Herstelbedrijf Total Tech Support onderschrijft de Recht op Repareren Campagne

Herstelbedrijf Total Tech Support onderschrijft de Recht op Repareren Campagne

Waarom beslist een professioneel herstelbedrijf de Recht op Repareren campagne te steunen? We gingen in gesprek met zaakvoerder Matthias Ledoux.

Wat doet Total Tech Support?

Matthias: “Total Tech Support onderhoudt en herstelt vooral computers, laptops en smartphones. Daarnaast neem ik ook televisies, radio’s en kleine huishoudtoestellen onder handen. Dat maakt mijn werk gevarieerder en ik kan klanten zo ook meer service bieden.”

Waarom onderschrijft Total Tech Support de Recht op Repareren Campagne?

Matthias: “Het moet voor iedereen makkelijker worden om te repareren. Niet alleen voor professionele herstellers, maar ook voor consumenten. Alleen zo zullen we een herstelcultuur krijgen. Die is er in België veel te weinig. Zeker als je vergelijkt met landen als India, China of de VS, dan wordt hier heel weinig hersteld. Als mensen merken dat producten makkelijk herstelbaar zijn, dan zullen ze ook veel meer geneigd zijn om dingen te herstellen of te laten herstellen.”

“Een herstelcultuur is niet alleen belangrijk om de repair sector te doen groeien. Ik vind ook dat we als samenleving bewuster moeten omgaan met ons grondstoffenverbruik. We moeten ons grondstoffenverbruik beperken en zorg dragen voor onze toestellen en de materialen waarmee ze gemaakt zijn.“

Hoe kan de Recht op Repareren beweging volgens jou een verschil maken?

Matthias: “Verschillende smartphonefabrikanten maakten het de voorbije jaren steeds moeilijker om batterijen of andere onderdelen te vervangen. Dat doen ze door meer lijm te gebruiken. Maar vooral ook door hun toestellen zo te programmeren dat ze foutmeldingen geven als je er een nieuw onderdeel inzet. Van huishoudtoestellen vind je ook veel minder technische schema’s dan vroeger. Ik vind het een goede zaak dat de Recht op Repareren beweging dit aanklaagt. En dat ze er bij politici op aandringt om praktijken te verbieden die repareren opzettelijk duur of moeilijk maken.”

“Daarnaast krijgen mensen vandaag amper te horen of te zien dat repareren een interessante optie is. Ze kennen de mogelijkheden nog veel te weinig. De Recht op Repareren campagne kan helpen om mensen daar meer bewust van maken. Ze kan het herstel aanbod bekender maken en mensen stimuleren om vaker voor reparatie te kiezen.”

Professionele herstelbedrijven die de Recht op Repareren campagne willen onderschrijven kunnen dat doen via deze link.

Foto’s: Total Tech Support
Meer over Total Tech Support op www.totaltechsupport.be