Op bezoek bij Reparaturnetzwerk in Wenen

Op bezoek bij Reparaturnetzwerk in Wenen

Begin juni 2019 trok ik naar Wenen met een bont gezelschap van onderzoekers en middenveldspelers die meewerken aan het onderzoeksproject CSI Flanders. Daar ging ik langs bij het Reparaturnetzwerk Wien. Dat is een initiatief van de Umweltberatung, dat al jaren met succes inzet op de hersteleconomie in het kader van afvalvermindering en circulaire economie. Voor Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share is het werk dat de Umweltberatung verricht met Reparaturnetzwerk Wien beslist inspirerend.

Sterk voorbeeld van investeren in hersteleconomie

Het Reparaturnetzwerk Wien bestaat al 20 jaar. Het is een netwerk van zowel professionele als vrijwillige reparateurs. Iedere professional die hoofdzakelijk met reparatie bezig is, kan zich aansluiten als hij/zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden (zoals offertes opmaken met een maximumprijs, meerder merken herstellen). Er zijn al meer dan 80 herstellers aangesloten.

Het netwerk voorziet vorming, lobbywerk, uitwisseling en gezamenlijke promotie (zoals deze gids met praktische tips). Het runt ook een “reparatie-hotline” om gebruikers op weg te helpen naar een geschikte hersteller voor hun kapotte spullen. De hotline kreeg op één jaar meer dan 10.000 vragen per telefoon / e-mail.

Een belangrijke verwezenlijking van het Reparaturnetzwerk Wien is het co-funden van reparatie. 50% van de reparatiekost wordt door de overheid terugbetaald. Ondertussen volgden 4 van de 9 Oostenrijkse deelstaten het goeie voorbeeld van Wenen al. Welke Vlaamse stad of provincie durft dit aan?

Bij Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share vzw dromen we luidop van een evenknie van het Reparaturnetzwerk Wien in Vlaanderen. Als we echt willen doorgroeien naar een afvalarme, circulaire economie dan zullen we immers ook moeten investeren in reparatie. In die context verwijzen we graag naar het artikel ‘Innovatie is goed, reparatie is beter’ dat dit voorjaar verscheen op Zeronaut.

Meer over CSI Flanders

CSI Flanders is een onderzoeksproject van UAntwerpen, UGent en KU Leuven dat het Vlaamse middenveld tegen het licht houdt. Hoe gaat het middenveld om met diversiteit en innovatie? Verschuift het middenveld in de richting van de markt? Verandert de verhouding tussen het middenveld en de overheid? Hier vind je meer over het onderzoek.

Netwerk Bewust Verbruiken neemt deel aan een begeleidingscommissie van middenveldorganisaties die dat onderzoek opvolgen en de onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk. Ook op de studietrip naar Wenen was Netwerk Bewust Verbruiken aan boord. Voor meer indrukken van die boeiende studietrip verwijs ik graag door naar De Federatie.


Door Barbara Janssens, coördinator Netwerk Bewust Verbruiken
Check www.reparaturnetzwerk.at