EU ontwerpvereisten & Ecodesign – gemiste kansen

EU ontwerpvereisten & Ecodesign – gemiste kansen

Bron: tekst R2R Europe

Op donderdag 17 november 2022 stemmen nationale EU-experten over het wetsvoorstel van de Europese Commissie inzake Ecodesign en duurzame ontwerpvereisten voor mobiele telefoons en tablets

Dit voorstel vormt een belangrijke mijlpaal op Europees niveau om energie-efficiënte, repareerbare en onderhoudsvriendelijke toestellen te ontwerpen en de elektronische afvalberg te verkleinen. Althans dat zou het kunnen zijn…

Ondanks de voorgestelde maatregelen, laat de Europese Commissie belangrijke zaken liggen. Grote mazen in de wet hebben betrekking op software gerelateerde problemen of toegang tot repair-informatie en reserveonderdelen. Fabrikanten zullen dus nog steeds de overhand hebben op onafhankelijke herstellers en consumenten.

Er zijn wereldwijd meer mobiele telefoons in gebruik dan het totale aantal mensen op aarde. Alleen al in de EU worden elke seconde meer dan 6 smartphones verkocht.

Lacunes in het wetsontwerp

Beperkte toegang tot repair-informatie en reserveonderdelen

Het wetsvoorstel stelt dat repair-informatie tot 7 jaar na de lancering van een model ter beschikking moet blijven. In theorie geldt dit enkel voor ‘nationaal erkende’ professionele herstellers. Het staat de fabrikant vrij om te beslissen of de professionele reparateur “over de technische bekwaamheid beschikt om smartphones of tablets te repareren”. Fabrikanten mogen bovendien een redelijke vergoeding vragen voor de toegang tot deze informatie, die zij volgens het wetsvoorstel verplicht ter beschikking moeten stellen.

Ook qua toegang tot reserveonderdelen is het wetsvoorstel weinig ambitieus. De lijst van beschikbare onderdelen is groter voor ‘erkende’ professionele herstellers dan voor bijvoorbeeld consumenten en Repair Cafés. Dit onderscheid is gebaseerd op ongefundeerde veiligheidsoverwegingen. Repair Cafés of andere repair-initiatieven zouden dezelfde toegang moeten genieten tot reserveonderdelen als professionele herstellers.

Fabrikanten mogen reparatie via software blokkeren met behulp van part pairing

Part pairing dient ter controle voor wie bepaalde soorten reparaties mag uitvoeren en wie niet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de koppeling van reserveonderdelen aan een apparaat via een uniek serienummer. Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen wordt in de ontwerptekst niet uitdrukkelijk toegestaan. Als een professionele hersteller een van deze onderdelen moet vervangen, worden ze mogelijk niet aanvaard, of verliezen ze een deel van hun functionaliteit. Niet-originele onderdelen zijn vaak minder duur en meestal even goed als de originele wisselstukken van de fabrikant.

Inconsistente termijnen voor de beschikbaarheid van repair elementen

Gebruikers en vakmensen moeten gedurende 7 jaar toegang hebben tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Maar andere vereisten, zoals reserveonderdelen, software en beveiligingsupdates, zijn slechts voor een kortere periode verzekerd. Dit zal leiden tot situaties waarin eindgebruikers en professionele reparateurs wel toegang hebben tot reparatie-informatie, maar niet tot de reserveonderdelen die nodig zijn om de reparaties uit te voeren, of de beveiligingsupdates om de apparaten veilig te houden.

De criteria van de reparatie-index houden geen rekening met de prijs van reserveonderdelen.

De prijs van reserveonderdelen beïnvloedt de keuze van gebruikers om een smartphone te repareren of te vervangen. Het is ook een van de belangrijkste kenmerken van de Franse repair index. Het weglaten ervan uit de Europese index zal de doeltreffendheid ervan aanzienlijk verminderen.

Het staat de fabrikant vrij om te beslissen of de professionele reparateur "over de technische bekwaamheid beschikt om smartphones of tablets te repareren". Fabrikanten zullen dus nog steeds de overhand hebben op onafhankelijke herstellers en consumenten.

Europese Right to Repair campagne

Er zijn wereldwijd meer mobiele telefoons in gebruik dan het totale aantal mensen op aarde. Alleen al in de EU worden elke seconde meer dan 6 smartphones verkocht. De Europese lobbygroep R2R Europe formuleerde stevige feedback op het wetsvoorstel om de milieu impact – die voornamelijk ontstaat bij de fabricage van deze apparaten – aan te pakken. 

De algemene klimaatambitie van de maatregelen ligt bovendien veraf van de Europese klimaatdoelstellingen. De uitvoering van de huidige ontwerpwet zou bijdragen tot een emissiereductie van 33% tegen 2030 in plaats van de voorgestelde reductie van 55%.

We weten dat EU-burgers meer willen repareren. Repair zou mainstream en breed toegankelijk moeten zijn. We hebben nood aan wetgeving die het Recht op Repareren echt valideert, met ruime en gratis toegang tot informatie en onderdelen voor alle partijen – zowel professionele herstellers, Repair Café vrijwilligers als consumenten. Hoelang moeten we nog wachten op beloftevolle acties van de Europese Unie om deze sectoren beter te reguleren?

De tekst waarover op 17 november zal worden gestemd, is verre van ambitieus genoeg wat betreft de toegang tot reserveonderdelen, part-pairing en software-updates op lange termijn. We eisen bovendien betere voorwaarden voor een Europese Repair Score. In een brief aan nationale deskundigen roept R2R Europe de EU op om burgers een echt Recht op Reparatie te geven, met inbegrip van:

  • Duidelijke en eerlijke informatie over de prijs van reserveonderdelen
  • Een verbod op software die herstelbaarheid beperkt
  • Gelijke toegang tot reserveonderdelen en informatie voor alle herstellers
  • De minimumduur van de beschikbaarheid van reserveonderdelen, herstelinformatie en software updates zou allemaal op dezelfde periode gezet moeten worden, nl. op 7 jaar.

Om deze brief kracht bij te zetten, verzamelen we donderdag 17 november 2022 om 9h voor het ‘Albert Borschette Conference Centre’ (Froissartstraat 36, Etterbeek) waar de vergadering en de stemming over het wetsvoorstel zullen plaatsvinden.

Lees ook: https://repair.eu/news/the-eu-commissions-plan-for-sustainable-design-of-smartphones-and-tablets-is-out-is-it-enough/