Oproep aan Europa: zorg ervoor dat printers langer meegaan

Oproep aan Europa: zorg ervoor dat printers langer meegaan

Op 26 mei 2021 deed Repair&Share mee met een actie van de Europese Right to Repair campagne aan de Europese Commissie (op het Schumanplein in Brussel). Onze boodschap was: Europa moet dringend meer ambitie tonen om printers duurzamer en herstelbaar te maken.

Printers: typevoorbeelden van vroegtijdige veroudering

Als het over vroegtijdige veroudering gaat, zijn printers een van de typevoorbeelden. De toestellen gaan te snel kapot. Uit cijfers die de Europese Right to Repair campagne verzamelde, blijkt dat de meeste printers maximum 3 jaar meegaan. Slechts 4% van de printers gaat langer dan 5 jaar mee. De inktcartridges moeten snel vervangen worden en veroorzaken te veel afval voor de beperkte hoeveelheid inkt die ze bevatten.

Komt de Europese Commissie haar belofte na?

Vorig jaar beloofde de Europese Commissie in haar Circular Economy Action Plan om dat probleem aan te pakken. Ze gaf de sector tot september 2020 de tijd om zelf met een voorstel te komen. Indien fabrikanten zelf niet met een ambitieus voorstel zouden komen, zou de Commissie regels opleggen. Ondertussen zijn we acht maanden verder en nog steeds leveren de onderhandelingen tussen de Commissie en de fabrikanten geen tastbare resultaten op.

De vroegtijdige veroudering van printers legt een zware last op het klimaat en op de portemonnee van consumenten. Het is duidelijk dat we niet op de fabrikanten kunnen rekenen om dat probleem aan te pakken. Met een symbolische actie in Brussel gericht aan de Europese Commissie en aan de pers vragen we om dringend werk te maken van een sterke regelgeving die paal en perk stelt aan praktijken van vroegtijdige veroudering van printers en inktcartridges.

De Right to Repair Europe campagne werkte ook samen met enkele Europese Parlementsleden om de Europese Commissie per brief tot actie op te roepen. Enkele Europarlementariërs kwamen ook naar de actie om hun steun te betuigen. Hopelijk komt de boodschap aan!

Meer informatie

Lees ook het Engelstalige artikel op de site van Right to Repair Europe: ‘Europe, we need rules for printers – not promises‘.