Repair&Share werd lid van ECOS

Repair&Share werd lid van ECOS

Repair&Share wil van repareren het nieuwe normaal maken. We stimuleren burgers om kapotte spullen te repareren en ondersteunen herstelinitiatieven. Onder de noemer ‘Recht op Repareren’ vragen we dat spullen ook effectief herstelbaar zijn. Daartoe is er regelgeving nodig, die bepaalt aan welke voorwaarden producten moeten voldoen als ze bij ons op de markt komen. Die regels worden vooral op Europees niveau gemaakt. Hoe gaat dat precies in zijn werk en hoe kunnen we daar onze stem laten horen? Die vraag bracht ons bij ECOS.

ECOS (European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation) is een internationale milieuorganisatie die ijvert voor milieu-criteria in de Europese regelgeving over producten. Denk aan een laag energieverbruik, een goede herstelbaarheid, geen schadelijke stoffen … Wanneer de leden van de Europese Unie nieuwe regels opstellen, schuift ECOS mee aan tafel om de NGO community te vertegenwoordigen. Omdat we betere Europese afspraken over de levensduur en herstelbaarheid van producten erg belangrijk vinden, werd Repair&Share lid van ECOS. Dit is het verslag van onze kennismaking met Mélissa Zill, de Programme Manager van het Energy and Climate Change Team van ECOS.

Mélissa Zill © Dani Oshi

Hoe pakt ECOS het aan om impact te hebben op de Europese wetgeving?

We proberen een goede balans te zoeken tussen een eenvoudige, krachtige boodschap voor het brede publiek en goed onderbouwde technische dossiers voor beleidsmakers. Naast campagne voeren zetten we in op goede contacten met beleidsmakers. Concreet doen we dat vooral door aanwezig te zijn op alle meetings. Daarnaast leveren we gedurende het hele proces technische bijdrages. Als wij daar niet zitten, dan zitten de beleidsmakers enkel met de industriële lobby rond de tafel en horen ze enkel die stem.

Wat is het belangrijkste moment in dat proces?

De media berichten doorgaans enkel over de stemming van een nieuwe wet maar het meeste werk gebeurt natuurlijk daarvoor. Een nieuwe wet start altijd met een voorbereidende fase. Wanneer daar vertrokken wordt van verkeerde veronderstellingen, dan leidt dat tot foutieve aanbevelingen aan de commissie en vervolgens tot slechte wetsvoorstellen. Daarom proberen we van bij het begin aanwezig te zijn, zodat we geen enkele stap missen.

Maar eigenlijk telt elke stap van het proces. Het is belangrijk dat we alles goed blijven opvolgen, contact houden met de betrokken beleidsmakers en op alle meetings onze standpunten herhalen.

Slaagt ECOS er altijd in om gehoor te krijgen?

Dat is lastig. De industriële lobby heeft meer middelen dan wij. De industrie heeft alle technische expertise over hun producten al in huis, terwijl wij telkens op zoek moeten naar externe experten. De industrie heeft voor elke productgroep een aparte lobby-groep, terwijl wij met ECOS expertise moeten opbouwen over alle producten. Dat maakt het niet alleen inhoudelijk uitdagend, het zorgt er ook voor dat de industrie veel sterker vertegenwoordigd is op de meetings met de beleidsmakers. In de meetings zijn wij doorgaans in de minderheid, dat kan het evenwicht tussen de spelers verstoren.

Welke rol zie jij weggelegd voor een organisatie als Repair&Share?

De dossiers waarover wij onderhandelen, zijn doorgaans erg technisch en complex. Daar wordt het brede publiek niet warm van. Toch is de publieke opinie een belangrijke pijler om verandering teweeg te brengen. Als zowel beleidsmakers als de industrie merken dat burgers en consumenten milieu-criteria belangrijk vinden, voelen ze meer de nood om te veranderen. Burgers mobiliseren en media-aandacht creëren is zeker iets waar Repair&Share ons mee kan helpen. Verder kunnen jullie ook druk zetten op jullie eigen overheid. Want die moet de Europese regels telkens in nationale of regionale regelgeving omzetten.

Bedankt voor het gesprek! We zijn blij dat we voor het technische lobbywerk op Europees niveau op organisaties als ECOS kunnen rekenen en steunen jullie dan ook met veel plezier.

Meer informatie over ECOS op ecostandard.org
Hier vind je meer over de lidmaatschappen van Repair&Share
Interview door Ester De Doncker en Rosalie Heens