6 to do’s op Internationale Repareerdag

6 to do’s op Internationale Repareerdag

Zaterdag 20 oktober 2018 is het Internationale Repareerdag! Organisaties en reparateurs roepen die dag wereldwijd op om repareren opnieuw mainstream te maken. Ook Netwerk Bewust Verbruiken stelt de wegwerpcultuur in vraag en wil aantonen dat er ook andere opties zijn dan kapotte spullen weggooien. Bovendien is het de ideale dag om de vele reparateurs en Repair Café-vrijwilligers in de bloemetjes te zetten! Ontdek hier 6 tips en weetjes rond repareren:

Elke derde zaterdag van oktober is voortaan Internationale Repareerdag, een initiatief van de Open Repair Alliance. Reparatie door professionele reparateurs, vrijwilligers in een Repair Café of individuen, zou een evidentie moeten zijn volgens de organisaties die achter het initiatief staan. “Het is vreemd dat we onze dagdagelijkse spullen zo snel weggooien en vervangen door een nieuw exemplaar. Als we spullen langer kunnen gebruiken, moet er minder geproduceerd worden en dat is milieuvriendelijker. De technische kennis van reparateurs en ambachtslui mag niet verloren gaan. Deze sector weer gaan waarderen, biedt bovendien veel kansen voor mensen die nu in de arbeidsmarkt uit de boot vallen”, zegt Inez van Netwerk Bewust Verbruiken. We geven jou 6 tips en weetjes rond repareren. Repareer je mee?

1. BEZOEK ÉÉN VAN DE VELE REPAIR CAFÉS

Een Repair Café is een bijeenkomst waarbij vrijwillige reparateurs jouw kapotte spullen herstellen, nakijken of advies geven over hoe ze te onderhouden. Enerzijds kan je samen met de reparateur jouw kapot toestel herstellen, anderzijds is het ook een manier om de waardevolle repareerkennis te behouden en door te geven. Naar een Repair Café kan je allerhande voorwerpen meebrengen (dit is afhankelijk per Repair Café): elektro, kledij, computers, fietsen, speelgoed,… Benieuwd waar er een Repair Café in jouw buurt is? Neem dan eens een kijkje in onze Repair Café-agenda of op www.uitinvlaanderen.be.

20 oktober is het Internationale Repareerdag! Organisaties en reparateurs roepen die dag wereldwijd op om repareren opnieuw mainstream te maken

2. REPAREER ZELF MET IFIXIT

Is het scherm van je smartphone stuk? Gaven je kerstlichtjes de geest? IFixit is de gratis online reparatiehandleiding voor elk product, geschreven voor en door iedereen. IFixit wil repareren weer eenvoudig maken. In 2003 richtten 2 Amerikaanse vrienden een platform op om de repareerbeweging leven in te blazen. Ze waren gefrustreerd dat veel toestellen moeilijk te repareren zijn, en vaak geen handleiding bevatten over hoe ze hersteld kunnen worden. Nog steeds maken bedrijven toestellen zonder mee te geven hoe ze te herstellen zijn. Mensen kopen dus sneller een nieuw toestel, dan het kapotte te repareren.

IFixit wil hier iets aan doen en wil de repareerbeweging doen groeien. Zoveel jaren later is iFixit hét platform met handleidingen om zelf reparaties uit te voeren. Op het platform vind je reparatiehandleidingen voor alles. Wie schrijft deze handleidingen? Iedereen, ook jij! Zo vormen we samen de repareerbeweging. Meer info op www.ifixit.com

3. VERSPREID HET REPAIR MANIFEST

De wasmachine van je ouders vroeger ging tientallen jaren mee. Die van jou houdt er tegenwoordig al na gemiddeld 7 jaar mee op. En hoeveel keer heb je de laatste jaren een nieuwe smartphone gekocht? Het is een duidelijke trend: producten gaan steeds minder lang mee. De vervangingssnelheid is sterk toegenomen terwijl de kwaliteit net afneemt. Netwerk Bewust Verbruiken stelde samen met Bond Beter Leefmilieu tien beleidsmaatregelen op om producten langer en beter te gebruiken. Deze maatregelen geven vorm aan de circulaire economie, een economie waarin producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Lees hier de 10 maatregelen.

