Beleidsvoorstellen Recht op Repareren

Beleidsvoorstellen Recht op Repareren

Op 12 februari 2020 was Repair&Share vzw gastspreker in een hoorzitting van de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van de Kamer samen met verbruikersorganisatie Test Aankoop en Franstalige collega’s van Ecoconso en RDC Environment. Die hoorzitting boog zich over verschillende wetsvoorstellen rond geplande veroudering (met name wetsvoorstel #914 om georganiseerde veroudering tegen te gaan en de circulaire economie te steunen ingediend door de kamerleden van Groen en Ecolo; wetsvoorstel #771 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van economisch recht, teneinde geprogrammeerde en voortijdige veroudering tegen te gaan en in meer herstellingsmogelijkheden te voorzien, ingediend door kamerleden van cdH; wetsvoorstel #193 om geprogrammeerde veroudering tegen te gaan en de repaireconomie te steunen van PS).

Hier vind je ons document met onze beleidsvoorstellen Recht op Repareren zoals gepresenteerd op de hoorzitting.

Hier vind je het verslag van de hoorzitting gepubliceerd door de Kamer op 26 maart 2020.

Terugblik op de hoorzitting in tweets van Netwerk Bewust Verbruiken: