Een bezoek aan de Elektroleerplek in Hasselt

Een bezoek aan de Elektroleerplek in Hasselt

De Elektroleerplek in de Deelfabriek in Hasselt is unieke en inspirerende ruimte. Hier komen elke maand elektro herstellers van verschillende Limburgse Repair Cafés samen om te leren van elkaar. Op het Repair Café is er vaak niet genoeg tijd om toestellen in detail te bekijken. Mieke Vanoppen, vormingswerker bij Avansa Limburg voelde dus de nood aan aparte bijeenkomsten naast de reguliere werkingen van de Repair Cafés.

ELEKTRO KAN JE LEREN

Op de allereerste bijeenkomsten kwamen elektro herstellers van de Repair Cafés apart samen om te sleutelen aan toestellen. Tijdens de coronaperiode gingen ze een stapje verder door online reparaties te bespreken en kennis te delen. Deze uitwisselingen bleken enorm waardevol. Nu is de elektroleerplek niet enkel een ruimte waar ze samen aan toestellen kunnen sleutelen, maar waar ze die kennis ook met elkaar delen.

De Leerplek biedt ruimte aan herstellers om apparaten beter te begrijpen door toestellen volledig te ontleden en door vragen te stellen aan elkaar. “Een tweede opinie is vaak heel leerrijk”, aldus Gilbert (Repair Café Runkst).

“In tegenstelling tot het Repair Café is hier wel tijd om bijvoorbeeld hulp te vragen aan iemand anders, zonder dat daardoor een andere herstelling stilvalt. Je kan hier iets openbreken of zelfs kapot maken, om te leren hoe een toestel werkt. Met deze info kunnen we dan verder aan de slag om andere toestellen gemakkelijker te repareren.”

Anderzijds biedt de Leerplek ook ruimte voor theoretische presentaties of filmpjes om met de groep te delen. Elke bijeenkomst in de Leerplek draait rond een bepaald thema. De herstellers kunnen aangeven in een document waar ze graag iets over willen bijleren. Elke maand bereidt een van de herstellers dan iets voor waarin hij zijn kennis met de groep deelt. Daarna gaan ze samen aan de slag.

“We proberen een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de theoretische achtergrond en de basiskennis die nodig is voor een herstelling en anderzijds het praktische luik en ruimte om aan de apparaten te sleutelen.”

De groep is een interessante mix. Er zijn veel herstellers bij met enorm veel technische bagage. In de Leerplek leeft een fijne dynamiek met heel wat respect voor elkaar. “De herstellers leren veel bij en ze komen ook gewoon voor de gezelligheid.”, aldus Mieke. “We komen hier ook voor jou hé, Mieke”, vertelt een van de vrijwilligers er al lachend en met een knipoog bij.

DE GOUDEN RAAD VAN MIEKE

“Als je als organisatie of Repair Café zelf een Leerplek wilt starten, moet je zeer goed overdenken wat je precies wilt bereiken.”, aldus Mieke. “Ook voor het praktische luik, moet je enkele overwegingen maken. Wij hebben goede afspraken met de Kringloopwinkel die apparaten voor ons aan de kant houdt die we dan kunnen herstellen. De herstelde toestellen worden opgehaald door een armoedevereniging en gaan naar mensen die het kunnen gebruiken.”

“De grootste valkuil bij de opstart is om je te storten op kapotte toestellen en zoveel mogelijk hersteld te krijgen. De herstellers zijn hier om te leren, niet om te presteren. Ze vinden het altijd fijn als ze iets kunnen herstellen, maar ze durven ondertussen ook al de tijd nemen om toestellen te ontleden en notities te nemen.”

Wil je meer weten over de Elektroleerplek en andere ondersteuning van Repair Cafés in Limburg? Ontdek alle info op de website van Avansa Limburg.

In het INTERREG-NWE project Sharepair zet Repair&Share in op het versterken van de repairkennis – en vaardigheden van Repair Café vrijwilligers. We delen goede praktijken rond kennisopbouw en -uitwisseling met de brede Repair Café community.