Herstellers zijn helden! Wij gaven hen een standbeeld

Herstellers zijn helden! Wij gaven hen een standbeeld

International Repair Day

19 oktober 2019 is International Repair Day. Die themadag zet wereldwijd herstellers, Repair Cafés en andere herstelinitiatieven in de kijker. Dat is hard nodig. Producten herstellen in plaats van ze te vernieuwen is immers een effectieve manier om minder afval te produceren en minder energie en grondstoffen te verbruiken. Jammer genoeg is herstellen vandaag allesbehalve evident. Wie iets wil (laten) repareren, botst op allerlei drempels zoals:

  • Onbeschikbare wisselstukken
  • Toestellen die niet repareerbaar zijn (bv. zo ontworpen dat je ze niet open krijgt)
  • Een hoge kostprijs (vanwege een hoge loonkost en een hoog BTW-tarief)

Dagelijks werken allerlei professionele herstellers, Repair Café vrijwilligers en repareer-het-zelvers zich in het zweet om kapotte spullen te herstellen, over al die drempels heen.

Een standbeeld voor de Hersteller

Als eerbetoon aan de helden die herstellen, gaven we hen een standbeeld. Op 15 oktober 2019 onthulden we ‘Fonske de Hersteller’ in Leuven en ‘Mercator de Hersteller’ in Brussel. Op 16 oktober volgde de inhuldiging van Georges Simenon le Réparateur In Luik.

Europese Right to Repair campagne

De standbeelden waren tegelijk een boodschap aan politici: geef het waardevolle werk van herstellers een betere omkadering, stimuleer de reparatiesector en verzeker het recht op repareren!

Die boodschap kadert in de Europese Right to Repair campagne, die concrete voorstellen naar voren schuift zoals:

  • Europese regelgeving die producenten verplicht om toestellen zo te ontwerpen dat ze makkelijk herstelbaar zijn, ook voor smartphones en tablets
  • Een nationaal register van herstellers Betere productinformatie en toegang tot wisselstukken
  • Een label dat consumenten informeert over hoe makkelijk herstelbaar een toestel is
  • Heldere regels rond productontwerp en garantieverlenging

Een initiatief van

Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Repair&Share vzw, Repair Together asbl, MAAKbar Leuven, The European Environmental Bureau – EEB / Het initiatief kadert in International Repair Day (Open Repair Alliance) en Right to Repair

Video: Belga News Agency – Belgabox / Foto’s making of door Netwerk Bewust Verbruiken, Repair&Share en Repair Together