Repair&Share is een circulaire frisdenker

Repair&Share is een circulaire frisdenker

Repair&Share vzw haalt vandaag positieve energie uit de workshop ‘Circulaire frisdenkers’ van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Met die workshop wil de provincie de lokale besturen inspireren om te investeren in circulaire economie. Dat kan onder meer door projecten van bedrijven, verenigingen en inwoners te steunen die grondstoffen / materialen zo hoogwaardig mogelijk in de economie houden en afval zoveel mogelijk vermijden. De workshop toont dat lokale besturen zo de lokale economie kunnen versterken, een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen én de sociale samenhang bevorderen.

De provincie geeft Repair&Share vzw de rol van ‘circulaire frisdenker’ die concreet uitvoering geeft aan de circulaire economie en klaar staat om met verschillende lokale besturen samen te werken. Ook deelsysteem Peerby, het deelsysteem voor kinderfietsen Op Wielekes en de bibliotheek voor babyspullen Babytheek krijgen die rol toebedeeld.

De workshop is voor Repair&Share een mooie kans om gesprekken aan te knopen met specialisten werk, sociale economie, duurzaamheid, OCMW… van steden en gemeenten als Eeklo, Gent, Geraardsbergen en Temse. De thema’s van die gesprekken zijn heel divers: van afvalstromen beperken over circulair aankopen en circulair bouwen tot delen en repareren.

We ontmoeten er ook collega’s van OVAM en trekkers van knappe circulaire projecten zoals FoodWIN, Glimps innovation lab, VIBE, Woonder.

Enkele foto’s van de workshop: