24000

REPAIRCAFÉS

BESPAARDEN

400000

KILO AFVAL


Repair Cafés zijn lokale bijeenkomsten waar mensen (samen) kapotte spullen herstellen, van kledij tot elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers … Bezoekers brengen kapotte spullen mee en krijgen hulp en advies van deskundige vrijwilligers. Zo installeren Repair Cafés weer een cultuur van herstellen in de samenleving en voorkomen we samen een hoop afval en CO2-uitstoot.


De impact van Repair Cafés

 

Stichting Repair Café International maakt regelmatig een schatting van het aantal Repair Cafés en herstellingen op Repair Cafés. De laatste schatting dateert van 2020. Toen waren er wereldwijd 2.100 Repair Café groepen, die samen zo’n 24.000 Repair Cafés organiseerden. Op een Repair Café bijeenkomst worden gemiddeld 25 reparaties uitgevoerd, waarvan er gemiddeld 18 succesvol zijn. Samen voorkwamen de Repair Cafés wereldwijd in 2020 zo’n 400.000 kilo afval. Dat is ongeveer even veel als het gewicht van een volle Boeing 747, met passagiers, vracht en brandstof aan boord.

 

In Vlaanderen zijn een 160-tal Repair Café groepen actief. Als we de berekening van Stichting Repair Café doortrekken, dan besparen zij jaarlijks 34.560 kg afval, of 216 kg per Repair Café groep. Zo helpen ze Vlaamse steden en gemeenten om afval te besparen, de circulaire economie te stimuleren, de materialenvoetafdruk en CO2-uitstoot van hun inwoners te verkleinen. Ze moedigen mensen aan om hun spullen te onderhouden en te repareren en helpen er mee voor zorgen dat repareren (weer) de normaalste zaak van de wereld wordt. Dat doen ze gratis en met veel enthousiasme.

 

Repair Cafés zijn niet alleen goed voor het milieu en klimaat. Ze hebben in de gemeente of stad ook een positieve sociale impact: ze zorgen voor vrijwilligerswerk, ontmoeting tussen buurtbewoners en versterken de lokale veerkracht door hun technische kennis en ervaring door te geven aan de bezoekers.

 

Meer feiten & cijfers over de Repair Cafés in Vlaanderen

 

Repair Café groepen in Vlaanderen zijn er in alle maten en gewichten. In enkele steden zijn er verschillende groepen actief en kun je tweewekelijks naar een Repair Café, op andere plaatsen kun je maandelijks naar het Repair Café en andere groepen beperken het tot enkele keren per jaar. Ook de grootte van de vrijwilligersgroepen loopt sterk uiteen: van 8 tot 60.

 

In alle Repair Café groepen worden kleine elektrische toestellen gerepareerd. Dat zijn immers toestellen waarmee je niet terecht kunt bij professionele herstellers. Voor hen is doorgaans economisch niet haalbaar om deze toestellen te repareren. Veel Repair Cafés doen ook kleine fiets- en textielherstellingen. In sommige Repair Cafés kun je terecht om software problemen van je computer of smartphone op te lossen, of zelfs voor hulp bij het vervangen van een scherm of batterij (als je die de onderdelen zelf meebrengt). En zijn ook Repair Cafés met vrijwilligers die messen kunnen slijpen, vanalles kunnen lijmen, houten meubeltjes of zelfs boeken herstellen.

 

* Wil je weten waar er een Repair Café in je buurt is en wat ze repareren? Zoek het op de Repair Kaart.
* Wil je weten wanneer het Repair Café in je buurt open is? Zoek het op in de Repair Café Agenda.
* Wil je als Repair Café berekenen hoeveel afval en CO2 je met jullie activiteiten uitspaart? Dat kan! Er bestaan hiervoor verschillende online tools, zoals RepairConnects en de Fixometer van Restarters. Meer info en handleidingen over deze twee tools vind je hier op onze webpagina voor Repair Cafés.

 

Bronnen:

Stichting Repair Café International, 2020, Jaarverslag 2019.
Repair&Share vzw, Jaarlijkse telling van Repair Cafés, 2023.