Schepen Michèle Hostekint over herstelcultuur in Roeselare

Schepen Michèle Hostekint over herstelcultuur in Roeselare

16 oktober was het International Repair Day. Met Repair&Share waren we die dag in Roeselare, die als eerste stad de Recht op Repareren campagne onderschreef. We gingen in gesprek met schepen Michèle Hostekint (bevoegd voor Natuur en Bos, Wonen, Klimaat en Duurzaamheid, Gezondheids- en Armoedebeleid, Diversiteit en Gelijke Kansen en Integratie) over de groeiende herstelcultuur in Roeselare.

Wat heeft jullie overtuigd om de Recht op Repareren campagne te onderschrijven?

Stad Roeselare zet al een tijdje in op duurzaamheid, recycleren en hergebruiken. Het repair-verhaal sluit daar goed aan bij aan. We willen de bewoners van Roeselare meenemen in een transitie naar een meer circulaire en klimaatvriendelijke stad. We willen aantonen dat er alternatieven zijn en ervoor zorgen dat spullen een tweede leven krijgen door ze te herstellen. 

Hoe sensibiliseert Stad Roeselare rond repair?

We creëren ruimtes om repair initiatieven mogelijk te maken. Het Makerslab in RSL Op Post is een soort repair hub geworden. Er gaan tal van evenementen en workshops door om mensen te begeleiden bij het herstellen van hun spullen. Momenteel wordt ook geëxperimenteerd met nieuwe technologieën zoals 3D printing

Op International Repair Day lanceerden we het digitaal platform ‘Roeselare Repareert’. Daar is heel wat informatie te vinden over de herstelmogelijkheden in Roeselare. We hopen dat deze online tool nog meer mensen zal overtuigen om hun spullen te herstellen of laten herstellen. 

Hoe zien jullie de evolutie van de herstelcultuur in Roeselare?

We merken dat het thema ondertussen heel sterk is gaan leven in Roeselare. Elke maand vindt er een Repair Café plaats. Vroeger was dat 4 keer per jaar. Zelfs tijdens corona zochten mensen elkaar -digitaal- op om spullen te repareren. Activiteiten rond repair bereiken een steeds breder publiek en we zien ook meer en meer jongeren die met het thema bezig zijn.

Heeft u nog tips voor andere steden en gemeenten om meer in te zetten op herstel?

Mijn belangrijkste tip is: begin eraan en durf de eerste stap zetten. Heel veel mensen staan ervoor open om meer te repareren, maar ze weten vaak niet waar ze in hun stad of gemeente naartoe kunnen. Creëer ruimtes die dergelijke initiatieven en ontmoetingen mogelijk maken, zowel digitaal als fysiek. We hopen uiteraard dat andere lokale overheden zullen volgen en vooral dat nationale beleidsmakers meer werk maken van ambitieuze wetgeving rond hergebruik en herstel.