Repair&Share zet schouders onder broedplaats voor deel- en herstelinitiatieven in Hasselt

Repair&Share zet schouders onder broedplaats voor deel- en herstelinitiatieven in Hasselt

Het Grote Repareeronderzoek van Netwerk Bewust Verbruiken in samenwerking met Vlaanderen Circulair en tal van andere partners toonde aan dat Vlamingen een grote bereidheid tonen om spullen te (laten) repareren. Van de deelnemers aan dat onderzoek in 2019 antwoordde de helft dat ze meer zouden laten repareren als ze wisten hoe en waar. (Hier lees je daar meer over.)

In Hasselt komt nu een incubator voor deel- en herstelinitiatieven die daar een antwoord op biedt. “Het overgrote deel van burgers repareert liever goederen dan nieuwe te kopen. Onze incubator zet daarom vol in op een verlenging van de levensduur van apparaten en goederen”, zegt de Hasseltse schepen voor Circulaire Economie Joost Venken daarover.

De incubator bundelt en versterkt burgerinitiatieven die nu al actief inzetten op een langere levensduur van gebruiksgoederen en apparaten, zoals de Repair Cafés of fietsbibliotheek Op Wielekes. Daarnaast zal het project nieuwe burgerinitiatieven helpen opstarten, bruggen slaan naar circulaire ondernemers en burgers prikkelen om spullen zelf beter te onderhouden en te herstellen.

Voor de realisatie krijgt de Stad Hasselt een subsidie van VVSG. Vormingplus Limburg, de Hasseltse Repair Cafés en fietsbibliotheek Op Wielekes werken er actief aan mee. Ook Repair&Share zet enthousiast z’n schouders onder de nieuwe broedplaats voor deel- en herstelinitiatieven.

Match met lerende netwerken

Repair&Share zal de Stad flankeren met advies. “Wij staan klaar om samen met Vormingplus Limburg expertise over lerende netwerken van deel- en herstelinitiatieven in te brengen”, aldus Inez Louwagie, coördinator. “Met de ontwikkeling van een inspirerende toolbox mikken we ook op navolging in andere steden en gemeenten.”

Repair Cafés laten groeien

Hasselt telt vier Repair Cafés die mooie resultaten boeken. In Runkst, bijvoorbeeld, staan maandelijk ongeveer twintig vrijwilligers klaar die goed vijftig apparaten herstellen. “Onder de vleugels van deze incubator kan dat ongetwijfeld nog groeien”, meent maakt Frank Ilsbroux van Repair Café Runkst.

Voortbouwen op ervaring Op Wielekes

Ook Beatrice Cosemans, bezieler van Fietsbibliotheek Op Wielekes Hasselt, ziet veel potentieel: “We kunnen niet wachten op de bruisende samenwerkingen tussen deelinitiatieven die nu beter ondersteund kunnen doorgroeien. De incubator kan bijvoorbeeld de doorstart van een materialen- en gereedschapsbibliotheek vergemakkelijken.”

Past in ambitieus klimaatbeleid

Spullen langer gebruiken is voor veel mensen een kleine moeite, maar het betekent meteen veel winst voor milieu en klimaat. Deze grafiek uit onze Recht op Repareren campagne illustreert het belang treffend:


Hier vind je meer facts & figures over repareren

Door in te zetten op hergebruik, delen en repareren, zal Hasselt zijn materiaalgebruik en dus zijn uitstoot fors kunnen terugdringen. “Maar voor ons gaat dit project ook verder. Door dure aankopen uit te stellen kunnen we schulden en armoede vermijden. Het delen van materialen kan dan weer buurtvorming en inclusie in de hand werken. Niet voor niets is aandacht voor de kwetsbaarste Hasselaren een pijler van het Hasselts klimaatactieplan,” aldus Hasselts schepen Joost Venken.

Via Repair&Share blijf je zeker op de hoogte over dit veelbelovende project.

 

Foto’s: Repair Café Runkst en Op Wielekes Hasselt