Delen in tijden van corona: tips en checklist van het netwerk

Delen in tijden van corona: tips en checklist van het netwerk

We organiseerden op 5 mei een webinar voor deelinitiatieven: ‘delen in tijden van corona’. Op deze pagina bundelen we de belangrijkste tips een aanbevelingen. Wat kun je hier vinden?

 

Organisatie van de werkvloer / uitleendienst

 • Afplakken bezoekers-rijen
  Zet strepen op de grond in / voor je initiatief, zo geef je aan wat 1,5 meter is.
 • Werk op afspraak / in timeslots
  Geef (kleine groepjes) bezoekers een apart moment om zich in te schrijven / iets op te halen / in te leveren.
  Tip: er bestaan online tools voor afspraken / timeslots zoals calendly.com en appoint.ly
  Tip: zorg ervoor dat mensen ook telefonisch een afspraak kunnen maken; niet iedereen heeft een computer of smartphone
 • Hou gerief dat wordt teruggebracht apart 
  Tip: Voorzie een aparte ruimte / aparte bakken voor materiaal dat nog moet worden schoongemaakt / opgeruimd.
 • Overweeg leveringen aan huis
  Nuttig voor jullie? Realistisch?

 

Omgang met materialen

 • Schoonmaken
  Spullen die worden teruggebracht, kun je gewoon schoonmaken met water en zeep.
  Tip: voorzie vooral voldoende propere poetsdoeken en gebruik voor elke oppervlakte / elk voorwerp een nieuw (deel van een) poetsdoekje – meer info bij Sciencealert
  Tip: sommige spullen worden ook door gebruikers uitgetest, bv. kinderfietsjes bij Op Wielekes. Zorg ervoor dat je kunt schoonmaken na elke test met kindje (opnieuw: zorg daarbij voor voldoende schone poetsdoeken)
 • 3 dagen buffer
  Er blijft discussie over hoe lang het coronavirus blijft leven op een voorwerp.
  Tip: alles 3 dagen / 72u aan de kant zetten is een goede regel

 

Zorg voor vrijwilligers

 • Bewijs essentiële verplaatsing
  Zolang de overheid vraagt dat burgers enkel essentiële verplaatsingen maken, is het handig om een korte brief te voorzien die vrijwilligers bij zich kunnen houden als motivatie voor hun verplaatsing.
 • Voorzie (extra) mondmaskers, handschoenen en/of ontsmettende handgel 
  Tip: check of je vrijwilligers een eigen herbruikbaar mondmasker hebben, of ze weten hoe (vaak) dat moet worden gewassen – meer bij info-coronavirus.be
  Tip: handschoenen kunnen gebruikt worden mits ze proper blijven. Handgels kunnen ook gebruikt worden tussen iedere transactie
 • Wand in plexiglas?
  Misschien kan een extra wand jullie werkzaamheden vereenvoudigen / veiliger maken.
  Tip: vraag na in de buurt / bij vrijwilligers en leden hoe je zo’n wand kunt realiseren
 • Niet te veel tegelijk
  Beperk het aantal vrijwilligers, zodat ze voldoende afstand kunnen bewaren van elkaar en bezoekers.
  Tip: is de ruimte te klein, check dan of er buiten gewerkt kan worden

 

Communicatie met leden / bezoekers

 • Informeer je bezoekers ter plekke, stel ze gerust
  Het ministerie van Volksgezondheid stelt een overzichtelijke poster over hygiëneregels ter beschikking.
  Tip: hang die poster op om te tonen dat jullie de aanbevelingen volgen
 • Positieve communicatie naar je achterban
  Blijf communiceren! Zet een e-mailing op met uitleg over de corona-maatregelen van je deelinitiatief, deel die informatie ook via sociale media
  Tip: Dit kan kort en gekoppeld aan een positieve boodschap
  Tip: Vraag aan de leden of ze zelf iets kunnen betekenen voor je deelinitiatief. Sommigen hebben misschien meer tijd in deze periode en zin om dingen te doen (reparaties, contacten met de buurt of de overheid …)
  Tip: Verzoek leden niet te komen wanneer ze ziek zijn
 • Ledenbevraging organiseren? 
  Tip: een Amerikaanse gereedschapsbibliotheek stuurde een enquête naar de leden met vragen zoals: heb je een onmiddellijke nood aan spullen, zou je gebruikmaken van een contactloos ophaalsysteem, heb je interesse in online workshops?

 

Ondersteuning en medestanders

 • Steun van de lokale overheid?
  De (lokale) overheid treft diverse steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties. Komt jouw initiatief in de (financiële) problemen door de huidige maatregelen? Breng de lokale overheid daarvan op de hoogte.
  Tip: Unizo maakte deze checklist op voor een overleg met het gemeentebestuur
  Tip: De Koning Boudewijnstichting lanceert ook mogelijkheden voor ondersteuning
  Tip: De lokale overheid kan je initiatief misschien ook aan beschermende materialen helpen zoals mondmaskers en handschoenen
 • Hou je medestanders op de hoogte
  De lokale overheid en andere medestanders kunnen je helpen om extra reclame te maken wanneer je initiatief opnieuw opstart. Blijf hen op de hoogte houden.

 

Blijf delen!

Het Lerend netwerk deelinitiatieven is er voor jullie, tijdens en na Corona! Wij houden goed in de gaten hoe soortgelijke initiatieven in binnen- en buitenland (waaronder onze bibliotheken) tewerk gaan en laten graag praktijkvoorbeelden en tips circuleren.

Heb je een deeldepot dat tijdelijk gesloten is, of nog moet opstarten? Vul hier in of je al dan niet (terug) open gaat. Zo kunnen we elkaar vinden en vragen stellen. Repair&Share en Netwerk Bewust Verbruiken kunnen zo ook weten hoe ze de openingen kunnen ondersteunen via brede communicatie. Wil je iets vragen of meedelen via de mailinglijst voor deelinitiatieven? Mail dan naar info@repairshare.be.

Algemene tips voor culturele activiteiten

Voor de socio-culturele sector staan alle aanbevelingen handig uitgeschreven in deze GIDS. Zie ook www.coronagids.be