REPAIR is THE FUTURE conferentie 27 maart 2020

REPAIR is THE FUTURE conferentie 27 maart 2020

GEANNULEERD VANWEGE HET CORONAVIRUS

Om de transitie naar een duurzame, circulaire economie te maken, zijn investeringen in repareren en repareerbaarheid onontbeerlijk. De levensduur van producten verlengen is immers de meest efficiënte manier om ons gebruik van grondstoffen en onze afvalproductie te reduceren. Welke inspanningen zijn nodig om de repareerbaarheid van producten te verbeteren? Hoe versterken we de reparatiesector? Welke rol kunnen burgerverenigingen, herstellers, beleidsmakers, producenten, retailers… opnemen in dat verhaal? Die vragen beantwoorden we graag op de conferentie ‘REPAIR is THE FUTURE’.

De conferentie koppelt we de bevindingen uit Het Grote Repareeronderzoek van Netwerk Bewust Verbruiken aan inzichten van experten circulaire economie en herstellen uit binnen- en buitenland. Het wordt een vooruitblik op de reparatiesector van de toekomst!


Praktisch

Wat?

REPAIR is THE FUTURE conference

Waar?

Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven (op wandelafstand van het station) 

Wanneer?

Vrijdag 27 maart 2020 van 9u30 tot 17u

Voor 

Herstellers, producenten, verkopers, beleidsmakers en iedereen die wil meewerken aan de ontwikkeling van de reparatiesector 

Voertaal 

Engels 

Inschrijven

Gelieve vooraf in te schrijven via dit inschrijvingsformulier
Deelnemen kan gratis. Wie vooraf inschrijft maar niet komt opdagen (zonder vooraf te verwittigen), vragen we een bijdrage (een zgn. no show fee) van € 35  

Organisatie  

Een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share / In samenwerking met Cera, Vlaanderen Circulair, KU Leuven, Vito en Test Aankoop / Met steun van de Stad Leuven, de Vlaamse overheid en de Europese Unie i.h.k.v. het Interreg Noord-West Europa-project SHAREPEAR / Met dank aan Maakbaar Leuven, Repair Together, The Restart Project, iFixit, HOP, ECOS

Programma 

De voertaal van de conferentie is Engels maar hier delen we de programma-info graag in het Nederlands.

09:30 Welkom

10:00 Plenaire sessie: keynote

Repair revolution? The practice of repairing consumer goods in its past and current context
Hoe evolueerde de praktijk van het repareren van consumptiegoederen in de loop van de tijd? Kan de reparatiebeweging zich verbinden met andere, sociale bewegingen die een transitie naar een duurzame samenleving voorsteen?
Met: prof. Tine De Moor, hoogleraar Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief – Universiteit Utrecht (NL)

11:00 Parallele sessies

A. Never take broken for an answer: how to cross the thresholds for repair (Hoe verlagen we de drempels naar reparatie?) 
Waarom repareren we minder dan vroeger? Hoe kunnen we die trend keren? Verschillende Europese organisaties zetten er hun schouders onder.
Met: Adèle Chason – HOP/Halte à l’Obsolescence Programmée (FR); Tom Thysen – Test Aankoop (BE); Eva van Velzen – Netwerk Bewust Verbruiken (BE) / Moderator Inez Louwagie – Repair&Share (BE)

B. Let’s save the Repair business, shall we? (Komaan, laten we de reparatiesector redden) 
Zolang ons economische systeem gericht is op groei en snelheid, lijkt investeren in reparatie zinloos. Veel onafhankelijke reparatiebedrijven hebben het moeilijk om te overleven. Welke bedrijfsmodellen creëren een leefbare toekomst voor die sector? Welk beleid kan reparatie ondersteunen en meer mainstream maken? 
Met: Yoko Dams – Vito (BE); Ward Dumon – Servilux (BE); prof. Karel Van Acker – KU Leuven (BE) / Moderator: Olivier Beys – Bond Beter Leefmilieu (BE)

