Geen uitstel voor het Recht op Repareren

Geen uitstel voor het Recht op Repareren

Meer dan 200 NGO’s en Right to Repair activisten uit verschillende landen roepen de Europese Commissie op om geen gevolg te geven aan de vraag van industriële lobbygroepen om de milieuwetgeving tijdelijk on hold te zetten. De actievoerders willen dat Europa de coronacrisis aangrijpt om de overgang naar een duurzame en veerkrachtige economie te versnellen, niet om ze uit te stellen. Repair&Share en Netwerk Bewust Verbruiken ondertekenden de oproep.

Actie voor Recht op Repareren

De voorbije maand riepen verschillende technologiefabrikanten en industriegroepen op om Europese milieurichtlijnen en -doelstellingen te ontmantelen of uit te stellen. Ze richtten hun pijlen vooral op richtlijnen uit het energiebesparings- en afvalverminderingsbeleid van de EU.

Goed nieuws voor consumenten en planeet

Wat staat er eigenlijk in die richtlijnen? Bijvoorbeeld dat onze elektrische toestellen –van wasmachines en koelkasten tot kleine elektrische toestellen en smartphones– weinig energie verbruiken en makkelijk repareerbaar zijn. Ze sturen aan op het verkleinen van de afvalberg, stimuleren innovatie bij bedrijven en sparen consumenten heel wat kosten uit. Niks dan goed nieuws dus voor de consumenten en voor de planeet. Nemen we bijvoorbeeld de recent aangenomen Ecodesign regelgeving. Die zal volgens de Europese Commissie leiden tot een energiebesparing van 167 TWh per jaar tegen 2030. Dat is evenveel als het jaarlijkse energieverbruik van Denemarken. De CO2-uitstoot van de EU zou zo met 45 miljoen ton verminderen. Voor de Europese huishoudens zou die regelgeving jaarlijks een besparing van 150 euro opleveren.

Producenten vragen uitstel

Dat is echter buiten de industriële lobby gerekend. Digital Europe, een machtige lobbygroep die Apple en andere techreuzen vertegenwoordigt, schreef een brief naar de Europese Commissie met de vraag om “toe te staan dat nieuwe ICT-producten voorlopig nog niet aan de normen voldoen”. Daarmee verwijzen ze wellicht naar de Ecodesign regelgeving. Die verplicht fabrikanten van computers en televisies om vanaf 2021 schermen makkelijk vervangbaar en repareerbaar te maken. APPLiA en de Consumers Technology Association (CTA), twee verenigingen van producenten van huishoudtoestellen en consumentenelectronica, schreven brieven naar de Europese Commissie met soortgelijke vragen voor wasmachines, koelkasten, vaatwassers en batterijladers.

De vragen om uitstel doen de wenkbrauwen fronsen. Zowel APPLiA als CTA vragen uitstel voor normen rond energiebesparing en afvalinzameling. Die normen werden al jaren geleden –lang voor de coronacrisis dus– afgesproken. De industrie had die normen dit jaar al moeten halen. Als de industrie niet op schema zit, dan heeft dat dus weinig of niets met de coronacrisis te maken.

We mogen de macht van deze lobbygroepen niet onderschatten. In het verleden slaagden ze er meermaals in om milieuregelgeving te vertragen. Er lekte al een document uit waarin staat dat de Commissie overweegt om bepaalde plannen uit te stellen, onder meer het plan om consumenten beter te informeren over de levensduur en herstelbaarheid van producten.

Brief aan de Europese Commissie

Daarom schreven we met meer dan 200 milieuorganisaties en activisten voor het Recht op Repareren op onze beurt een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. We roepen de Commissie op om het uitstel van milieubepalingen te verwerpen, tenzij de industriegroepen hun argumenten naar behoren kunnen onderbouwen. De richtlijnen rond Ecodesign en Ecolabels hebben –vooral door druk van de industriële lobby– al onnodig veel vertraging opgelopen.

De EU moet nu in de eerste plaats de veerkracht
van de burgers en het bedrijfsleven versterken

De regeringen en de EU-instellingen moeten nu in de eerste plaats de veerkracht van de burgers en het bedrijfsleven versterken. Elk reddingspakket moet afhankelijk zijn van de verwezenlijking van milieudoelstellingen en de bescherming van de werknemers. Dit is niet het moment om te kiezen voor gevestigde belangen boven mensen en de planeet. Een veerkrachtige en duurzame economie opbouwen lukt alleen als ook de industrie haar verantwoordelijkheid neemt.

 

De oproep werd gelanceerd door de Cool Products Campaign en Right to Repair Europe. Meer dan 200 NGO’s en Right to Repair activisten ondertekenden de brief, waaronder:

Association for Waste Prevention (Oostenrijk) – Anstiftung (Duitsland) – BUND (Duitsland) –  Catapa (België) – Cler (Frankrijk) – CLASP (VK) – Deutscher Naturschutzring (Duitsland) – ECOS (EU) – European Environmental Bureau (EU)  – eReuse (Spain) – Ethikis Ad Civis (Frankrijk) Fair Danmark (Denemarken) – Free ICT Europe (EU) – Friends of the Earth Norway (Noorwegen) – Friends of the Earth France (Frankrijk) Giacimenti Urbani (Italië) – Green Alliance (VK) – Halte à l’Obsolescence Programmée (Frankrijk) – Ifixit (Duitsland) – Inforse (Denemarken) – Legambiente (Italië) – Natuur & Milieu (Nederland) – Netwerk Bewust Verbruiken (België) – Netzwerk Reparatur-Initiativen (Duitsland) – Quercus (Portugal) –  Repairably (Slovakije) – Repair Café Danmark (Denemarken) – Repair Café International Foundation (Netherlands) – Repair Café France (Frankrijk) – Repair&Share (België) – Repair Together (België) – Repanet (Oostenrijk) – Reparaturnetzwerk Wien (Oostenrijk) – Restarters Norway (Noorwegen) – Rreuse (EU) -Runder Tisch Reparatur (Duitsland) -Sustainability & Design Lab (Noorwegen) -The Restart Project (VK) -Zero Waste Poland (Polen)