Repair Café, maar van het dienstencentrum, dat haar locatie aan het Repair Café ter beschikking stelt. Het Dienstencentrum vraagt dat het Repair Café de schade aan de tafel vergoedt.

De meeste verzekeringen komen niet tussen bij schade aan locaties die een organisatie regelmatig gebruikt. Ze komen vaak wel tussen bij schade aan locaties die eenmalig of occasioneel gebruikt worden. Wat er onder ‘regelmatig’ en ‘occasioneel’ begrepen wordt, moet je afstemmen met de verzekeraar. Bij de Gratis Vrijwilligersverzekering vind je dit in de polis terug. Bij de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven mag er ‘geen regelmaat’ in het gebruik van de locatie zitten.

In de meeste huur- of gebruikscontracten van locaties staat vermeld hoe er wordt omgegaan met schade aan de locatie. Vaak is dit in het huurcontract inbegrepen via een zogenaamde clausule ‘afstand van verhaal’. Dat betekent dat je als huurder of gebruiker zelf geen verzekering moet afsluiten voor brand of schade aan de locatie omdat dit al inbegrepen is het huur- of gebruikscontract.

Terug naar de vragenlijst

 

Smartphonescherm beschadigd tijdens reparatie

Louis brengt zijn smartphone naar het Repair Café om de batterij te laten vervangen door vrijwilliger Rik. Wanneer Rik de smartphone openmaakt, maakt hij een verkeerde beweging, waardoor het scherm van de smartphone barst.

De meeste verzekeringen zullen niet tussenkomen in dit schadegeval. Veel verzekeringen vergoeden immers geen schade aan goederen die toevertrouwd worden om bewerkt te worden. Bij de Gratis Vrijwilligersverzekering zou het kunnen dat de verzekering wel tussenkomt, aangezien we deze uitsluiting niet in de polis terug vinden. Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of de aansprakelijkheid duidelijk kan aangetoond worden. Ook is het de vraag hoeveel waarde de verzekering zal toekennen aan een smartphone die al beschadigd was. 

Terug naar de vragenlijst

 

Brand bij Repair Café bezoeker of  Babytheek lid thuis

Vrijwilliger Cynthia sleutelt tijdens het Repair Café aan de oplader van Tamara’s gsm. Hij lijkt gerepareerd en Tamara neemt hem mee naar huis. ’s Avonds steekt Tamara haar gsm in het stopcontact om hem op te laden. Wanneer ze in bed ligt, veroorzaakt de lader echter kortsluiting en brand. 

De meeste verzekeringen zien dit als een geval van Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering. Ben je hiervoor verzekerd, dan kan de verzekering tussenkomen in de brandschade aan Tamara’s woning. Weliswaar tot aan het maximumbedrag dat in de polis vermeld staat.  Uiteraard zal de verzekering de situatie telkens onderzoeken en nagaan of er sprake is van aansprakelijkheid van de vrijwilliger of de organisatie.
Kan er niet duidelijk aangetoond worden dat de brand (of de kortsluiting) het gevolg zijn van een fout van de vrijwilliger, dan zal de vrijwilliger of het Repair Café daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in onderstaand voorbeeld:

Een Babytheek leent een flessenwarmer uit. Bij de ontlener thuis veroorzaakt de flessenwarmer kortsluiting en brand. Bij het uitlenen van het toestel hadden noch de vrijwilliger noch de lener een defect aan het toestel opgemerkt. Het toestel zag er in goede staat uit en ook de vorige ontlener had geen problemen met het toestel gemeld. De kortsluiting kan niet teruggevoerd worden op een fout van de vrijwilliger. De vrijwilliger is niet aansprakelijk voor de brand en dient de schade dus niet te vergoeden.

Terug naar de vragenlijst

 

Zware koffer doorgeven

In het Op Wielekes depot vraagt vrijwilliger Bart aan vrijwilliger Tom om een materiaalkoffer aan hem door te geven. Wanneer Tom de koffer doorgeeft, let hij niet goed op, en laat de koffer vallen.

 • Stel dat Tom de koffer op zijn eigen voet laat vallen. Dan is dit een voorbeeld van een lichamelijke ongeval van een vrijwilliger. Ben je verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen bij Vrijwilligers? Dan kun je deze verzekering aanspreken om tussen te komen in de medische kosten van Tom.
 • Stel dat Tom de koffer op de voet van Bart laat vallen. Dan is dit een voorbeeld van schade aan derden. Ben je verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers? Dan kun je deze verzekering aanspreken om tussen te komen in de medische kosten van Bart.
 • Stel dat Tom aan een bezoeker van Op Wielekes, die daar staat te wachten, vraagt om de koffer door te geven, en de bezoeker de koffer op Bart zijn voet laat vallen. In dit geval is het niet de vrijwilliger die een fout maakt, maar een bezoeker. Bezoekers zijn niet verzekerd door je vrijwilligersverzekering. In dit geval kan de familiale verzekering van de bezoeker aangesproken worden. Heeft het Op Wielekes depot een verzekering Lichamelijke Ongevallen voor haar vrijwilligers? Dan kan Bart ook op die verzekering een beroep doen om tussen te komen in zijn medische kosten.