C. How to repair the flaws of product design? (Hoe herstellen we de gebreken van hedendaags productontwerp?)
De afnemende repareerbaarheid van producten is een groot obstakel voor iedereen die om duurzaamheid geeft. dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe kunnen producenten de repareerbaarheid verbeteren en de levensduur van hun producten verlengen? Hebben we meer bindende wetgeving nodig?
Met: Ernestas Oldyrevas – ECOS/European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation (Europese milieuorganisatie voor standaardisering); Ellen Bracquene – KU Leuven, Afdeling Industrieel Beleid (BE); prof. Maja Van Der Velden – University of Oslo, Dept. of Informatics (NO) / Moderator prof. Joost Duflou – KU Leuven (BE)

12:30 Lunch

13:30 Plenaire sessie: Reparatie & empowerment / Recht op Reparatie

Speech door Leuvens schepen David Dessers, bevoegd voor Mobiliteit, Klimaat en Duurzaamheid, Landbouw en Consumptie

De reparatiesector van morgen als middel voor sociale integratie en empowerment
Met: Joren Verschaeve – HERW!N (BE); Corine van Kelecom – MAAKbar (BE); Rosalie Heens – Netwerk Bewust Verbruiken (BE) / Moderator: Caro Debruyn – Cera (BE)

In verschillende Europese landen pleiten consumenten, gemeenschapsherstellers en milieuorganisaties voor het ‘Recht op Repareren’ #RightToRepair. Ze willen herstelbare producten, toegang tot reserveonderdelen en reparatiehandleidingen en financiële prikkels voor reparatie.
Met: Chloé Mikolajczak – Europese campagne ‘Right to Repair’; Rosalie Heens – Vlaamse campagne ‘Recht op Repareren’

14:30 Parallelle sessies

D. Information is key: data collection for the repair community (Informatie is cruciaal: gegevensverzameling voor de reparatiegemeenschap) 
Herstellers hebben technische informatie nodig, consumenten moeten weten of ze iets kunnen (laten) repareren, producenten hebben feedback nodig over de kwaliteit van hun producten en beleidsmakers hebben gegevens nodig over herstelbaarheid en de ecologische en sociale impact ervan. Hoe kunnen we die informatie verzamelen, centraliseren en delen? 
Met: Ugo Vallauri – The Restart Project (UK); Martine Postma – Stichting Repair Café & Repair Monitor (NL) e.a.

E. Is the future of repair Cooperative? (Is de toekomst van reparatie coöperatief?)
Veel kleine reparatiebedrijven hebben hun activiteiten stopgezet. Nieuwkomers worstelen om te overleven. Kan een reparatiecoöperatie een aantal problemen oplossen waarmee de reparatiesector wordt geconfronteerd? Ondernemers, experts en dromers nemen de tijd om ideeën uit te wisselen.
Met: Hannes Hollebecq – Cera (BE); Tine De Moor – Universiteit Utrecht (NL) 

F. New local repair ecosystems on the rise? (Nieuwe lokale reparatie-ecosystemen in de lift?) 
Bestaat er zoiets als een gezond ‘reparatie-ecosysteem’? Kan een lokaal netwerk van burgerinitiatieven, bedrijven, scholen en overheden samenwerken om reparatie te stimuleren?
Met: David Dessers – Stad Leuven, schepen van Mobiliteit, Klimaat en Duurzaamheid, Landbouw en Consumptie (BE); Markus Piringer – Umweltberatung (AT); Erik Béatse – Maakbaar Leuven (BE) / Moderator Jan Mertens – Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (BE)

16:00 Plenaire sessie

Theaterperformance ‘Meerminder’ door Cie Tartaren (in het Nederlands)
Korte, inspirerende verhalen van mensen die meer halen uit minder

16:30 Receptie

Repair&Share Fest

De conferentie REPAIR is THE FUTURE luidt een tweedaagse in die helemaal draait rond repareren. Op zaterdag 28 maart 2020 organiseren we immers een Repair&Share Fest voor iedereen die wil kennismaken met makkelijke, creatieve manieren om spullen te hergebruiken of te repareren.

Partners