Publieksbevraging Circulaire Economie

Publieksbevraging Circulaire Economie

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzoekt hoeveel, hoe en waarom particulieren producten herstellen, hergebruiken, renoveren of delen. Met een verkennende publieksbevraging hoopt VITO handige input te krijgen voor dat onderzoek. 

De survey bevat in totaal 30 vragen. De gegevens die je deelt worden correct behandeld. Ze worden enkel geanonimiseerd verwerkt voor wetenschappelijke doeleinden. VITO werkt voor deze bevraging samen met HIVA-KULeuven i.h.k.v. het Michelle-project, met steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Meer weten? Contacteer wim.vanopstal@vito.be.

Door deel te nemen aan deze bevraging help je de herstel- en hergebruiksgewoonten in Vlaanderen beter in kaart te brengen. Bovendien maak je kans op één van de 20 pakketten met LED-lampen. Ready? Set. Go!