Europa, zorg ervoor dat we onze smartphones kunnen repareren!

Europa, zorg ervoor dat we onze smartphones kunnen repareren!

De Europese Right to Repair campagne, waar Repair&Share en Netwerk Bewust Verbruiken hun schouders onder zetten, laat van zich horen met #LongLiveMyphone.

Waarom?

Want de meeste mensen willen hun smartphone blijven gebruiken als die defect is. Helaas hebben velen al ervaren hoe moeilijk het is om smartphones te (laten) repareren vanwege een gebrek aan beschikbare reserveonderdelen, ontoegankelijke componenten, de hoge prijs voor reparaties … Het wordt algauw aantrekkelijker om een nieuwe smartphone te kopen, ondanks de milieuschade en het sociaal onrecht die ermee gepaard gaan.

Waarom nu?

De Europese Commissie ontwikkelt op dit moment twee belangrijke beleidsmaatregelen: het nieuwe Circular Economy Action Plan (actieplan voor de circulaire economie) en het nieuwe Ecodesign Working Plan (werkplan voor ecologisch ontwerp). Het Circular Economy Action Plan wordt op 4 maart 2020 gepubliceerd, het Ecodesign Working Plan volgt later dit jaar.

Die plannen bieden een belangrijke kans om de smartphones die in de Europese Unie worden verkocht, aan regels te onderwerpen. Zo zou de Europese Commissie kunnen afdwingen dat smartphones makkelijker kunnen worden gerepareerd en langer meegaan. Daarmee zou Europa een duidelijke keuze maken voor materiaalefficiëntie en het verminderen van de milieu-impact van producten, aansluitend bij de onlangs gelanceerde European Green Deal.

Teken de petitie!

Het Europees beleid inzake ecodesign was lange tijd gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van producten (de hoeveelheid energie die ze verbruiken in de gebruiksfase verminderen). Sinds 2019 bevat de regelgeving voor het eerst ook criteria voor repareerbaarheid van huishoudelijke apparaten zoals tv’s, koelkasten en wasmachines. Het is tijd om die aanpak uit te breiden naar smartphones, tablets, computers en andere consumentenelektronica.

De Europese campagne Right to Repair focust met #LongLiveMyPhone op smartphones omdat die toestellen het meest verspreid zijn. Ze houden een miljardenbusiness draaiende. Je kunt je afvragen: is het toeval dat strengere regelgeving die de winstmarges van grote producenten zou korten, uitblijft?

Om te tonen dat veel Europeanen het anders willen, lanceerde Right to Repair een petitie. Die kun je hier onderschrijven:

Feiten en cijfers

In de EU worden per seconde 6,7 smartphones verkocht. Willen we een verdere explosie van eWaste vermijden, dan moeten we ervoor zorgen dat smartphones beter te repareren zijn en dat toegang tot reserveonderdelen, reparatie-informatie en langdurige beveiligingsupdates voor alle herstellers en consumenten beschikbaar is.

De jaarlijkse klimaatimpact van de Europese verkoop van meer dan 600 miljoen smartphones bedraagt meer dan 14 miljoen ton CO2-equivalent. Dat is meer dan de jaarlijkse uitstoot van Letland.

Ongeveer 80% van de directe klimaatimpact van smartphones het gevolg van de productie, die heel energie-intensief is en waarvoor veel zeldzame metalen nodig zijn.

Actie

Europa kan een koploper worden door het Recht op Repareren te garanderen en andere regio’s in de wereld te inspireren soortgelijke maatregelen te nemen. Laten we samen druk uitoefenen op de Europese Commissie om een ​​einde te maken aan de wegwerpeconomie. Teken nu de petitie.