Repareren niet economisch rendabel volgens professionele herstellers van huishoudtoestellen

Repareren niet economisch rendabel volgens professionele herstellers van huishoudtoestellen

Repair&Share liet onderzoeken hoe professionele herstellers de toekomst van hun sector zien

Samen met De Transformisten –nieuwe naam van Netwerk Bewust Verbruiken– organiseerde Repair&Share een bevraging van professionele herstellers van kleine elektrische huishoudtoestellen in Vlaanderen. (Daarmee bedoelen we toestellen zoals broodroosters, waterkokers, stofzuigers…) Zo brachten we in kaart welke drempels en hefbomen voor repareren professionele herstellers ervaren. Onderzoeksbureau Möbius nam de bevraging voor haar rekening en voerde eind 2020 twaalf diepte-interviews uit met geautoriseerde service centers, zelfstandige herstellers, zelfstandige verkopers met een eigen hersteldienst, producenten, retailers en Kringwinkels. Vandaag is het verslag af en komen we met de resultaten naar buiten!

Wat voorafging

Het Grote Repareeronderzoek dat liep in 2018-2020 bracht al in kaart wat gebruikers en herstellers van Repair Cafés (vrijwilligers) stimuleert of tegenhoudt om spullen te (laten) repareren. Daar bouwt deze bevraging van professionele herstellers op verder.

Voor een effectief klimaatbeleid én een toekomstgericht tewerkstellingsbeleid

We horen regelmatig dat de professionele hersteller tot een uitstervend ras behoort. Er zou te weinig animo zijn voor het vak en de sector. Repair&Share wil die trend helpen keren. De levensduur van producten verlengen door meer te herstellen, is immers een onmisbaar onderdeel van een effectief milieu- en klimaatbeleid. De job van hersteller herwaarderen past ook in een toekomstgericht tewerkstellingsbeleid.

Wat vertelt het onderzoek ons over het herstellandschap in Vlaanderen? Hoe gaat Repair&Share ermee aan de slag?

Er is in Vlaanderen nauwelijks een reparatiemarkt voor kleine huishoudtoestellen buiten de wettelijke garantie van twee jaar. De belangrijkste drempel is dat herstelwerk vandaag niet economisch rendabel is. Dat ligt niet alleen aan de hoge loonkost maar ook aan de hoge kostprijs en lange levertermijn van wisselstukken. Ook het lage bewustzijn van gebruikers over de mogelijkheden en de impact van herstellen en de mentaliteit van verkopers, die liever nieuwe toestellen verkopen, is vandaag een drempel.

Repair&Share legde de herstellers die werden bevraagd in dit onderzoek een aantal concrete aanbevelingen voor om drempels weg te werken, zoals het verlengen van de wettelijke garantie, het invoeren van een repair-score, een BTW-verlaging voor herstel van elektrische toestellen of het goedkoper maken van wisselstukken. Bij de herstellers is er een grote bereidheid om samen te sleutelen aan effectieve maatregelen die van herstellen de logische keuze maken. Repair&Share leert uit dit onderzoek ook dat er nog veel nood is aan sensibilisering rond de impact van repareren. Daar maken we verder werk van samen met De Transformisten (dat is de nieuwe naam van Netwerk Bewust Verbruiken).

Opvallend is dat zelfstandige herstellers meer drempels ervaren dan herstellers die aan een bepaald merk verbonden zijn. Repair&Share versterkt de stem van alle herstellers, ook de onafhankelijke herstellers die nog geen federatie of platform hebben dat hun belangen verdedigt.

Meer lezen

 

foto Florian Stoellinger

 

Financiering

Het onderzoek kreeg steun van Vlaanderen Circulair. De ondersteuning die Repair&Share ontvangt van de Europese Commissie in het kader van het Interreg North-West Europe-project ‘Sharepair’ maakte het mee mogelijk.