De reparatiesector is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Reparen is arbeidsintensief werk dat moeilijk naar het buitenland kan worden verplaatst.

 

In opdracht van de Europese Commissie onderzocht Deloitte wat het effect zou zijn op de Europese economie als we producenten zouden verplichten om wisselstukken en herstelinformatie voor langere tijd beschikbaar te stellen aan professionele herstellers. Wat bleek? Het aantal lokale, kwalitatieve jobs in alle EU-lidstaten zou toenemen. We zouden vooral een stijging zien bij herstellers, fabrikanten en handelaars van wisselstukken en verkopers van tweedehands producten. Ook de omzet en winst van die sectoren zouden groeien. De omzet van producenten en verkopers van nieuwe producten zou dalen, met een zeer beperkt jobverlies in Europa. Dat komt omdat de effectieve productie van consumentengoederen veelal buiten Europa gebeurt. Daarnaast zouden handelaars en producenten moeten investeren in lokale hersteldiensten, innovatie en onderzoek, wat het verlies aan Europese jobs grotendeels zou compenseren.

 

Volgens OVAM kan de circulaire economie in Vlaanderen 27.000 nieuwe jobs creëren. Uit onderzoek van VITO blijkt dat het uitbouwen van een professionele herstelsector de lokale economie zal stimuleren en het aantal jobs in België netto zal doen stijgen.

 

Bronnen
Deloitte: Study on socioeconomic impacts of increased reparability – Final Report. Prepared for the European Commission DG ENV, 4 mei 2016
Nieuwsbrief Milieu en Economie, NL: ‘Beleid ter bevordering van de circulaire economie heeft een macro-economische impact’ door Jan Brusselaers en Yoko Dams van VITO, 10 oktober 2019
OVAM: De bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid, 17 mei 2018