Terug naar de vragenlijst

 

Vrijwilliger onder invloed

Vrijwilliger Kevin komt in beschonken toestand het Repair Café binnen. Hij struikelt en zoekt steun bij een bezoeker die hij eveneens doet vallen.  De bezoeker loopt hierbij een armbreuk op.

Geen enkele verzekering zal tussenkomen om de lichamelijke schade aan de bezoeker te betalen, wanneer die schade veroorzaakt wordt door een vrijwilliger onder invloed van alcohol, drugs of andere bedwelmende middelen. Kevin zal hiervoor zelf aansprakelijk gesteld worden, en de schade zelf moeten vergoeden.

Belangrijk:

 • Om in dit soort gevallen discussie te vermijden, vraag je best dat de politie langskomt om de vrijwilliger te testen.
 • Als de Repair Café organisatoren merken dat een vrijwilliger onder invloed is en niets ondernemen om hem/haar naar huis te sturen, dan kan ook het Repair Café aansprakelijk gesteld worden voor de schade.


Terug naar de vragenlijst

 

Vrijwilliger rijdt met auto tegen afvalcontainer

Vrijwilliger Piet komt met de auto naar het Op Wielekes depot. Onderweg rijdt hij tegen een afvalcontainer en beschadigt daarbij zowel zijn eigen auto als de afvalcontainer.

Dit is een voorbeeld van schade door een gemotoriseerd voertuig. Vrijwilligersverzekeringen komen hier doorgaans niet in tussen. Hiervoor wordt de autoverzekering van het voertuig aangesproken, zowel voor de schade aan de auto van Piet als aan de afvalcontainer. Ook bij de Gratis Vrijwilligersverzekering en de Collectieve Verzekeringen voor Deelinitiatieven van De Transformisten is schade door motorvoertuigen niet gedekt.

Gebeurt een gelijkaardig ongeval, maar is Piet met de fiets? Dan kan een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers wel aangesproken worden om tussen te komen in de schade aan de afvalcontainer. Deze verzekering zal echter niet tussenkomen in de schade aan de fiets, omdat de fiets eigendom van Piet is, en het dus niet om schade aan derden gaat.

Terug naar de vragenlijst

 

Brand bij een hersteller thuis

Vrijwilliger Tina neemt na het Repair Café een toestel waaraan ze aan het werk was, mee naar huis. De reparatie is immers niet af en ze wil er thuis verder aan werken. Tijdens het herstellen veroorzaakt ze echter brand in haar eigen woning. Daarbij raakt Tina ook gewond.

De brandschade bij Tina is een voorbeeld van schade aan eigen goed. Dit wordt doorgaans niet gedekt door vrijwilligersverzekeringen. Vrijwilligersverzekeringen komen doorgaans enkel tussen als vrijwilligers door een fout schade veroorzaken aan derden. Als Tina zelf een brandverzekering heeft, dan kan ze uiteraard die verzekering aanspreken.

De lichamelijke schade van Tina is een voorbeeld van een lichamelijk ongeval tijdens het vrijwilligerswerk. Heb je een verzekering Lichamelijke Ongevallen voor je vrijwilligers, dan zou deze verzekering in principe kunnen tussenkomen. Of je verzekering hierin tussenkomt, hangt echter ook af van de vraag of zij thuisherstellingen als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt.
– De Gratis Vrijwilligersverzekering hanteert een ruime omschrijving van vrijwilligersactiviteiten. Daar heb je veel kans dat dit als een normale vrijwilligersactiviteit wordt gezien. Maar deze verzekering komt alleen tussen bij activiteiten die 48u op voorhand geregistreerd werden in hun online systeem. Met andere woorden: alleen als iemand van het Repair Café de thuisherstelling van Tina 48u op voorhand zou geregistreerd hebben, zou de verzekering kunnen aangesproken worden.
– Bij andere verzekeringen vraag je best na of je verzekeraar thuisherstellingen als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt en of ze hieraan bepaalde voorwaarden koppelt. De navraag die wij bij verschillende verzekeringen deden in 2021, leerde ons dat de meeste verzekeringen dit als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwen, zonder hiervoor een extra premie aan te rekenen. Sommige verzekeraars stelden wel als bijkomende voorwaarde dat het Repair Café moeten kunnen aantonen dat dit een herstelling voor het Repair Café is. Bijvoorbeeld met een ondertekend Repair Café inschrijfformulier, of een registratie van het voorwerp op Repair Connects.

