Projectfiche: Deel IT

Een sociaal inclusief deelsysteem van digitale toestellen voor kwetsbare gezinnen

 
Projectperiode: 2021-2024
Leading partners: Repair&Share, Cera en Deel IT Deelbaar Mechelen
Met de steun van: Cera

Deel IT wil de digitale kloof en ongelijke onderwijskansen van financieel kwetsbare gezinnen verkleinen door in samenwerking met lokale partners DEEL IT punten op te starten over heel Vlaanderen. In deze DEEL IT punten kunnen gezinnen terecht om een gratis PC of ander toestel te lenen, afhankelijk van hun eigen noden en vaardigheden. 

DEEL IT punten bieden gezinnen niet alleen een degelijk toestel, maar ook toegang tot het internet, technische ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van de laptops via een buddywerking. Door in te zetten op gedeeld gebruik van IT materiaal, dat zo lang mogelijk in de kringloop wordt gehouden, draagt het project bij aan de sociaal inclusieve en circulaire economie.

Doel: digitale middelen aanbieden voor kwetsbare gezinnen, levensduur van laptops van toestellen verlengen

Deel IT wil digitale kansen creëren voor elke leerling. Nog steeds hebben heel wat gezinnen geen toegang tot het internet, terwijl er grote hoeveelheden bedrijfstoestellen zijn die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen makkelijk ingezet worden in een deelsysteem zodat elk kind en elke jongere die een toestel nodig heeft, er een ter beschikking krijgt.

We willen scholen en organisaties die werken met kwetsbare gezinnen vertrouwd maken met deelsystemen en IT materiaal zo lang mogelijk in de cyclus houden.

Strategie: samenwerken, gemotiveerde vrijwilligers inzetten en een lerend netwerk uitbouwen

Waar we kunnen werken we samen met partners, zowel in de plaatselijke Deel IT punten, als bovenlokaal in strategische samenwerkingen. Hierbij bieden we ook onze ondersteuning en samenwerking aan voor projecten die kaderen binnen de relanceplannen Vlaamse Veerkracht (Digisprong, Edusprong, Digibanken,…).

Er zijn heel wat organisaties actief om de digitale kloof te dichten. We geloven dat we door samen te werken meer impact kunnen realiseren en meer kwetsbare gezinnen kunnen bereiken.

We bouwen hierbij verder op de expertise die is opgebouwd door Deel IT Deelbaar Mechelen, een samenwerking tussen Deelbaar Mechelen en stad Mechelen. We willen de ervaring en kennis van alle deelinitiatieven bundelen, uitwisselingsmomenten organiseren en een lerend netwerk opbouwen. De opgebouwde expertise stellen we graag ter beschikking om Deel IT punten te helpen opstarten en bestaande initiatieven te versterken. 

Zelf een DEEL IT punt opstarten

We bundelden al heel wat info in het draaiboek “Hoe start ik een DEEL IT punt” en in thematische infofiches en voorbeelddocumenten.  We stellen dit graag gratis ter beschikking aan alle geïnteresseerden. Meer info over hoe je een Deel It punt opstart en de voordelen ervan, vind je op de pagina voor organisatoren

Wil je zelf een deelinitiatief opstarten en ben je op zoek naar extra info en ondersteuning? Contacteer Jo Helsen via jo@repairshare.be en sluit aan bij het lerend netwerk van Deel IT.