Repair Connects: ook voor fysieke Repair Cafés een handig hulpmiddel

De online tool Repair Connects werd ontwikkeld in 2020, toen de corona crisis het organiseren van Repair Cafés onmogelijk maakte. De tool hielp toen vooral om mensen met kapotte spullen in contact te brengen met Repair Café herstellers in hun buurt. Nu fysieke Repair Cafés weer mogelijk zijn, werd de Repair Connects tool uitgebreid met een aantal extra functies. Zo is de tool ook een handig hulpmiddel voor fysieke Repair Cafés.

Wij zien alvast 7 goede redenen waarom Repair Cafés de Repair Connects ook vandaag zouden gebruiken.

Tip: In oktober organiseren we nog een online infosessie over hoe je Repair Connects bij live Repair Cafés kunt gebruiken. De datum maken we bekend op op onze nieuwspagina en Facebook.

7 goede redenen om Repair Connects te gebruiken

1. Je bereikt meer publiek

Repair Connects is een extra kanaal waarlangs mensen over je Repair Café kunnen horen. De ervaringen van de groepen die Repair Connects het voorbije jaar gebruikten, is dat ze er vaak andere mensen mee bereiken dan op de fysieke Repair Cafés. Vaak ging het om mensen die Repair Cafés niet kenden. Via Repair Connects kun je makkelijk Repair Cafés aankondigen en alle mensen die een kapot toestel bij je groep aanmelden, uitnodigen voor een live Repair Café.

2. Je kunt mensen actiever betrekken bij het reparatieproces

Als iemand een kapot voorwerp aanmeldt op Repair Connects, dan vraagt de tool om wat meer informatie te geven. Hoe oud is hun voorwerp al, wat is er precies kapot, hebben ze zelf een idee wat het defect veroorzaakt heeft,…? Zo worden mensen uitgedaagd om zelf mee te denken over het defect en mogelijke oplossingen.

3. Je kunt je Repair Café beter voorbereiden

Als mensen hun kapotte voorwerpen al op voorhand aanmelden, dan kunnen de herstellers op makkelijker inschatten of ze op het Repair Café specifiek gereedschap of wisselstukken nodig zullen hebben. Ze kunnen mensen op voorhand ook extra informatie vragen, of vragen om een wisselstuk mee te brengen.

4. Je bespaart papier, tijd en administratief werk

Zoals je ziet in dit filmpje van Maakbaar Leuven, kun je de klassieke papieren aanmeldformulieren perfect vervangen door het online Repair Connects aanmeldformulier.

Dit helpt ook om het onthaal een stuk sneller te laten verlopen. Mensen kunnen de informatie over hun defecte voorwerp immers ingeven nadat ze het onthaal al gepasseerd zijn en op hun beurt wachten. Zorg er dan wel voor dat er goede wifi is, en dat mensen die geen smartphone bij hebben, gebruik kunnen maken van laptops of tablets van het Repair Café of een vrijwilliger.

Als alles in de tool ingevuld wordt, hebben vrijwilligers achteraf geen werk meer om gegevens over te typen of statistieken te maken van het aantal voorwerpen dat binnengebracht en gerepareerd werd.

5. Je deelt kennis en leert van andere herstellers

Zit je vast bij een reparatie? In Repair Connects kunnen herstellers opzoeken hoe herstellers van andere Repair Cafés een gelijkaardig toestel of defect probeerden op te lossen. Ze kunnen meteen ook hun ervaring in de tool ingeven en delen.

6. Je versterkt de Recht op Repareren Beweging

Hoe oud zijn voorwerpen gemiddeld wanneer ze kapot gaan? Welke defecten komen het vaakst voor? Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom een bepaald product niet kan hersteld worden? De informatie in Repair Connects is ook interessant voor organisaties die opkomen voor het Recht op Repareren, zoals Repair&Share. De gegevens die we uit Repair Connects kunnen halen, helpt ons om gerichter actie te voeren en om beleidsvoorstellen en campagnes met cijfermateriaal te onderbouwen.

7. Je kunt meer repareren

Organiseer je maar enkele Repair Cafés per jaar? Heb je vrijwilligers die graag helpen herstellen, maar niet zo vaak naar een fysiek Repair Café kunnen komen? Meldt iemand een voorwerp aan dat heel veel tijd in beslag zou nemen om te repareren? Wil je mensen helpen die niet op het Repair Café geraken? Dan kan je met je groep beslissen om tussen de fysieke Repair Cafés door mensen ook verder te helpen via Repair Connects. Dat kan dan net als in corona tijden met online advies of door ervoor te zorgen dat de kapotte voorwerpen tot bij een hersteller geraken.

Als je hiervoor kiest, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken met de vrijwilligers over wat ze wel en niet zien zitten, én om een goed evenwicht te bewaren met de fysieke Repair Café bijeenkomsten. Want mensen bijeenbrengen om samen te repareren blijft de belangrijkste doelstelling en meerwaarde van de Repair Cafés.

 

Repair Connects is een initiatief van verschillende partners, dat genomen wordt in het kader van het Europese Interreg-NWE project Sharepair