Terug naar de vragenlijst

 

Schade bij een herstelling aan huis

Een bezoekster van het Repair Café die slecht ter been is, vraagt een vrijwilliger of hij bij haar thuis eens kan kijken naar haar kapotte televisietoestel. De vrijwilliger stemt toe en gaat bij haar thuis langs. Tijdens het repareren, laat hij echter een hamer vallen op de glazen salontafel van deze dame. De salontafel is stuk.

In dit voorbeeld veroorzaakt een vrijwilliger schade aan derden. Dit zou dus een geval van Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers kunnen zijn. Of je vrijwilligersverzekering hierin tussenkomt, hangt echter ook af van de vraag of zij herstellingen-aan-huis als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt.
– De Gratis Vrijwilligersverzekering hanteert een ruime omschrijving van vrijwilligersactiviteiten. Daar heb je veel kans dat dit als een normale vrijwilligersactiviteit wordt gezien. Maar deze verzekering komt alleen tussen bij activiteiten die 48u op voorhand geregistreerd werden in hun online systeem. Met andere woorden: alleen als iemand van het Repair Café de herstelling-aan-huis van Enrique 48u op voorhand zou geregistreerd hebben, zou de verzekering kunnen aangesproken worden.
– Bij andere verzekeringen vraag je best na of je verzekeraar herstellingen-aan-huis als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt en of ze hieraan bepaalde voorwaarden koppelt.

Terug naar de vragenlijst

 

Schade door online repair advies

Tijdens een online Repair Café geeft een hersteller instructies aan de eigenaar van een toestel om zijn toestel zelf te repareren. Ineens schiet er een steekvlam uit het toestel, waardoor de eigenaar een ernstige brandwond oploopt.

In dit geval zal onderzocht worden of de hersteller effectief een fout maakte. Gaf hij een slecht advies? Of volgde de eigenaar de instructies niet goed op? Gaf de herstellers alle nodige informatie aan de eigenaar van het toestel? Gaf de eigenaar alle nodige informatie aan de hersteller? Kon de hersteller goed zien wat de eigenaar aan het doen was? Had de hersteller kunnen weten dat dit kon gebeuren? Aangezien het de eigenaar zelf is die de herstelling uitvoerde, is de kans heel groot dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar gelegd zal worden.

Schade aan het toestel en aan gereedschap van de eigenaar zullen zowiezo niet verzekerd zijn door een vrijwilligersverzekering van het Repair Café. Dit is immers schade aan eigen goederen.

En ook in dit voorbeeld speelt de vraag of de verzekering het geven van online repair advies als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt.
– De Gratis Vrijwilligersverzekering hanteert een ruime omschrijving van vrijwilligersactiviteiten. Daar heb je veel kans dat dit als een normale vrijwilligersactiviteit wordt gezien. Maar deze verzekering komt alleen tussen bij activiteiten die 48u op voorhand geregistreerd werden in hun online systeem. Met andere woorden: alleen als het online Repair Café 48u op voorhand als vrijwilligersactiviteit geregistreerd werd, zou de verzekering kunnen aangesproken worden.
– Bij andere verzekeringen vraag je best na of je verzekeraar het geven van online repair advies als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ beschouwt. De navraag die wij bij verschillende verzekeringen deden in 2021, leerde ons dat de meeste verzekeringen dit als een ‘normale vrijwilligersactiviteit’ van Repair Cafés beschouwen en hiervoor geen extra premie aanrekenen.

Terug naar de vragenlijst

 

Geen brandverzekering afgesloten

Onder de Repair Café vrijwilligers was afgesproken dat Mireille een brandverzekering voor de 4 komende Repair Café sessie zou afsluiten. Ze wisten namelijk dat het betreffende gebouw niet verzekerd was. Op de RC-sessie zelf breekt – door een fout van een hersteller bij het repareren van een koffiezetapparaat – brand uit.  Het gebouw en de inboedel zijn vernield. Mireille vergat echter de brandverzekering af te sluiten. 

De meeste verzekeringen beschouwen dit als een bestuurdersfout. Dergelijke schadegevallen worden alleen gedekt door je verzekering als er ook een waarborg Bestuurdersaansprakelijkheid in zit. Vaak moet je hiervoor een aparte verzekering afsluiten. Ook bij de Gratis Vrijwilligersverzekering en de Collectieve Verzekering voor Deelinitiatieven van de Transformisten zit Bestuurdersaansprakelijkheid niet in de polis.

Terug naar de vragenlijst