Europa wil het consumenten makkelijker maken om duurzame keuzes te maken

Europa wil het consumenten makkelijker maken om duurzame keuzes te maken

Ben jij iemand die bij de aankoop van een nieuw product liefst voor de meest duurzame keuze gaat? Dan ervaarde je ongetwijfeld al dat dat vaak niet zo gemakkelijk is. Het is doorgaans moeilijk te achterhalen hoe lang het product zal meegaan, of het makkelijk herstelbaar is, welke grondstoffen erin zitten en in welke omstandigheden het gemaakt werd. En als er ecologische claims en labels op de verpakking staan, hoe betrouwbaar zijn die dan?

Goed nieuws: de Europese Commissie wil daar iets aan doen. Onder de noemer ‘Strengthening the role of consumers in the green transition‘ wil ze regels uitwerken die ervoor zorgen dat consumenten meer en betrouwbare informatie vinden over de duurzaamheid van producten. Zo willen ze ook greenwashing tegengaan.

Bij het uitwerken van deze regels geven ze burgers en organisaties de kans om hun mening hierover te geven. Met Repair&Share gaven we alvast deze input:

“We zijn blij dat de Europese Commissie greenwashing wil tegengaan en het voor consumenten gemakkelijker wil maken om duurzame keuzes te maken. Dat is dringend nodig. Heel wat mensen willen duurzame keuzes maken, maar botsen nog te vaak op onduidelijkheid en praktische drempels.

Duidelijke en correcte informatie spelen zeker een belangrijke rol. Consumenten zouden producten makkelijk moeten kunnen vergelijken op duurzaamheid, bijvoorbeeld met een betrouwbaar, duidelijk en eenvormig label dat in de hele EU gebruikt wordt. Wij pleiten ervoor om in dat label zeker de te verwachten levensduur en de herstelbaarheid van producten op te nemen. Bij de meeste producten heeft de productiefase immers een veel zwaardere ecologische impact dan de gebruiksfase. Producten die lang meegaan en herstelbaar zijn, zijn ook essentieel voor de transitie naar een circulaire economie. Een product dat lang meegaat, is dus vaak de meest ecologische keuze. In veel gevallen is het voor consumenten ook de goedkoopste keuze. Dat mensen hierover correcte informatie krijgen, lijkt ons een basisrecht.

We willen echter benadrukken dat correcte en betrouwbare informatie alleen niet volstaat om consumenten te stimuleren tot duurzame keuzes. Bijvoorbeeld: zolang repareren te duur, te traag of te omslachtig blijft, zullen consumenten er niet voor kiezen, ook al zijn ze beter geïnformeerd. Om consumenten effectief te versterken en het recht op repareren te garanderen, moeten ook praktische drempels uit de weg geruimd worden:

  • Producten moeten zo gemaakt zijn dat ze gedemonteerd en gerepareerd kunnen worden (bv vervangbare batterijen)
  • Consumenten moeten tijdens de te verwachten levensduur van het product toegang hebben tot wisselstukken, tegen een aanvaardbare prijs en levertermijn
  • Consumenten moeten tijdens de te verwachten levensduur van het product toegang hebben tot duidelijke informatie over hoe ze een product kunnen repareren
  • Consumenten moeten tijdens de te verwachten levensduur van het product toegang hebben tot cruciale soft- en firmware updates
  • Er moeten voldoende hersteldiensten zijn waar consumenten een kapot product kunnen laten repareren
  • De prijs van een reparatie mag niet ontmoedigend werken (bv niet hoger dan 50% van de aankoop van een nieuw toestel)

De Ecodesign regelgeving is een goed vertrekpunt, maar kan op deze vlakken nog uitgebreid en verbeterd worden naar consumentenrechten toe. We hopen dan ook dat de Europese Commissie ambitieus durft te zijn en een sterk regelgevend instrument uitwerkt dat consumenten niet alleen informeert en op hun verantwoordelijkheid aanspreekt, maar ook écht de mogelijkheid geeft om duurzame keuzes te maken.”

 

Wil jij ook jouw stem laten horen? Of die van ons versterken?

 

  • Geef jouw mening op de feedback-pagina van de Europese Commissie. Dat is nog mogelijk tot 1 september via deze link. De pagina is in het Engels, maar reacties mogen ook in het Nederlands.
  • Wie wil kan ook een enquête invullen met meer specifieke vragen. Vooral het tweede gedeelte van de enquête gaat over duurzaamheid en herstelbaarheid van producten. De enquête kun je tot 6 oktober invullen en vind je hier.