Memorandum deeleconomie

Met het memorandum Deel de toekomst: 65 maatregelen voor de deeleconomie in een veerkrachtig Vlaanderen willen de organisaties Netwerk Bewust Verbruiken, Bond Beter Leefmilieu,Taxistop, Autopia, Samenhuizen, Velt en Voedselteams beleidsmakers inspireren en aanmoedigen om in hun verkiezingsprogramma concrete maatregelen te nemen ter bevordering van de deeleconomie.

65 maatregelen voor de deeleconomie

Als 20% van de onderbezette woningen in Vlaanderen via samenhuizen gedeeld werd met andere bewoners, zou dit de nood aan 300.000 extra wooneenheden tegen 2030 oplossen. In een stad waarvan de helft van de inwoners gebruik maken van autodelen, zouden tot vijf keer minder wagens rondrijden. Repair Cafés kunnen tot 70% van defecte toestellen een tweede leven geven. Dit zijn drie concrete voorbeelden uit het Memorandum Deel de toekomst; 65 maatregelen voor de deeleconomie in een veerkrachtig Vlaanderen.”  

Download hier het memorandum (pdf 4 mb)

Het memorandum bevat 65 concrete en toepasbare voorstellen op het gebied van mobiliteit, voeding, consumptiegoederen en wonen en doet daarnaast aanbevelingen om de fundamenten voor deze cruciale economische innovatie te versterken.Het memorandum bevat 65 concrete en toepasbare voorstellen op het gebied van mobiliteit, voeding, consumptiegoederen en wonen en doet daarnaast aanbevelingen om de fundamenten voor deze cruciale economische innovatie te versterken.

Het memorandum bevat 65 concrete en toepasbare voorstellen op het gebied van mobiliteit, voeding, consumptiegoederen en wonen en doet daarnaast aanbevelingen om de fundamenten voor deze cruciale economische innovatie te versterken.

OVERHEID ALS FACILITATOR, ONDERSTEUNER EN REGULATOR

Met deze voorstellen wil het middenveld de politiek vragen om haar verantwoordelijkheid op te nemen als facilitator, ondersteuner en regulator van de deeleconomie. Het memorandum bevat 65 concrete en toepasbare voorstellen op het gebied van mobiliteit, voeding, consumptiegoederen en wonen en doet daarnaast aanbevelingen om de fundamenten voor deze cruciale economische innovatie te versterken.

OVER DE DEELECONOMIE

De deeleconomie is gebaseerd op collaboratieve consumptie, waarbij het accent ligt op gebruik in plaats van op bezit ofwel. Van hebben naar delen. Hierdoor worden goederen en ruimte efficiënter benut. Samenwerking staat centraal: het model is gebaseerd op transacties binnen netwerken van personen en gemeenschappen. “Voor veel politici, beleidsmakers en bedrijven is deeleconomie nog een vrij abstract onderwerp, maar wie actief is op het terrein in een samentuin, voedselteam, autodeelsysteem, cohousing project of repair café ondervindt zeer duidelijk de diverse voordelen” aldus Jeroen Gillabel, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu. “Mensen besparen kosten, ze komen in contact met elkaar, en ondertussen profiteert het milieu ook mee. Met dit memorandum reiken we de politiek handvaten aan om de positieve impact van de deeleconomie in de samenleving te versterken.”