Platform21 verzamelde 11 repareertips in een Repair Manifesto, een warme oproep om repareren weer groots te maken: 1) Geef producten een langer leven, 2) Elk product moet te repareren zijn, 3) Alles is te repareren, zelfs een plastic tas, 4)… Ontdek het volledige manifesto hier.

4. DEEL JE GEREEDSCHAP

De bibliotheek kennen we allemaal. Het systeem om geen boeken aan te kopen, maar ze te ontlenen in een bibliotheek is vanzelfsprekend. Waarom kunnen we dit concept niet gebruiken voor andere spullen? Ondertussen bestaan er al heel wat ‘gereedschapbibliotheken’, waar je gereedschap kan ontlenen. Waarom een boormachine in huis hebben als je die toch maar 4 keer per jaar gebruikt? Tournevie is een uitleendienst voor gereedschap in Molenbeek. In ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van € 40 (of € 20 per maand) krijg je ongelimiteerde toegang tot een breed assortiment kwaliteitsgereedschap om te klussen, repareren of renoveren. In Gent kan je werkmateriaal ontlenen bij de Pastory, in Kortrijk bij de Instrumentheek en in Mechelen bij de Klusbib.

Je kan ook gereedschap ontlenen via Peerby. Sinds 2013 geeft dit online platform buurtbewoners de kans om elkaar spullen in bruikleen te geven. Heb je even een barbecuestel, een reisgids of een extra babystoel nodig? Dan stel je de vraag in een kort bericht dat alle Peerby-leden uit de buurt te zien krijgen. Het platform matcht vraag en aanbod, maar bemoeit zich niet met de ‘leenafspraak’ die de buren vervolgens onderling maken. 85 % van de vragen wordt positief beantwoord binnen de 24 uur. Volgens Peerby staat de fietspomp op de 10e plaats van meest uitgeleende voorwerpen, repareren kan dus zeker met hulp van jouw buurt!

5. DOE MEE AAN HET GROTE REPAREERONDERZOEK

Netwerk Bewust Verbruiken en Vlaanderen Circulair lanceren een actie-onderzoek rond repareerbaarheid bij de Vlaamse bevolking. Laat jij jouw kapotte spullen repareren? Met dit onderzoek willen we de knelpunten en drempels in kaart brengen die je als consument of reparateur ervaart wanneer je iets wilt (laten) repareren. Hoe kan je meedoen? Tijdens een periode van 6 maanden (van 1 november 2018 tot 1 mei 2019) willen we jullie vragen om bij te  houden wat stuk gaat en wat de afwegingen zijn om iets al dan niet (zelf) te (laten) repareren. Zo kunnen we in kaart brengen welke hindernissen jullie tegenkomen, wat reparatie vergemakkelijkt, wat er is gelukt, wat de kostprijs was, etc. Maandelijks krijgen de deelnemers een e-mail om de resultaten in te geven, en in de loop van het onderzoek worden jullie driemaal opgebeld om jullie beleving op te volgen en tips uit te wisselen. Daarnaast zullen we minstens 20 reparaties verder uitdiepen met een telefonisch interview over de reparatie. Zin om mee te doen? Hier vind je meer informatie over het Grote Repareeronderzoek.

6. MELD JE KAPOTTE TOESTEL BIJ ‘TE RAP KAPOT’

Heb je ook al een wasmachine, gsm, televisietoestel,… gehad dat al na een paar jaar kapot was? Consumentenorganisatie Test-Aankoop lanceerde eind november 2016 de website www.terapkapot.be. Op deze website kan je een melding plaatsen als jouw toestel sneller kapot ging dan verwacht. De ambitie van Test-Aankoop blijft wat ze altijd al is geweest: evolueren naar duurzamere en repareerbare toestellen, beter voor de consument en beter voor het milieu.