Week van de (digitale) geletterdheid

Week van de (digitale) geletterdheid

8 september werd door Unesco uitgeroepen tot de internationale dag van de Geletterdheid. Dit jaar staat de week van 6 tot 10 september volledig in het teken van de digitale kloof.

We kunnen ons vandaag geen leven zonder internet en IT voorstellen: online bankieren, elektronische formulieren, videobellen, sociale media,… We zijn met z’n allen aanwezig op digitale platforms en spenderen een groot deel van onze dag online.

Het afgelopen anderhalf jaar zette de digitalisering van ons dagelijks leven zich in sneltempo verder. Terwijl de begrippen telewerk en afstandsonderwijs rond onze oren vlogen, bleek al snel dat het digitale leven niet voor iedereen zo vanzelfsprekend was.

Niet iedereen mee op de digitale trein

De trein der digitalisering gaat snel maar niet iedereen heeft de nodige digitale kennis, vaardigheden of middelen om met vertrouwen te kunnen participeren op digitale platforms.

“1 op 5 Vlamingen (ook jongeren) mankeert de digitale basisvaardigheden om digitaal te kunnen functioneren, en met vertrouwen te kunnen participeren in telewerken, afstandsonderwijs enzovoort.” (imec.digimeter, 2020). 

Ook jongeren tussen 16 en 34 jaar ondervinden moeilijkheden in een digitale context. Maar liefst 8% worstelt met digitale basisvaardigheden. Bovendien geeft 15% van de jongeren aan dat ze technologie vaak mijden omdat ze er niet vertrouwd mee zijn of het niet snappen.

Het coronajaar 2020 legde de digitale kloof pijnlijk bloot. Ook voor jongeren was de digitale opstap geen evidentie: 32% gaf aan dat ze tijdens de ‘lock-down’ niet klaar waren om plots alles via online en digitale platformen te doen.

Naast het gebrek aan digitale kennis en vaardigheden, blijkt ook het tekort aan toestellen een groot obstakel te zijn. Nog veel gezinnen hebben vaak niet voldoende toestellen om elk gezinslid digitaal mee te bedienen.

Deel IT 

Samen met Deelbaar Mechelen lanceerde Repair&Share het Deel IT-initiatief. “Deel IT Mechelen wil digitale kansen creëren voor elke leerling en de digitale kloof dichten”, vertellen Kris Bauwelinck en Joke Jannes, vrijwilligers bij Deelbaar Mechelen. Via een deelsysteem staan laptops ter beschikking voor leerlingen die dat nodig hebben. De laptops worden gratis uitgeleend, niet verkocht. Als de leerling de laptop niet meer nodig heeft, komt de laptop gewoon terug in het systeem.

“Deel IT Mechelen ontstond vanuit de wil om binnen de deeleconomie rond digitalisering te werken en lijnen te trekken naar kansengroepen. Grote hoeveelheden bedrijfslaptops die niet meer gebruikt worden, kunnen makkelijk in een deelsysteem worden benut.” (Kris Bauwelinck)

Enkele jaren geleden startten de vrijwilligers van Deelbaar Mechelen een Deel IT-punt op, toen nog de Digibib genaamd. De vrijwilligers stonden in voor persoonlijke opvolging van leerlingen die een laptop uit het systeem gebruiken, alsook voor de technische ondersteuning en het onderhoud van de laptops.

“In het begin liepen we met de vrijwillige buddywerking een beetje vast omdat het heel tijdsintensief was ondersteuning te bieden aan leerlingen die een laptop uit het systeem lenen. Dat hebben we opgelost door goed samen te werken met scholen en leerkrachten. Bij de opstart van een Deel IT-punt is het voor de opvolging belangrijk om mensen te zoeken die dichtbij de leerlingen staan.” (Joke Jannes)

Sinds vorig jaar, onder impuls van de coronacrisis, stapte de Stad Mechelen mee in het het Deel IT-verhaal. Stad Mechelen fungeert sindsdien als aanspreekpunt van de uitleendienst en zorgt voor de eerstelijnsondersteuning. Leerkrachten en zorgcoördinatoren van scholen vragen bij een aanmeldpunt van de stad laptops aan voor gezinnen die daar nood aan hebben. Deze aanvraag wordt dan doorgegeven aan Deelbaar Mechelen, die afgeschreven laptops inzamelen en gebruiksklaar maken. De vrijwilligers staan paraat voor technische ondersteuning als dat nodig is. Als een laptop defect is, krijgt de leerling een nieuwe laptop en wordt de kapotte laptop hersteld.

“We zorgen niet alleen dat iedereen toegang heeft tot een laptop, maar dat mensen ook ondersteuning krijgen om met die laptop te kunnen werken. We zorgen dus niet alleen voor de hardware, maar ook voor de ondersteuning daarrond.” (Joke Jannes)

Deel IT wil kansen creëren voor jongeren om digitale vaardigheden te ontwikkelen en de digitale kloof wegwerken. Binnen een circulair deel- en uitleensysteem krijgen afgeschreven en gebruikte laptops een tweede leven. Zo verkleinen we niet alleen de digitale kloof maar ook de elektronische afvalberg.

Wil je zelf ook een Deel IT-punt opstarten? Surf dan naar https://repairshare.be/handleiding-deel-it/ en download gratis onze handleiding. Voor meer informatie, mail naar jo@repairshare.be.

Een initiatief van Repair&Share en Deelbaar Mechelen in samenwerking met Cera.