50 inspirerende maatregelen voor duurzame, herstelbare toestellen

50 inspirerende maatregelen voor duurzame, herstelbare toestellen

In Frankrijk publiceerde de organisatie Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) een uitgebreid, inspirerend rapport met 50 aanbevelingen om ervoor te zorgen dat toestellen langer meegaan en beter herstelbaar zijn.

HOP adresseert niet alleen producenten en overheden, maar alle actoren die kunnen bijdragen aan duurzame toestellen. Voor HOP zijn dat ook reclamemakers, onderzoekers, investeerders, scholen, Repair Café’s, consumenten,… Lees hier de aanbevelingen: Livre blanc. 50 mesures pour une consommation et une production durables.